Informacje prasowe

Duże wsparcie sejmiku dla powiatów wyszkowskiego, ostrowskiego i ostrołęckiego!

Miniaturka.jpg

Aż 113 inwestycji z powiatów wyszkowskiego, ostrowskiego i ostrołęckiego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 31 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na modernizację dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, zakup autobusów szkolnych, modernizację strażnic OSP czy wsparcie dla działkowców i nie tylko. Dziś członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska podpisały umowy z beneficjantami. W spotkaniach wzięli także udział radni województwa Mirosław Augustyniak (klub radnych PSL) oraz Krzysztof Winiarski (klub radnych PiS).

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego ostatnie tygodnie to intensywny czas. – Każdego tygodnia podpisujemy po kilkaset umów z beneficjentami naszych programów wsparcia. A każda taka umowa to realna pomoc finansowa dla gminy czy powiatu w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dzisiaj dofinansujemy w sumie 113 inwestycji w trzech powiatach wyszkowskim, ostrowskim i ostrołęckim. Ale to jeszcze nie koniec naszej pomocy.

Ponad 25 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, budowa i przebudowa obiektów sportowych czy termomodernizacja ośrodka kultury i sportu – to tylko część z projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w powiatach wyszkowskim, ostrowskim i ostrołęckim.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że ten program daje samorządom duże możliwości. – Tylko dzisiaj podpisujemy umowy na dofinansowanie 12 projektów w trzech powiatach. Łączna kwota wsparcia z naszego budżetu to ponad 25,1 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów dominują budowy i przebudowy dróg m.in. w Długosiodle, gminach Rząśnik czy Szulborze Wielkie. Znalazły się również inne ważne projekty np. budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, projekt Kolej na park w Wyszkowie czy budowa Sali sportowej w Drwęczy.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego gminy z regionu mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. – W powiatach ostrowskim i ostrołęckim dofinansowanie otrzymały m.in. gminy Rzekuń i Małkinia Górna, z którymi dzisiaj podpisujemy umowy – wylicza radny województwa Mirosław Augustyniak. – Otrzymają one w sumie 405 tys. zł z budżetu województwa. Przypomnę tylko, że w całym subregionie ostrołęckim takie wsparcie otrzymało 8 gmin. Dofinansowaliśmy wszystkie złożone wnioski – dodaje radny.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 42 z nich zostaną zrealizowane w gminach powiatów wyszkowskiego i ostrowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 414 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, oświetlenie uliczne czy modernizacje świetlic wiejskich.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 1,1 mln zł trafi do jednostek z powiatów wyszkowskiego i ostrowskiego, które zakupią 6 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 12 strażnic.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa pomogą w walce o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. 10 z nich zostanie zrealizowanych w gminach z powiatów wyszkowskiego i ostrowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 838 tys. zł.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł. W powiatach wyszkowskim i ostrowskim wsparcie w wysokości ponad 3 mln zł otrzymało 17 inwestycji.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom dla zwierząt to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Gminy z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji czy czipowania. Samorządy mogły również aplikować o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Finalnie pomoc samorządu Mazowsza o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł otrzyma 177 mazowieckich gmin i miast. W powiatach wyszkowskim i ostrowskim wsparcie trafi do 10 gmin. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano ponad 151 tys. zł.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie z nich otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. W powiatach wyszkowskim i ostrowskim dofinansowanie otrzymają w sumie 2 projekty. W powiecie wyszkowskim ROD Kamieńczyk, dzięki 8 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza wyremontuje alejki, natomiast w powiecie ostrowskim ROD Mazowsze przeprowadzi modernizację głównej sieci wodociągowej i przyłączy. Inwestycja otrzymała 20 tys. zł dofinansowania.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony