{"id":72809,"name":"82-projekty-soleckie-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza","title":"82 projekty so\u0142eckie ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!","desc":"Place zabaw, monta\u017c wiat przystankowych, a tak\u017ce budowa chodnik\u00f3w \u2013 to wybrane projekty z 82 inwestycji z subregionu radomskiego, kt\u00f3re otrzyma\u0142y dofinansowanie z bud\u017cetu Mazowsza. \u0141\u0105czne wsparcie to ponad 770 tys. z\u0142. Dzi\u015b w radomskiej delegaturze urz\u0119du marsza\u0142kowskiego umowy w tej sprawie podpisa\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 tak\u017ce przewodnicz\u0105cy sejmikowej Komisji Rolnictwa i Teren\u00f3w Wiejskich Leszek Przybytniak.","header":"82 projekty so\u0142eckie ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!","lead":"Place zabaw, monta\u017c wiat przystankowych, a tak\u017ce budowa chodnik\u00f3w \u2013 to wybrane projekty z 82 inwestycji z subregionu radomskiego, kt\u00f3re otrzyma\u0142y dofinansowanie z bud\u017cetu Mazowsza. \u0141\u0105czne wsparcie to ponad 770 tys. z\u0142. Dzi\u015b w radomskiej delegaturze urz\u0119du marsza\u0142kowskiego umowy w tej sprawie podpisa\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 tak\u017ce przewodnicz\u0105cy sejmikowej Komisji Rolnictwa i Teren\u00f3w Wiejskich Leszek Przybytniak.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/82-projekty-soleckie-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/82-projekty-soleckie-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-04-28 12:12:25","dateLastVersionPublicate":"2023-04-28 12:33:31","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa realizuje a\u017c 20 autorskich program\u00f3w wsparcia, w ramach kt\u00f3rych gminy i powiaty z Mazowsza mog\u0105 otrzyma\u0107 dofinansowanie na realizacj\u0119 wa\u017cnych dla lokalnych spo\u0142eczno\u015bci inwestycji. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EJak podkre\u015bla wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski, wsparcie dla gmin i powiat\u00f3w w dofinansowaniu inwestycji jest niezwykle wa\u017cne. \u2013 \u003C\/strong\u003EZ roku na rok wspieramy coraz wi\u0119cej projekt\u00f3w. Tak du\u017ce zainteresowanie tym programem to dla nas jasny sygna\u0142, \u017ce potrzeby inwestycyjne wci\u0105\u017c s\u0105 du\u017ce. A nasze programy s\u0105 odpowiedzi\u0105 na nie, ale te\u017c przyk\u0142adem \u015bwietnej wsp\u00f3\u0142pracy samorz\u0105d\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENowe place zabaw, chodniki i o\u015bwietlenie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u201eMazowsze dla so\u0142ectw\u201d to jeden z pierwszych program\u00f3w realizowanych przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysoko\u015bci ponad 7,4 mln z\u0142 otrzyma 755 projekt\u00f3w \u003Cbr \/\u003E z ca\u0142ego wojew\u00f3dztwa. \u003Cstrong\u003ES\u0105 w\u015br\u00f3d nich 82 inicjatywy na terenie powiat\u00f3w: bia\u0142obrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szyd\u0142owieckiego i zwole\u0144skiego.\u003C\/strong\u003E Na ich realizacj\u0119 w\u0142adze wojew\u00f3dztwa przeznaczy\u0142y ponad \u003Cstrong\u003E770 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EZdaniem \u003Cstrong\u003ELeszka Przybytniaka\u003C\/strong\u003E, przewodnicz\u0105cego sejmikowej Komisji Rolnictwa i Teren\u00f3w Wiejskich, to bardzo wa\u017cne wsparcie, kt\u00f3re jest odpowiedzi\u0105 na potrzeby lokalnych spo\u0142eczno\u015bci. \u003Cstrong\u003E\u2013\u003C\/strong\u003E Dzi\u0119ki tym \u015brodkom powstan\u0105 nowe place zabaw, chodniki czy o\u015bwietlenie uliczne zaznacza.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ELista beneficjent\u00f3w w za\u0142\u0105czniku.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":177193,"name":"342914416_1441178669986010_6697528195261780093_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177193\/0x0.jpg","description":"Przekazanie umowy i czeku "},{"id":177194,"name":"342976211_1331453750739458_8001545908790794991_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177194\/0x0.jpg","description":"przekazanie umowy "},{"id":177215,"name":"343012198_236991242207242_1304560164567155620_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177215\/0x0.jpg","description":"Przekazanie umowy "},{"id":177202,"name":"343050469_1269929780542795_2934391066745012380_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177202\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie z umow\u0105 "},{"id":177196,"name":"343666117_903739080917261_4702846307915749856_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177196\/0x0.jpg","description":"Przekazanie umowy w ramach programu Mazowsze dla so\u0142ectw"},{"id":177200,"name":"343671964_289911923361074_8424870226489014702_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177200\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie z umow\u0105 "},{"id":177201,"name":"343688733_1271810627020251_3332761467785445863_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177201\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie z umow\u0105 "},{"id":177214,"name":"343689777_1276918913180538_1534307353960564387_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177214\/0x0.jpg","description":"Pami\u0105tkowe zdj\u0119cie z czekiem "},{"id":177197,"name":"343690318_1614021049111593_3988131620873633681_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177197\/0x0.jpg","description":"Pami\u0105tkowe zdj\u0119cie "},{"id":177198,"name":"343805885_168909522443050_3668202248568069328_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177198\/0x0.jpg","description":"Przekazanie umowy "},{"id":177195,"name":"343930916_1000002124711758_1129945581120208192_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177195\/0x0.jpg","description":"Pami\u0105tkowe zdj\u0119cie z czekiem "},{"id":177204,"name":"343949729_196713846461557_3539493012360113366_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177204\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie z umow\u0105 "},{"id":177199,"name":"343961344_902326127516824_2161799069578058277_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177199\/0x0.jpg","description":"Przekazanie umowy "},{"id":177216,"name":"344071816_954598659009120_7756531474647914260_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177216\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie z umow\u0105 "}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/57802\/177190\/23+04+28+_umowy_MIAS_Radom.docx","extension":"DOCX","name":"bda99a2b4ef924e451a63933be03754e.docx","size":"153.31 KB"},{"src":"\/resource\/57802\/177189\/Lista+beneficjent%25C3%25B3w_Mazowsze+dla+so%25C5%2582ectw_subregion+radomski.pdf","extension":"PDF","name":"401d961870407d5ef4f0af4985eccef2.pdf","size":"124.12 KB"},{"src":"\/resource\/57802\/177191\/mp3_Rafa%25C5%2582+Rajkowski_wicemarsza%25C5%2582ek_MIAS.mp3","extension":"MP3","name":"e9195545b2a2db17a4b0bf06818f7541.mp3","size":"1.76 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Place zabaw, monta\u017c wiat przystankowych, a tak\u017ce budowa chodnik\u00f3w \u2013 to wybrane projekty z 82 inwestycji z subregionu radomskiego, kt\u00f3re otrzyma\u0142y dofinansowanie z bud\u017cetu Mazowsza. \u0141\u0105czne wsparcie to ponad 770 tys. z\u0142. Dzi\u015b w radomskiej delegaturze urz\u0119du marsza\u0142kowskiego umowy w tej sprawie podpisa\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 tak\u017ce przewodnicz\u0105cy sejmikowej Komisji Rolnictwa i Teren\u00f3w Wiejskich Leszek Przybytniak."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-04-28 12:12:25","modDate":"2023-04-28 12:33:31","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"},{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":1399,"TEXT":"Mazowsze dla so\u0142ectw","URL":"?tag[]=1399"},{"ID":1445,"TEXT":"Mazowsze pomaga","URL":"?tag[]=1445"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"82 projekty so\u0142eckie ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"},{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":1399,"TEXT":"Mazowsze dla so\u0142ectw","URL":"?tag[]=1399"},{"ID":1445,"TEXT":"Mazowsze pomaga","URL":"?tag[]=1445"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/57802\/177192\/0x0.jpg","alt":"Place zabaw, monta\u017c wiat przystankowych, a tak\u017ce budowa chodnik\u00f3w \u2013 to wybrane projekty z 82 inwestycji z subregionu radomskiego, kt\u00f3re otrzyma\u0142y dofinansowanie z bud\u017cetu Mazowsza.","title":"82 projekty so\u0142eckie ze wsparciem samorz\u0105du Mazowsza","author":"Archiwum UMWM"}}]}