Informacje prasowe

5 mln zł z Unii Europejskiej na poprawę jakości nauczania w Warszawie, Legionowie, Błoniach i Górze Kalwarii

DSC_1424.JPG

Dzięki funduszom europejskim do mazowieckich szkół trafi sprzęt cyfrowy i oprogramowanie, które wpłyną na jakość nauczania, a także zabezpieczą placówki oświatowe na wypadek powrotu nauki zdalnej. Skorzystają uczniowie i nauczyciele. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu udział wzięła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Lepsze warunki do nauki dla uczniów warszawskich szkół

Jednym z podstawowych zadań samorządów jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Pomagają w tym również fundusze z Unii Europejskiej. Dzięki ponad 3,3 mln zł dofinansowania miasto st. Warszawa zakupi do placówek oświatowych komputery i technologie niezbędne do prowadzenia nauczania zdalnego.

M.st. Warszawa stworzyło plan cyfryzacji oświaty, we wdrażaniu którego pomoże realizacja właśnie tego projektu.
Będzie to m.in. 230 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, a także oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi licencjami (w sumie 8,8 tys. licencji). Dzięki wsparciu europejskiemu udostępnione zostaną usługi on-line umożliwiające pracę zespołową, jak również komunikację na linii uczeń-nauczyciel. Dodatkowe narzędzia e-usługowe wprowadzone zostaną na platformie Eduwarszawa.pl. W planach jest także stworzenie gry edukacyjnej, która usprawni naukę zdalną. Dzięki realizacji projektu szkoły podstawowe będą lepiej przygotowane do nieprzewidywalnych warunków pandemicznej rzeczywistości, a także zyskają szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Z efektów projektu skorzystają uczniowie i kadra pedagogiczna, w tym ze szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi.

 

Tytuł projektu: Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 11 050 850,63 zł

Dofinansowanie z UE: 3 364 160 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Nowoczesne formy nauczania w legionowskich szkołach

Na wysoki poziom edukacji stawia także Legionowo. Przyznane dofinansowanie z UE to szansa dla uczniów na naukę w nowoczesnym wydaniu. Nowy sprzęt komputerowy, tablety, drukarki, kamery, w tym internetowe, projektory, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu trafią do pięciu placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie (SP1), Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP2), Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (SP3), Szkoły Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (SP7), Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty (SP8). Taka pomoc ucieszy uczniów, nauczycieli i rodziców, bo potrzeby w edukacji wciąż są ogromne. Dodatkowe korzyści to po wprowadzenie nowoczesnych form nauczania, większa aktywność młodzieży, ciekawe interaktywne zajęcia. A jeśli wróci pandemia, sprzęt będzie wykorzystywany do nauki zdalnej.

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 762 115,93 zł

Kwota dofinansowania: 557 236,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w Gminie Błonie

Kolejny projekt zrealizuje gmina Błonie. Fundusze europejskie wpłyną na edukację ponad 1,3 tys. uczniów, w tym 79 z niepełnosprawnościami. Zakupione wyposażenie IT trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu oraz do I Liceum Ogólnokształcącego.

 

Tytuł projektu: E-szkoły w Gminie Błonie

Beneficjent: Gmina Błonie

Całkowita wartość projektu: 368 336,03

Kwota dofinansowania: 275 208,80

Działanie: 2.1 E-usługi

Nowy sprzęt i oprogramowanie dla 11 szkół z Gminy Góra Kalwaria

Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć z robotyki i programowania – 144 stanowiska, a także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Góra Kalwaria. Pomogą fundusze europejskie. Do 11 szkół podstawowych trafi taki sprzęt jak: monitory interaktywne, klocki do robotyki, tablice interaktywne czy komputery przenośne. Ze wsparcia skorzysta ponad 2,3 tys. uczniów i ponad 390 nauczycieli. W tej grupie będą także uczniowie z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter innowacyjny.

Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne pt: „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem zestawów do robotyki i programowania, dla każdego z dwóch poziomów nauczania”.

Nowo zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej, w nauce hybrydowej oraz w formule zdalnej. Zwiększą się możliwości prowadzenia zajęć z dostępem do ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność lekcji.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19

Beneficjent: Gmina Góra Kalwaria

Całkowita wartość projektu: 1 198 736,40

Kwota dofinansowania: 839 264,00

Działanie: 2.1 E-usługi

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony