Informacje prasowe

23 mln zł z UE na inwestycje w gminie Maciejowice

276123289_4810544765720691_9085899671945003728_n.jpg Autor: arch. UMWM

Budowa wału przeciwpowodziowego w gminie Maciejowice oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy to inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymały ponad 23 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Drugi etap przebudowy wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły

W gminie Maciejowice przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy kl. II na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska. Jest on częścią obwałowania o łącznej długości 26,75 km, stanowiącego zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Maciejowickiej. Prace obejmą: roboty ziemne przebudowy korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową na całej jego długości i uszczelnienie podłoża wału przesłoną przeciwfiltracyjną w stopie skarpy odwodnej. Zaplanowano również przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego doliny Maciejowickiej.

Tytuł projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040+26+900

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całkowita wartość projektu: 27 913 583,75 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 22 330 867,00 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy

Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy obejmą modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W ramach inwestycji zaplanowano ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ocieplenie ścian zewnętrznych. Projekt przewiduje wymianę okien zewnętrznych i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym poprawią się warunki pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli.

 

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy

Beneficjent: Gmina Maciejowice

Całkowita wartość projektu: 2 212 737,15 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 343 185,43 zł

Działanie: 12.1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Renata Nastańska
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 27
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony