Informacje prasowe

Czarne punkty wodne i nowy sprzęt dla radomskich WOPR-ów

BM100193.jpeg Autor: Piotr Nowakowski

W tym roku na mapę mazowieckich niestrzeżonych kąpielisk nie trafił żaden nowy czarny punkt. Co więcej, ich liczba zmniejszyła się ze 123 do 116. To dlatego, że służby odnotowują tam mniej wypadków. W Radomiu jest siedem tak oznaczonych miejsc, to o dwa mniej niż w 2023 r. Na wsparcie finansowe samorządu województwa mogą liczyć radomskie jednostki WOPR. W tym roku otrzymały one łącznie ponad 190 tys. zł, co pozwoli na zakup busa dla ratowników i sprężarki.

Czarne punkty wodne to miejsca, w których często dochodzi do utonięć. Wskazują je policja i mazowieckie jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy są najbliżej akwenów, znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki tej współpracy powstaje wykaz czarnych punktów wodnych na Mazowszu. Mają one informować, że kąpiel w tym miejscu jest niebezpieczna. Co roku lista czarnych punktów jest aktualizowana. W tym roku ich liczba na Mazowszu zmniejszyła się o siedem, a w regionie radomskim – o dwa. Główne przesłanki do likwidacji czarnego punktu wodnego to brak utonięć i ryzykownych zachowań, między innymi dzięki obecności ratowników.

– Od wielu lat podejmujemy działania, by zwiększyć bezpieczeństwo nad wodą, i wspólnie z policją oraz radomskimi WOPR-ami oznaczamy akweny tablicami ostrzegawczymi. Cieszymy się, że nasza praca przynosi efekty. Wakacje to czas, kiedy statystycznie dochodzi do największej liczby utonięć. Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego województwa o rozsądne zachowanie na wodą – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Aktualnie na Mazowszu znajduje się 116 miejsc oznaczonych jako czarne punkty wodne. Najwięcej niebezpiecznych miejsc w ubiegłym roku było w podregionie ostrołęckim – 24 czarne punkty, jednak po aktualizacji ich liczba zmniejszyła się do 21. Obecnie najwięcej czarnych punktów znajduje się w subregionie ciechanowskim (23) i w Warszawie (23). W dalszej kolejności są podregiony: siedlecki (14 czarnych punktów wobec 15 w ub. r.), żyrardowski (10), warszawski zachodni (9), radomski (7 wobec 9 w ub. r.), płocki (6 wobec 7 w ub. r.) i warszawski wschodni (3).

– Mimo licznych ostrzeżeń i apeli nieostrożność ludzi podczas kąpieli wciąż stanowi poważne zagrożenie na naszych akwenach. Przypadki ignorowania zasad bezpieczeństwa, takie jak pływanie w miejscach niedozwolonych, brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi oraz kąpiele pod wpływem alkoholu, często prowadzą do tragicznych wypadków. Dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i korzystanie z wyznaczonych kąpielisk pod opieką ratowników to ważne elementy zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom – mówi radna województwa mazowieckiego Magdalena Nowacka.

W czasie ubiegłorocznych wakacji na terenie całego kraju utonęły 192 osoby, a w całym 2023 r. – 446 osób. To o 31 przypadków utonięć więcej niż w 2022 r. i 24 przypadki utonięć więcej w okresie wakacyjnym. Na Mazowszu dane są zdecydowanie bardziej optymistyczne. W ubiegłym roku odnotowano 23 przypadki utonięć, z czego 6 w wakacje, podczas gdy w 2022 r. było to odpowiednio 46 i 14 przypadków, zatem tendencja jest spadkowa.

Jak podaje Szymon Warmiak, skarbnik Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (SLWOPR), w 2023 r. w subregionie radomskim woda pochłonęła 12 ofiar. – Wybieranie niestrzeżonych i nieznanych akwenów jest jedną z głównych przyczyn tych tragedii. SLWOPR nawiązało współpracę z gminą Jedlnia-Letnisko, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa nad wodą poprzez organizację weekendowych dyżurów ratowników. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy i turyści wypoczywający nad zalewem w Siczkach mogą czuć się bezpieczniej.

Wykaz czarnych punktów wodnych w regionie radomskim:

powiat radomski:

  • wyrobisko pokopalniane po cementowni, miejscowość Wierzbica (gm. Wierzbica);

powiat kozienicki:

  • rzeka Wisła, miejscowość Kępeczki (gm. Kozienice),
  • rzeka Wisła, miejscowość Kuźmy (gm. Kozienice),
  • rzeka Wisła, miejscowość Wilczkowice Górne (gm. Kozienice),
  • rzeka Wisła, miejscowość Kłoda (gm. Magnuszew);

powiat lipski:

  • rzeka Wisła, miejscowość Kolonia Raj (gm. Solec nad Wisłą),
  • rzeka Wisła, miejscowość Kłudzie (gm. Solec nad Wisłą).

– Aby czarny punkt był respektowany, musi być ustawiony w miejscach realnego zagrożenia dla zdrowia i  życia. Czyli tam, gdzie doszło już do nieszczęśliwych zdarzeń lub którego specyficzne warunki wodne i otoczenie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku – zauważa Paweł Nowakowski, wiceprezes WOPR w Radomiu.

Jak zauważa mł. insp. Agnieszka Guza, naczelniczka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, jednym z podstawowych zadań policji jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, także na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. – Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne. Od lat bierzemy udział w typowaniu miejsc niebezpiecznych nad wodą, tak aby przypadków utonięć było jak najmniej.

Ratownictwo wodne ze wsparciem samorządu województwa

Samorząd województwa mazowieckiego poza działaniami edukacyjnymi i prowadzeniem akcji oznakowania najniebezpieczniejszych kąpielisk w naszym regionie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując otwarty konkurs „Ratownictwo i ochrona ludności”. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, wsparcie trafi do 13 organizacji (WOPR-y i jedna jednostka OSP z Nowego Dworu Mazowieckiego), które łącznie otrzymały wsparcie w wysokości ponad 1,4 mln zł.

– Ratownicy WOPR codziennie czuwają nad naszym bezpieczeństwem nad wodą, dlatego zdecydowaliśmy o przyznaniu im dofinansowania. Do dwóch radomskich WOPR-ów trafi ponad 190 tys. zł z naszego budżetu. Pozwoli to na zakup busa do przewożenia ratowników, a także sprężarki wysokoprężnej – wylicza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Od 2016 r. samorząd województwa mazowieckiego dofinansował mazowieckie WOPR-y kwotą blisko 4,9 mln zł. To pieniądze na m.in. zakup nowego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, paliwa, środków transportu lądowego i wodnego oraz pokrycie kosztów szkoleń i utrzymania sprzętu ratowniczego w gotowości.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony