{"id":67323,"name":"czarne-punkty-wodne-w-subregionie-radomskim","title":"Czarne punkty wodne w subregionie radomskim","desc":"Samorz\u0105d Mazowsza wraz z mazowieck\u0105 policj\u0105 prowadz\u0105 akcj\u0119 oznaczania niebezpiecznych k\u0105pielisk tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na list\u0119 niestrze\u017conych akwen\u00f3w trafi\u0142o kolejnych pi\u0119\u0107. Tym samym na mapie regionu jest w tej chwili a\u017c 125 takich miejsc, a 17 z nich zlokalizowanych jest w subregionie radomskim.","header":"Czarne punkty wodne w subregionie radomskim","lead":"Samorz\u0105d Mazowsza wraz z mazowieck\u0105 policj\u0105 prowadz\u0105 akcj\u0119 oznaczania niebezpiecznych k\u0105pielisk tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na list\u0119 niestrze\u017conych akwen\u00f3w trafi\u0142o kolejnych pi\u0119\u0107. Tym samym na mapie regionu jest w tej chwili a\u017c 125 takich miejsc, a 17 z nich zlokalizowanych jest w subregionie radomskim.","keywords":"czarne punkty wodne, czarne punkty wodne w Radomiu, bezpiecze\u0144stwo nad wod\u0105","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/czarne-punkty-wodne-w-subregionie-radomskim.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/czarne-punkty-wodne-w-subregionie-radomskim.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2022-06-24 10:47:09","dateLastVersionPublicate":"2022-06-27 14:50:46","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EWsp\u00f3\u0142dzia\u0142anie przynosi dobre efekty, co potwierdzaj\u0105 dane. W 2021 r. na terenie Mazowsza dosz\u0142o do 38\u00a0utoni\u0119\u0107\u003Ca href=\u0022#_edn1\u0022 name=\u0022_ednref1\u0022\u003E\u003Cspan\u003E[i]\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E, w tym 6 na terenie subregionu radomskiego. Dla por\u00f3wnania w 2020 r. w naszym regionie uton\u0119\u0142o 58 os\u00f3b, a w subregionie radomskim \u2013 5.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EJak zauwa\u017ca wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003ERafa\u0142 Rajkowski\u003C\/strong\u003E, liczby to nie wszystko, bo jak pokazuj\u0105 wiadomo\u015bci z ostatnich dni wypadki nad wod\u0105 zdarzaj\u0105 si\u0119 niestety cz\u0119sto.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u2013 Co prawda wed\u0142ug statystyk liczba utoni\u0119\u0107 w naszym regionie spada, ale my trzymamy ca\u0142y czas r\u0119k\u0119 na pulsie. Woda to \u017cywio\u0142, kt\u00f3remu nie mo\u017cna ufa\u0107 dlatego przestrzegamy naszych mieszka\u0144c\u00f3w przed p\u0142ywaniem w miejscach niebezpiecznych i niedozwolonych. K\u0105pieliska strze\u017cone, monitorowane przez ratownik\u00f3w i przezorno\u015b\u0107 mog\u0105 uratowa\u0107 nam \u017cycie.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ENajcz\u0119stsz\u0105 przyczyn\u0105 utoni\u0119\u0107 s\u0105 brawura, lekkomy\u015blno\u015b\u0107 oraz alkohol. Poza tym cz\u0119sto wypoczywaj\u0105cy nad wod\u0105 zapominaj\u0105 o\u00a0podstawowych zasadach bezpiecze\u0144stwa i\u00a0korzystaj\u0105 z dzikich k\u0105pielisk, kt\u00f3re nie s\u0105 do tego przeznaczone.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EDlatego te\u017c od 2009 r. samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego we wsp\u00f3\u0142pracy z Wojew\u00f3dzk\u0105 Komend\u0105 Policji w Radomiu oraz Komend\u0105 Sto\u0142eczn\u0105 Policji w Warszawie prowadz\u0105 akcj\u0119 prewencyjn\u0105 polegaj\u0105c\u0105 na oznaczaniu miejsc niebezpiecznych tzw. czarnymi punktami wodnymi. Przed k\u0105piel\u0105 w takich miejscach i jej zgubnymi skutkami ostrzegaj\u0105 charakterystyczne czarno-\u017c\u00f3\u0142te tablice.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cem\u003E\u2013 \u003C\/em\u003ENaszym zadaniem jest czuwanie nad bezpiecze\u0144stwem wszystkich wypoczywaj\u0105cych na obszarach wodnych oraz terenach przyleg\u0142ych. G\u0142\u00f3wnie b\u0119dziemy si\u0119 skupia\u0107 nad nadzorem i kontrol\u0105 miejsc niestrze\u017conych, by eliminowa\u0107 negatywne zachowania wypoczywaj\u0105cych\u003Cem\u003E. \u2013 \u003C\/em\u003Ezwraca uwag\u0119 \u003Cstrong\u003Einsp. Jakub Gorczy\u0144ski, \u003C\/strong\u003EI zast\u0119pca Komendanta Wojew\u00f3dzkiego Policji z siedzib\u0105 w Radomiu.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2 style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003ENowe czarne punkty wodne\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EW tym roku na terenie Mazowsza pojawi\u0105 si\u0119 5 nowych czarnych punkt\u00f3w wodnych. Stan\u0105 one w:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EWierzbicy (pow. radomski, gm. Wierzbica)\u003C\/strong\u003E przy wyrobisku pokopalnianym po cementowni;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKrukach (pow. ostro\u0142\u0119cki, gm. Olszewo-Borki)\u003C\/strong\u003E przy wyrobisku pokopalnianym \u2013 \u017cwirowni;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003ES\u0142opsku (pow. wyszkowski, gm. Zabrodzie) \u003C\/strong\u003Eprzy wyrobisku pokopalnianym \u2013 \u017cwirowni;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EGodziszu (pow. garwoli\u0144ski, gm. Sobolew) \u003C\/strong\u003Eprzy stawach;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKoszel\u00f3wce\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E(pow. p\u0142ocki, gm. \u0141\u0105ck)\u003C\/strong\u003E przy k\u0105pielisku przy Jeziorze Zdworskim.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u0141\u0105cznie po aktualizacji na Mazowszu b\u0119dzie \u003Cstrong\u003E125 \u003C\/strong\u003Emiejsc oznaczonych \u201eCzarnymi punktami wodnymi\u201d. Najwi\u0119cej niebezpiecznych miejsc jest w subregionie ostro\u0142\u0119ckim (\u003Cstrong\u003E25 czarnych punkt\u00f3w) i \u003C\/strong\u003Ew Warszawie (\u003Cstrong\u003E22\u00a0czarne punkty\u003C\/strong\u003E). Nast\u0119pne w kolejno\u015bci s\u0105 subregiony: ciechanowski (\u003Cstrong\u003E21 czarnych punkt\u00f3w)\u003C\/strong\u003E, radomski (\u003Cstrong\u003E17 czarnych punkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E), siedlecki (\u003Cstrong\u003E17 czarnych punkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E), \u017cyrardowski (\u003Cstrong\u003E8 czarnych punkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E), warszawski zachodni (\u003Cstrong\u003E8 czarnych punkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E), p\u0142ocki (\u003Cstrong\u003E5 czarnych punkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E) i warszawski wschodni (\u003Cstrong\u003E2 czarne punkty\u003C\/strong\u003E).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EOznaczenie akwenu czarnym punktem jest to\u017csame z zakazem k\u0105pieli. W subregionie radomskim jest \u003Cstrong\u003E17\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Etakich miejsc\u003C\/strong\u003E:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w K\u0119peczkach (pow. kozienicki),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w m. Ku\u017amy (pow. kozienicki),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w Wilczkowicach G\u00f3rnych (pow. kozienickich),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w m. K\u0142oda (gm. Magnuszew, pow. kozienicki),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w Zajezierzu (gm. Sieciech\u00f3w, pow. kozienicki),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w m. Kolonia Raj (gm. Solec nad Wis\u0142\u0105, pow. lipski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Wis\u0142a w m. K\u0142udzie (gm. Solec nad Wis\u0142\u0105, pow. lipski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EJezioro w I\u0142\u017cy (pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka I\u0142\u017canka w I\u0142\u017cy (pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWyrobisko w Jasie\u0144cu I\u0142\u017ceckim (gm. I\u0142\u017ca, pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERzeka Radomka w m. Gory\u0144 (gm. Jastrz\u0119bia, pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ETrzy stawy w m. Maryno (gm. Jedlnia Letnisko, pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EZalew w m. Siczki (gm. Jedlnia Letnisko, pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWyrobisko pokopalniane po cementowni w Wierzbicy (pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EStaw G\u00f3rny w Pionkach (pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EZalew w m. Jagodno (gm. Przytyk, pow. radomski),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWyrobisko pokopalniane w Szyd\u0142owcu (pow. szyd\u0142owiecki).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2 style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003E2,1 mln z\u0142 na ratownictwo wodne \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EOpr\u00f3cz akcji oznakowywania najniebezpieczniejszych k\u0105pielisk na Mazowszu, samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa od 2016 r. wsp\u00f3\u0142pracuje r\u00f3wnie\u017c z organizacjami pozarz\u0105dowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze \u201eRatownictwo i ochrona ludno\u015bci\u201d. W tym roku wsparcie trafi\u0142o do 11 organizacji (WOPR-y oraz jedna jednostka OSP), kt\u00f3re \u0142\u0105cznie otrzyma\u0142y wsparcie w wysoko\u015bci \u003Cstrong\u003E420 tys. z\u0142. \u003C\/strong\u003E\u015arodki z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mog\u0105 zosta\u0107 przeznaczone m.in. na zakup nowego sprz\u0119tu ratowniczego, pokrycie koszt\u00f3w utrzymania w gotowo\u015bci sprz\u0119tu ratowniczego, zakup paliwa do prowadzenia dzia\u0142a\u0144 ratowniczych czy te\u017c pokrycie koszt\u00f3w przeprowadzenia szkole\u0144 dla ratownik\u00f3w wodnych w zakresie obs\u0142ugi sprz\u0119tu oraz przeprowadzenia szkole\u0144 ps\u00f3w ratowniczych wraz z przewodnikami. W sumie na ten cel samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego przekaza\u0142 ponad \u003Cstrong\u003E2,1 mln z\u0142. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EOd pocz\u0105tku roku uton\u0119\u0142o w Polsce prawie sto os\u00f3b \u2013 podkre\u015bla \u003Cstrong\u003EGrzegorza Skura\u003C\/strong\u003E, prezes zarz\u0105du Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u2013 Prosz\u0119 zauwa\u017cy\u0107, \u017ce nigdzie tam, gdzie k\u0105pieliska by\u0142y pod nadzorem ratownik\u00f3w WOPR nie uton\u0105\u0142 \u017caden cz\u0142owiek. Dodatkowe \u015brodki finansowe b\u0119d\u0105 mog\u0142y zapobiec tak wielkiej liczbie tragedii nad wod\u0105. Dy\u017cury spo\u0142eczne, kt\u00f3re pe\u0142ni\u0105 ratownicy radomskich WOPR\u00f3w s\u0105 kropl\u0105 w morzu potrzeb i nie rozwi\u0105\u017c\u0105 kompleksowo zabezpieczenia ratowniczego\u003Cem\u003E.\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EArkadiusz Gradowski\u003C\/strong\u003E, pe\u0142nomocnik zarz\u0105du \u015arodowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu podkre\u015bla, \u017ce \u015brodki zewn\u0119trzne to ogromne wsparcie dla ratownik\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cem\u003E\u2013 \u003C\/em\u003EDzi\u0119ki dofinansowaniu samorz\u0105du Mazowsza w tym roku mogli\u015bmy zakupi\u0107 zestaw do nurkowania oraz echosond\u0119 z funkcja modelowania dna 3D do poszukiwa\u0144 os\u00f3b na obszarach wodnych. Ponadto uda\u0142o si\u0119 sfinansowa\u0107 dy\u017cury ratownicze nad Zalewem Domaniowskim \u2013 najwi\u0119kszym tego typu k\u0105pieliskiem w regionie radomskim.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2 style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003ECo robi\u0107, gdy widzimy ton\u0105cego? \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EZanim zaczniemy dzia\u0142a\u0107, powinni\u015bmy najpierw zastanowi\u0107 si\u0119, czy mamy odpowiednie mo\u017cliwo\u015bci \u2013 zar\u00f3wno fizyczne, jak i sprz\u0119towe. W przypadku rzek takich jak Wis\u0142a absolutnie nie mo\u017cemy rzuca\u0107 si\u0119 na pomoc bez sprz\u0119tu, kt\u00f3ry nas zabezpieczy. W przeciwnym razie sami mo\u017cemy ucierpie\u0107. Dlatego widz\u0105c ton\u0105cego najpierw dzwonimy pod nr tel. 112 i wzywamy odpowiednie s\u0142u\u017cby. Natomiast je\u015bli jest wi\u0119ksza grupa os\u00f3b i\u00a0mo\u017cemy si\u0119 w jaki\u015b spos\u00f3b zabezpieczy\u0107, np. mamy jak\u0105\u015b lin\u0119 mo\u017cemy pr\u00f3bowa\u0107 ratowa\u0107 ton\u0105cego. Najpierw odpowiednio zabezpieczamy si\u0119 lin\u0105 i przy asekuracji innych os\u00f3b stoj\u0105cych na brzegu wchodzimy do wody. Mamy wtedy pewno\u015b\u0107, \u017ce jeste\u015bmy w stanie bezpiecznie powr\u00f3ci\u0107, bo wiemy, \u017ce kto\u015b nas \u015bci\u0105gnie do brzegu.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2 style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EPierwsza pomoc\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EGdy poszkodowany b\u0119dzie ju\u017c na brzegu k\u0142adziemy go na wznak na twardym pod\u0142o\u017cu na wznak i sprawdzamy, czy jest przytomny i czy reaguje, np. na g\u0142os. Je\u015bli nie\u00a0reaguje nale\u017cy:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eudro\u017cni\u0107 drogi oddechowe poszkodowanego i sprawdzi\u0107 czy oddycha, k\u0142ad\u0105c jedn\u0105 r\u0119k\u0119 na jego czole, a drug\u0105 pod brod\u0105 i odchylaj\u0105c jego g\u0142ow\u0119 do ty\u0142u;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epochyli\u0107 si\u0119 nad jego twarz\u0105 i spr\u00f3bowa\u0107 poczu\u0107 oddech obserwuj\u0105c czy klatka piersiowa si\u0119 porusza;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eje\u015bli nie oddycha \u2013 zrobi\u0107 5 wdech\u00f3w i rozpocz\u0105\u0107 uciskanie klatki piersiowej wykonuj\u0105c 30 mocnych uci\u015bni\u0119\u0107 (splecione d\u0142onie na \u015brodku klatki piersiowej) na g\u0142\u0119boko\u015b\u0107 5-6\u00a0cm;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Enast\u0119pnie wykona\u0107 2 wdechy i powt\u00f3rzy\u0107 30 uci\u015bni\u0119\u0107 klatki\u00a0piersiowej (czynno\u015b\u0107 powtarzamy do przyjazdu karetki lub do odzyskania przytomno\u015bci przez poszkodowanego).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Ca href=\u0022#_ednref1\u0022 name=\u0022_edn1\u0022\u003E\u003Cspan\u003E[i]\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E Na podstawie statystyk prowadzonych na terenie dzia\u0142ania Komendy Wojew\u00f3dzkiej Policji w Radomiu oraz Komendy Sto\u0142ecznej Policji w Warszawie\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":159046,"name":"289032941_775967956895109_7356320627873885945_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159046\/0x0.jpg","description":"Na zdj\u0119ciu m\u0119\u017cczyzna trzymaj\u0105cy w r\u0119ku koszulk\u0119 z napisem Ratownik wodny"},{"id":159047,"name":"289182402_425350006158090_5628441244110436806_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159047\/0x0.jpg","description":"Grupa os\u00f3b pozuje do zdj\u0119cia na tle zalewu podczas konferencji "},{"id":159048,"name":"289290342_1145514039512365_1520668580128587644_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159048\/0x0.jpg","description":"Na zdj\u0119ciu ratownik podczas pokazu pierwszej pomocy"},{"id":159045,"name":"289350670_561997102084873_5988553781263875483_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159045\/0x0.jpg","description":"Grupa os\u00f3b podczas konferencji, jeden z m\u0119\u017cczyn przemawia, w tle zalew"},{"id":159049,"name":"289802019_4793577710747376_9083836747541003437_n.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159049\/0x0.jpg","description":"Na zdj\u0119cie jeden m\u0119\u017cczyn w bia\u0142ej koszuli i grupa ratownik\u00f3w pozuj\u0105 do zdj\u0119cia z tablic\u0105 czarny punkt wodny"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/52098\/159052\/22+06+24+IP_Czarne+punkty+Radom_WO.docx","extension":"DOCX","name":"e59c49431325e2f5f40045c083a484f0.docx","size":"95.79 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159046\/289032941_775967956895109_7356320627873885945_n.jpg","extension":"JPG","name":"d4190540a151ba089ffc303052377132.jpg","size":"341.62 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159047\/289182402_425350006158090_5628441244110436806_n.jpg","extension":"JPG","name":"bbe60754afb016520a6e0360c7c1a028.jpg","size":"521.89 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159048\/289290342_1145514039512365_1520668580128587644_n.jpg","extension":"JPG","name":"dd66dcce5a1b6362dc8295e20eda9cc3.jpg","size":"233.14 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159045\/289350670_561997102084873_5988553781263875483_n.jpg","extension":"JPG","name":"35ebaad0561ce9bd6c0d70d97c453ac0.jpg","size":"560.27 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159049\/289802019_4793577710747376_9083836747541003437_n.jpg","extension":"JPG","name":"ef2a161ec806092b1b929dd3def08456.jpg","size":"367.73 KB"},{"src":"\/resource\/52098\/159064\/mp3_Grzegorz+Skura_prezes+zarz%25C4%2585du+WOPR+w+Radomiu.mp3","extension":"MP3","name":"694f90496f091a83621ff3a872b9c0a3.mp3","size":"2.63 MB"},{"src":"\/resource\/52098\/159065\/mp3_Jakub_Gorczy%25C5%2584ski_I+zast%25C4%2599pca+kom+wojew%25C3%25B3dzkiego+policji+z+siedzib%25C4%2585+w+Radomiu.mp3","extension":"MP3","name":"13ad38ac1e77d6c92a1f05c361389a25.mp3","size":"2.68 MB"},{"src":"\/resource\/52098\/159067\/mp3_%25C5%2581ukasz_Rapczynski_ratownik+medyczny.mp3","extension":"MP3","name":"0edebe15941d7fc30d316c634c9ce957.mp3","size":"1.66 MB"},{"src":"\/resource\/52098\/159066\/mp3_Rafa%25C5%2582_Rajkowski_wicemarsza%25C5%2582ek.mp3","extension":"MP3","name":"d2dbbffe417c5e215033d278e5343bb6.mp3","size":"3.22 MB"},{"src":"\/resource\/52098\/159351\/wykaz_czarnych_punktow_na_terenie_mazowsza_2022.docx","extension":"DOCX","name":"3e4149375df386e84db635af086dfd83.docx","size":"31.13 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Samorz\u0105d Mazowsza wraz z mazowieck\u0105 policj\u0105 prowadz\u0105 akcj\u0119 oznaczania niebezpiecznych k\u0105pielisk tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na list\u0119 niestrze\u017conych akwen\u00f3w trafi\u0142o kolejnych pi\u0119\u0107. Tym samym na mapie regionu jest w tej chwili a\u017c 125 takich miejsc, a 17 z nich zlokalizowanych jest w subregionie radomskim."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2022-06-24 10:47:09","modDate":"2022-06-27 14:50:46","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":1658,"TEXT":"czarne punkty","URL":"?tag[]=1658"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Czarne punkty wodne w subregionie radomskim"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":1658,"TEXT":"czarne punkty","URL":"?tag[]=1658"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/52098\/159045\/0x0.jpg","alt":"289350670_561997102084873_5988553781263875483_n.jpg","title":null,"author":null}}]}