{"id":315,"name":"rafal-rajkowski","title":"Rafa\u0142 Rajkowski","desc":"","header":"Rafa\u0142 Rajkowski","lead":"Nota biograficzna oraz zakres obowi\u0105zk\u00f3w wicemarsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.","keywords":"","changes":"","menu":"Rafa\u0142 Rajkowski","path":"\/pl\/bip\/zarzad\/sklad-zarzadu\/rafal-rajkowski.html","url":"\/pl\/bip\/zarzad\/sklad-zarzadu\/rafal-rajkowski.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2021-02-16 12:06:14","dateLastVersionPublicate":"2024-07-01 11:22:44","dateAvailableFrom":"2021-02-16 11:57:16","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cdiv class=\u0022desc\u0022\u003E\n\u003Ch2\u003EZakres obowi\u0105zk\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski nadzoruje dzia\u0142alno\u015b\u0107:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EDepartamentu Nieruchomo\u015bci i Infrastruktury,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDepartamentu Op\u0142at \u015arodowiskowych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/sklad-zarzadu\/jednostki-nadzorowane\/jednostki-nadzorowane-przez-wicemarszalka-rafala-rajkowskiego.html\u0022 title=\u0022jednostki-nadzorowane-przez-wicemarszalka-rafala-rajkowskiego\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EWicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski nadzoruje dzia\u0142alno\u015b\u0107 nast\u0119puj\u0105cych wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych oraz sp\u00f3\u0142ek, w kt\u00f3rych samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa posiada udzia\u0142y lub akcje.\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESekretariat: ul. Jagiello\u0144ska 26, III pi\u0119tro, p.303,\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003Etel. (22) 5907-808\u003Cbr \/\u003Efax (22) 5907-871\u003Cbr \/\u003Ee-mail:\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Ca class=\u0022link-style-1\u0022 href=\u0022mailto:rafal.rajkowski@mazovia.pl\u0022\u003Erafal.rajkowski@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022addres\u0022\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n\u003Ch2\u003ERys biograficzny\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EAbsolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Pi\u0142sudskiego w Warszawie, Studi\u00f3w Podyplomowych Mened\u017cerskich w Szkole G\u0142\u00f3wnej Handlowej oraz MBA w Wy\u017cszej Szkole Biznesu w Radomiu im. bp. Jana Chrapka. Uko\u0144czy\u0142 kurs do rad nadzorczych sp\u00f3\u0142ek skarbu pa\u0144stwa w Centrum Wspierania Biznesu w Warszawie.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EDo\u015bwiadczenie zawodowe\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EDzia\u0142alno\u015b\u0107 publiczn\u0105 rozpocz\u0105\u0142 w 2007 r. jako zast\u0119pca dyrektora Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzib\u0105 w Warszawie. W latach 2010\u20132014 by\u0142 radc\u0105 Wojewody Mazowieckiego i kierownikiem Delegatury Urz\u0119du Wojew\u00f3dzkiego w Radomiu. Od 2011 r. cz\u0142onek zarz\u0105du Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny za promocj\u0119 wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. wiceprezydent miasta Radomia. W dotychczasowej dzia\u0142alno\u015bci skupia\u0142 si\u0119 przede wszystkim na wspieraniu samorz\u0105dno\u015bci oraz budowaniu spo\u0142ecze\u0144stwa obywatelskiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOd 2015 r. do listopada 2018 r. cz\u0142onek Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, radny V kadencji Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Jako cz\u0142onek zarz\u0105du odpowiedzialny by\u0142 za infrastruktur\u0119 drogow\u0105, kolejow\u0105, lotnicz\u0105 oraz nieruchomo\u015bci. Od 2018 r. pe\u0142ni funkcj\u0119 wicemarsza\u0142ka.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Sk\u0142ad zarz\u0105du"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":28648,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Tomasz Targo\u0144ski","responsible":"","createDate":"2021-02-16","editor":"Tomasz Targo\u0144ski","provideDate":"2024-07-01","publisher":"Tomasz Targo\u0144ski","publilcateDate":"2021-02-16","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Nota biograficzna oraz zakres obowi\u0105zk\u00f3w wicemarsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa mazowieckiego."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rafa\u0142 Rajkowski"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/1589\/202565\/0x0.jpg","alt":"Rafa\u0142 Rajkowski","title":null,"author":null}},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":28648,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Tomasz Targo\u0144ski","responsible":"","createDate":"2021-02-16","editor":"Tomasz Targo\u0144ski","provideDate":"2024-07-01","publisher":"Tomasz Targo\u0144ski","publilcateDate":"2021-02-16","closureReason":""}}]}