315;rafal-rajkowski;Rafał Rajkowski;;Rafał Rajkowski;Nota biograficzna oraz zakres obowiązków wicemarszałka województwa mazowieckiego.;;;Rafał Rajkowski;/pl/bip/zarzad/sklad-zarzadu/rafal-rajkowski.html;/pl/bip/zarzad/sklad-zarzadu/rafal-rajkowski.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2021-02-16 12:06:14;2024-07-01 11:22:44;2021-02-16 11:57:16;;Zwykła;; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Zakres obowiązków

Wicemarszałek Rafał Rajkowski nadzoruje działalność:

Wicemarszałek Rafał Rajkowski nadzoruje działalność następujących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których samorząd województwa posiada udziały lub akcje.

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, III piętro, p.303,
tel. (22) 5907-808
fax (22) 5907-871
e-mail: rafal.rajkowski@mazovia.pl

Rys biograficzny

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu im. bp. Jana Chrapka. Ukończył kurs do rad nadzorczych spółek skarbu państwa w Centrum Wspierania Biznesu w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Działalność publiczną rozpoczął w 2007 r. jako zastępca dyrektora Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie. W latach 2010–2014 był radcą Wojewody Mazowieckiego i kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Od 2011 r. członek zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny za promocję województwa mazowieckiego. Od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. wiceprezydent miasta Radomia. W dotychczasowej działalności skupiał się przede wszystkim na wspieraniu samorządności oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2015 r. do listopada 2018 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, radny V kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jako członek zarządu odpowiedzialny był za infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą oraz nieruchomości. Od 2018 r. pełni funkcję wicemarszałka.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Skład zarządu; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[101585] Rafał Rajkowski;28648;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Tomasz Targoński;;2021-02-16;Tomasz Targoński;2024-07-01;Tomasz Targoński;2021-02-16;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Nota biograficzna oraz zakres obowiązków wicemarszałka województwa mazowieckiego.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Rafał Rajkowski; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/1589/202565/0x0.jpg;Rafał Rajkowski;;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[101585] Rafał Rajkowski;28648;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Tomasz Targoński;;2021-02-16;Tomasz Targoński;2024-07-01;Tomasz Targoński;2021-02-16;; ; ;