Informacje prasowe

20 mln zł z budżetu Mazowsza dla Mokotowa i Ursynowa

Trzech mężczyzn stoi na tle czerwonej ścianki Autor: arch. UMWM

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 343, przebudowa ul. Jadźwingów czy Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 to trzy spośród 10 inwestycji, które będą realizowane na Mokotowie i Ursynowie przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na ten cel w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” przeznaczono prawie 20 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli też udział przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz radni województwa Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i Katarzyna Anna Bornowska.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których samorządy lokalne z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych inwestycji. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wpływ tych inwestycji na rozwój Mazowsza i stolicy jest ogromny. – Wspieramy projekty najważniejsze z punktu widzenia nie tylko samorządów lokalnych, ale przede wszystkim mieszkańców. Nasza pomoc to szansa na powstanie nowych placówek oświatowych lub modernizację tych istniejących, budowę dróg czy obiektów sportowych. Realizacja tych projektów poprawi komfort i jakość życia w naszym regionie.

Jak podkreśla Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego (klub radnych Koalicja Obywatelska) Samorząd Województwa Mazowieckiego z roku na rok zwiększa skalę pomocy dla lokalnych samorządów, w tym również Warszawy. - Dzisiaj dzielnice Mokotów i Ursynów otrzymują blisko 20  mln zł na realizację potrzebnych inwestycji oświatowych i drogowych.

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych na Mokotowie w nowej odsłonie

Przebudowa rozpoczęła się już w 2017 r. Do tej pory m.in. zamontowano instalację fotowoltaiczną, przebudowano instalację centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz zmodernizowano węzeł ciepłowniczy. Oprócz tego zmodernizowano pięć sal lekcyjnych oraz salę konferencyjną i klatkę schodową. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowany zostanie kolejny etap tej inwestycji. Na budynku pojawi się nowa elewacja. Ponadto w szkole zostanie zamontowana winda i schodołaz, dzięki którym placówka będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł projektu: Przebudowy budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60

Koszt inwestycji: 4 003 000,00 zł

Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

XLII Liceum Ogólnokształcącym zyska nowe boiska

Kolejną inwestycją realizowaną przez dzielnicę Mokotów przy wsparciu samorządu Mazowsza będzie budowa otwartego zespołu sportowo-rekreacyjnego. Korzystać z niego będą zarówno uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Madalińskiego 22, jak i sąsiednich placówek.

Tytuł projektu: Budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22

Koszt inwestycji: 2 670 250,00 zł

kwota dotacji: 1 000 000,00 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190

Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego umożliwi również zmodernizowanie szkoły podstawowej przy ul. Zwierzynieckiej 10. Główny budynek przejdzie termomodernizację. Odnowiona i ocieplona zostanie też sala gimnastyczna oraz toalety, w których wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna.

Tytuł projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł

kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Spartańskiej

Prace budowlane obejmą odcinek drogi o długości 381 m. W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia. Powstaną też ścieżka rowerowa i 53 miejsca postojowe (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi  i usprawni komunikację.

Tytuł projektu: Przebudowa ul. Spartańskiej

Koszt inwestycji: 5 000 000,00 zł

kwota dotacji: 2 400 000,00 zł

Budowa ul. Czerniowieckiej

Prace obejmą dwa odcinki ul. Czerniowieckiej: budowę fragmentu od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowę od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara. Na odcinku 115 m nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona oraz pojawią się nowe chodniki i parkingi. Wybudowane zostanie również skrzyżowanie wyniesione.

Tytuł projektu: Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł

kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Jadźwingów

Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego umożliwi także przebudowę ul. Jadźwingów. Przejdzie ona kompleksową modernizację wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej.

Tytuł projektu: Przebudowa ul. Jadźwingów

Koszt inwestycji: 6 200 000,00 zł

kwota dotacji: 3 700 000,00 zł

Modernizacja SP nr 319

Prace budowlane czekają również pochodzący z lat 80. XX wieku budynek Szkoły Podstawowej nr 319 na warszawskim Ursynowie, w której uczy się ok. 220 uczniów. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zostanie poprawiona wentylacja mechaniczna m.in. w szatni, kuchni i stołówce. Poza tym w budynku będą wymienione przestarzałe instalacje elektryczna i teletechniczna. Przewidziane są również malowanie ścian, wymiana drzwi oraz modernizacja toalet, dachu i instalacji odgromowej.

Tytuł projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 000 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 343

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego dzielnica Ursynów przeprowadzi również termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7. Wsparcie finansowe umożliwi modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego, wymianę okien zewnętrznych oraz  ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i poddaszy nieużytkowych. Prace budowlane obejmą również modernizację dachu i instalację paneli fotowoltaicznych.

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7

Koszt inwestycji: 7 800 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2 800 000,00 zł

Ursynoteka

Już niebawem mieszkańcy Ursynowa będą korzystać z nowoczesnej biblioteki. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza powstanie tu nowa filia Ursynoteki. Zaadaptowane zostaną na nią pomieszczenia na parterze budynku, w którym dotychczas mieściła się filia Przedszkola nr 201 przy ul. Polnej Róży 1 oraz przylegający do niego ogródek. Ogródek będzie zaaranżowany i uzupełniony o nasadzenia roślin. Planowane jest takie zorganizowanie przestrzeni, aby rozszerzyć funkcję biblioteki, o miejsce, w którym szczególnie w ciepłych miesiącach można spędzić czas wolny, a teren ogródka stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej lokalnych społeczności, rodzin, młodzieży i seniorów. Z kolei projektowana przestrzeń wnętrza biblioteki (ok. 220 m2) będzie stwarzać wrażenie jak najbardziej otwartej, dużej optycznie. Oprócz obszernego otwartego pomieszczenia zawierającego regały z  książkami, w obiekcie znajdzie się m.in. pokój do pracy cichej, pomieszczenia socjalne i gospodarczo-magazynowe, toalety dla czytelników i pracowników, szatnia z  miejscem na wózek czy miejsce z kanapą lub fotelami dla młodzieży. Docelowo biblioteka będzie posiadała 25 tys. egzemplarzy woluminów.

Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola dla Ursynoteki przy ul. Polnej Róży 1

Koszt inwestycji: 3 230 750,00 zł

Kwota dotacji: 1 000 000,00 zł

FabLab w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 na Ursynowie

FabLab to pracownie i przestrzeń, które mają sprzyjać popularyzacji nowych technologii, ale także realizacji projektów i pomysłów. Nowo tworzony ursynowski FabLab będzie składać się ze stolarni, pracowni laserowych ploterów tnących, pracowni elektronicznej z lutownicami, oscyloskopami czy mikroskopami, a także pracowni krawieckiej. Jedna z pracowni będzie umożliwiała druk w technologii 3D, a w modelarni będzie można znaleźć wielofunkcyjne narzędzia rotacyjne, piaskarkę czy myjkę ultradźwiękową. Nie zabraknie także pracowni audiowizualnej połączonej ze studiem, sal warsztatowych czy pracowni sitodruku. Ursynowski FabLab będzie zajmował powierzchnię ok. 560 m2. Poza projektem FabLabu zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna w całym budynku liceum.

Tytuł projektu:  Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku

Koszt inwestycji: 8 059 040,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony