Informacje prasowe

53 inwestycje w powiecie przasnyskim ze wsparciem samorządu województwa

grupa ludzi z kolorowymi czekami

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w zrealizowaniu m.in. przedsięwzięć drogowych, sołeckich i sportowych w powiecie przasnyskim. Suma wsparcia przekracza 6,1 mln zł. Dziś umowy z beneficjantami mazowieckich programów wsparcia podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego – Konrad Wojnarowski.

Od początku czerwca władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia wsparcia z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. To są przedsięwzięcia, które zmieniają region.

Zwraca na to uwagę wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

– Muszę przyznać, że te umowy to jest swego rodzaju maraton, ale taki, który pokonuje się z prawdziwą przyjemnością! Tylko w tym roku podpiszemy kilka tysięcy umów o szacowanej wartości ponad 350 mln zł. I co zawsze podkreślam przy okazji tych spotkań z samorządowcami to są realne i konkretne pieniądze, za które można budować, remontować i kupować, zmieniając tym samym nasze Mazowsze na jeszcze piękniejsze. – podkreśla.

#Mazowszedlasportu

5 inwestycji sportowych w powiecie przasnyskim

Aż pięć obiektów sportowych w powiecie przasnyskim uzyskało wsparcie radnych województwa mazowieckiego. Dzięki pomocy Mazowsza mieszkańcy Czernic Borowych będą mogli wkrótce korzystać z nowo utworzonej strefy aktywności, a Bogatego i Przasnysza z nowych ścianek wspinaczkowych. Z kolei samorządowcy z gmin Chorzele i Jednorożec wyremontują boiska.

Łącznie na pięć inwestycji władze regionu przeznaczą 900 tys. zł.

„Mazowsze dla sportu” to jeden z autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jest realizowany od 2018 r. I są już jego konkretne efekty, co podkreśla Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

– Mazowsze dla sportu to już ponad 500 wyremontowanych lub nowych obiektów sportowych. Ta liczba robi wrażenie! Ale nie zatrzymujemy się i pomagamy dalej. Będziemy wspierać samorządy, dopóki będą potrzebowały naszej pomocy.

Od początku trwania programu samorząd województwa przekazał na realizację inwestycji w jego ramach ponad 60 mln zł. W tym roku samorząd województwa dofinansuje kolejnych 189 inwestycji, na których realizację przeznaczy rekordowe 41 mln zł.

#Mazowszedlaczystegopowietrza

Dwa ekologiczne projekty ze wsparciem sejmiku województwa

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatu przasnyskiego wsparcie w wysokości blisko 45 tys. zł otrzymały gminy Przasnysz i Chorzele.

#Mazowszedlasołectw

32 sołectwa z powiatu przasnyskiego ze wsparciem Mazowsza

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 32 to inicjatywy sołectw z gmin Chorzele, Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz. Na ich realizację władze regionu przeznaczą 4,1 mln zł. Dzięki tym środkom odnowione i wyposażone zostaną budynki świetlic, powstaną nowe place zabaw, altanki, ogrodzenia. W wielu miejscowościach zamontowane zostanie także nowe oświetlenie uliczne.

Dodatkowo podpisano umowy z gminami Regimin (pow. ciechanowski) oraz Dzierzgowo (pow. mławski).

#Mazowszedlastrażypożarnych

OSP z powiatu przasnyskiego z pomocą Mazowsza

Na Mazowszu działa blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 5 strażnic z powiatu przasnyskiego.

W ramach OSP - 2022 samorząd województwa tylko w tym roku wesprze 463 mazowieckie jednostki OSP przekazując na ten cel aż 11,8 mln zł, w tym 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu.

Władze Mazowsza doposażą w tym strażaków z OSP Czernice Borowe i OSP Przasnysz w specjalistyczny sprzęt, a druhowie z OSP Jednorożec i OSP Krasne zyskają pomoc w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Łącznie wsparcia dla OSP z pięciu gmin powiatu przasnyskiego to ponad 369 tys. zł.

 

#FOGR

Ponad 800 tys. zł na modernizacje pięciu dróg gminnych i dojazdowych

Władze regionu przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280 z nich, z czego 266 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł.

W powiecie przasnyskim wsparcie otrzyma pięć inwestycji. Łączna kwota wsparcia to 824 tys. zł.

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5600 inwestycji.

Lista beneficjentów mazowieckich programów wsparcia w powiecie przasnyskim znajduje się w załączniku.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony