Informacje prasowe

Rady seniorów z regionu siedleckiego ze wsparciem samorządu Mazowsza – umowy podpisane

Grupa ludzi kolorowo ubranych z czekiem Autor: UMWM

Ponad 70 tys. zł władze Mazowsza przeznaczą na inicjatywy rad seniorów z Garwolina, Cegłowa, Mińska Mazowieckiego i Zbuczyna. Dziś umowy w tej sprawie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

Ponad 70 tys. zł władze Mazowsza przeznaczą na inicjatywy rad seniorów z Garwolina, Cegłowa, Mińska Mazowieckiego i Zbuczyna. Dziś umowy w tej sprawie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Seniorzy z rad działających przy gminach Garwolin, Cegłów, Mińsk Mazowiecki i Zbuczyn zrealizują dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego cztery projekty.

– W pierwszej edycji naszego nowego programu pomożemy w sumie 35 radom senioralnym, w tym czterem z regionu siedleckiego. Seniorzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich społeczności lokalnych, czego dowodem są chociażby zgłoszone do nas projekty. Jesteśmy przekonani, że dofinansowanie tych inicjatyw im to ułatwi i pomoże w dalszym rozwoju – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Na 35 projektów rad senioralnych radni województwa przeznaczyli w sumie 642,7 tys. zł. W puli programu zostały jeszcze środki, dlatego ogłoszono kolejny nabór.

– Jesteśmy już po drugim naborze. Mamy kolejne wnioski o wsparcie. Będziemy więc pomagać kolejnym radom senioralnym. Uważamy, że inwestowanie w ludzi, jest tak samo jak kolejne inwestycje infrastrukturalne. Już pierwsza edycja tego programu pokazuje, że cieszy się on dużym zainteresowaniem – jak dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska

Seniorzy z Garwolina, dzięki pomocy władz regionu zorganizują wyjazd do Płocka, Torunia i Sierpca, połączony ze spotkaniem studyjnym i wymianą doświadczeń z seniorami z Płocka i okolic. Radni województwa wsparli tę inicjatywę kwotą 20 tys. zł. Rada Seniorów z Cegłowa działająca jako „Seniorada” przygotuje szkolenia i warsztaty o charakterze rozrywkowym, a także kupi drukarkę, komputer, materiały biurowe oraz doposaży studio nagrań. Dodatkowo seniorzy z Cegłowa zorganizują w październiku spotkanie integracyjno-warsztatowe z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Na ten cel władze regionu przeznaczyły ponad 17 tys. zł. Z kolei seniorzy z Mińska Mazowieckiego przy wsparciu samorządu Mazowsza zorganizują zajęcia sportowe (np. nordic walking, basen, tańce), spotkania edukacyjne z rehabilitantem, ratownikiem medycznym, dietetykiem i psychologiem, a także warsztaty z obsługi komputera, telefonu i aplikacji wspierających aktywności seniorów. Pomoc władz regionu na ten cel to 20 tys. zł. W Zbuczynie seniorzy zaplanowali m.in. dwudniowy studyjny wyjazd, warsztaty, szkolenia, organizację dni seniora i konwentu rad senioralnych. Mazowsze wesprze realizację  tych planów kwotą 20 tys. zł.

 

Mazowsze dla seniorów” to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczyli 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych.

„Mazowsze dla seniorów” to jeden z kilkunastu programów wsparcia realizowanych w tym roku przez samorząd Mazowsza. Na kilkaset zadań w całym regionie, dotyczącym m.in. dofinansowania sołectw, ochotniczych straży pożarnych czy ochrony środowiska, władze województwa przeznaczą ok. 350 mln zł.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony