{"id":75576,"name":"138-kol-gospodyn-wiejskich-oraz-organizacji-pozarzadowych-z-subregionu-plockiego-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza","title":"138 k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich oraz organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu p\u0142ockiego ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!","desc":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu samorz\u0105du Mazowsza ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich i organizacje pozarz\u0105dowe z subregionu p\u0142ockiego zakupi\u0105 sprz\u0119t gastronomiczny, stroje ludowe, nag\u0142o\u015bnienie czy zorganizuj\u0105 pikniki integracyjne. Wsparcie w wysoko\u015bci ponad 915 tys. z\u0142 pozwoli zrealizowa\u0107 a\u017c 138 inicjatyw. Umowy z beneficjentami podpisa\u0142 marsza\u0142ek Adam Struzik.","header":"138 k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich oraz organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu p\u0142ockiego ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!","lead":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu samorz\u0105du Mazowsza ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich i organizacje pozarz\u0105dowe z subregionu p\u0142ockiego zakupi\u0105 sprz\u0119t gastronomiczny, stroje ludowe, nag\u0142o\u015bnienie czy zorganizuj\u0105 pikniki integracyjne. Wsparcie w wysoko\u015bci ponad 915 tys. z\u0142 pozwoli zrealizowa\u0107 a\u017c 138 inicjatyw. Umowy z beneficjentami podpisa\u0142 marsza\u0142ek Adam Struzik.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/138-kol-gospodyn-wiejskich-oraz-organizacji-pozarzadowych-z-subregionu-plockiego-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/138-kol-gospodyn-wiejskich-oraz-organizacji-pozarzadowych-z-subregionu-plockiego-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-18 08:06:47","dateLastVersionPublicate":"2023-09-18 08:08:52","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EKo\u0142a gospody\u0144 wiejskich i organizacje pozarz\u0105dowe otrzyma\u0142y wsparcie w ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich\u201d\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Ma\u0142e granty pozwalaj\u0105 ko\u0142om gospody\u0144 wiejskich oraz organizacjom pozarz\u0105dowym z jednej strony zakupi\u0107 niezb\u0119dne wyposa\u017cenie, sprz\u0119ty, a z drugiej \u2013 zaktywizowa\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w obszar\u00f3w wiejskich i zach\u0119ci\u0107 do wsp\u00f3lnego sp\u0119dzenia czasu. W tym roku z takiego wsparcia skorzysta 1039 beneficjent\u00f3w z ca\u0142ego Mazowsza. Na ten cel przeznaczyli\u015bmy ponad 6,8 mln z\u0142 \u2013 podkre\u015bla marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EOrganizacje pozarz\u0105dowe wspieraj\u0105ce rozw\u00f3j gospody\u0144 aktywnych spo\u0142ecznie, w tym ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich, mog\u0142y zg\u0142osi\u0107 \u003Cstrong\u003Epo jednej inicjatywie\u003C\/strong\u003E. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty to \u003Cstrong\u003E\u00a07 tys. z\u0142. \u003C\/strong\u003EPonad\u003Cstrong\u003E 915 tys. z\u0142 trafi do 138 k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich i organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu p\u0142ockiego.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ELista beneficjent\u00f3w w informacji prasowej.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":185960,"name":"DSC-0372_a.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185960\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185972,"name":"DSC-0483.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185972\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185965,"name":"DSC-0512_a.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185965\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185959,"name":"DSC-0530_a.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185959\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185961,"name":"DSC-0534.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185961\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185964,"name":"DSC-0556.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185964\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"},{"id":185966,"name":"DSC-0574_a.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185966\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci programu Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60701\/185957\/23+09+18+IP_KGW+subregion+p%25C5%2582ocki+umowy.docx","extension":"DOCX","name":"69a34a28db423a667f8a06d036c2ad7a.docx","size":"95.48 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu samorz\u0105du Mazowsza ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich i organizacje pozarz\u0105dowe z subregionu p\u0142ockiego zakupi\u0105 sprz\u0119t gastronomiczny, stroje ludowe, nag\u0142o\u015bnienie czy zorganizuj\u0105 pikniki integracyjne. Wsparcie w wysoko\u015bci ponad 915 tys. z\u0142 pozwoli zrealizowa\u0107 a\u017c 138 inicjatyw. Umowy z beneficjentami podpisa\u0142 marsza\u0142ek Adam Struzik."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-18 08:06:47","modDate":"2023-09-18 08:08:52","tags":[{"ID":1755,"TEXT":"Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich","URL":"?tag[]=1755"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"138 k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich oraz organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu p\u0142ockiego ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1755,"TEXT":"Mazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich","URL":"?tag[]=1755"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60701\/185963\/0x0.jpg","alt":"DSC-0569_a.jpg","title":null,"author":"arch. UMWM"}}]}