{"id":77169,"name":"elektrownia-bedzie-mogla-sie-rozbudowac","title":"\u201eElektrownia\u201d b\u0119dzie mog\u0142a si\u0119 rozbudowa\u0107","desc":"Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego naby\u0142 dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej \u201eElektrownia\u201d s\u0105siaduj\u0105c\u0105 z plac\u00f3wk\u0105 nieruchomo\u015b\u0107 przy ul. Kopernika w Radomiu. To umo\u017cliwi rozbudow\u0119 radomskiej \u201eElektrowni\u201d oraz stworzenie do niej dodatkowego dojazdu.","header":"\u201eElektrownia\u201d b\u0119dzie mog\u0142a si\u0119 rozbudowa\u0107","lead":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego naby\u0142 dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej \u201eElektrownia\u201d s\u0105siaduj\u0105c\u0105 z plac\u00f3wk\u0105 nieruchomo\u015b\u0107 przy ul. Kopernika w Radomiu. To umo\u017cliwi rozbudow\u0119 radomskiej \u201eElektrowni\u201d oraz stworzenie do niej dodatkowego dojazdu.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/elektrownia-bedzie-mogla-sie-rozbudowac.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/elektrownia-bedzie-mogla-sie-rozbudowac.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-12-13 13:37:47","dateLastVersionPublicate":"2023-12-13 15:38:16","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EPlany zak\u0142adaj\u0105 zagospodarowanie wszystkich dzia\u0142ek nale\u017c\u0105cych obecnie do \u003Cstrong\u003EMazowieckiego Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej \u201eElektrownia\u201d\u003C\/strong\u003E. Aby by\u0142o to mo\u017cliwe, konieczne jest stworzenie alternatywnego dojazdu do plac\u00f3wki oraz obiekt\u00f3w nale\u017c\u0105cych do PGE Dystrybucja S.A. Nabycie nieruchomo\u015bci przy ul. Kopernika pozwoli na zapewnienie s\u0142u\u017cebno\u015bci dla sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3ra obecnie obci\u0105\u017ca teren \u201eElektrowni\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak podkre\u015bla wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003ERafa\u0142 Rajkowski\u003C\/strong\u003E, rozbudowa instytucji jest konieczna. \u2013 Radomska \u201eElektrownia\u201d sukcesywnie poszerza zbiory i organizuje szereg wydarze\u0144 kulturalnych. Potrzebuje wi\u0119c nowych przestrzeni wystawienniczych, edukacyjnych i administracyjnych. W\u0142a\u015bnie dlatego musi zosta\u0107 rozbudowana. Zakup s\u0105siaduj\u0105cej z plac\u00f3wk\u0105 nieruchomo\u015bci pozwoli na realizacj\u0119 tych dzia\u0142a\u0144 i dalszy rozw\u00f3j plac\u00f3wki.\u003C\/p\u003E\nPierwszy etap prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej na podstawie posiadanej przez MCSW \u201eElektrownia\u201d koncepcji architektonicznej (przygotowanej w 2022 r.) wraz z\u00a0uzyskaniem w imieniu inwestora pozwolenia na budow\u0119. Zak\u0142ada ona tak\u017ce zagospodarowanie placu przed i za obecnym budynkiem i stworzenia dwupoziomowego \u201eRynku kultury\u201d. Zdaniem radnego wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003ELeszka Przybytniaka\u003C\/strong\u003E, dalsza\u00a0 rozbudowa radomskiej \u201eElektrowni\u201d jest konieczna. \u2013 To wyj\u0105tkowe muzeum w skali ca\u0142ego regionu, ale te\u017c kraju. Wspania\u0142e zbiory sztuki wsp\u00f3\u0142czesnej powinny by\u0107 odpowiednio wyeksponowane i przechowywane. Dzisiejszy zakup pozwoli na kolejny krok w kierunku rozbudowy plac\u00f3wki.\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ENa niezagospodarowanym terenie \u003Cstrong\u003Ema powsta\u0107 kompleks po\u0142\u0105czony z obecnym budynkiem \u201eElektrowni\u201d\u003C\/strong\u003E. Zapewni to instytucji przede wszystkim \u003Cstrong\u003Edodatkow\u0105 przestrze\u0144 wystawiennicz\u0105 i profesjonalny magazyn na dzie\u0142a sztuki\u003C\/strong\u003E. Plac\u00f3wka zyska te\u017c warsztat, pomieszczenie techniczne, gara\u017c, sale edukacyjne, biura i\u00a0pracowni\u0119 fotograficzn\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW\u0142odzimierz Pujanek\u003C\/strong\u003E, dyrektor \u201eElektrowni\u201d zwraca uwag\u0119 na to, \u017ce obecnie ogromna kolekcja dzie\u0142 najwi\u0119kszych polskich artyst\u00f3w przechowywana jest w magazynie. \u2013 Przed wojn\u0105 wytwarzano tu pr\u0105d dla ca\u0142ego miasta, dzi\u015b ogl\u0105da\u0107 mo\u017cna zadziwiaj\u0105ce dzie\u0142a sztuki wsp\u00f3\u0142czesnej. Brakuje nam jednak miejsca, aby m\u00f3c przechowywa\u0107 zbiory i sal, w kt\u00f3rych mogliby\u015bmy prezentowa\u0107 je publiczno\u015bci. Teraz otwiera si\u0119 przed nami perspektywa dalszego dynamicznego rozwoju.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBiuro Prasowe\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974, \u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/62300\/190331\/23+12+13+IP_Elektrownia+akt+notarialny.doc","extension":"DOC","name":"a11beb7d9d5b4fac70b4e5c5ba6ff1d6.doc","size":"118 KB"},{"src":"\/resource\/62300\/190328\/minimazo+elektrownia-34.jpg","extension":"JPG","name":"9f3485bb03f8f75f58c2957d6485c71b.jpg","size":"424.16 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego naby\u0142 dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej \u201eElektrownia\u201d s\u0105siaduj\u0105c\u0105 z plac\u00f3wk\u0105 nieruchomo\u015b\u0107 przy ul. Kopernika w Radomiu. To umo\u017cliwi rozbudow\u0119 radomskiej \u201eElektrowni\u201d oraz stworzenie do niej dodatkowego dojazdu."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-12-13 13:37:47","modDate":"2023-12-13 15:38:16","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":1101,"TEXT":"MCSW Elekrownia","URL":"?tag[]=1101"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"\u201eElektrownia\u201d b\u0119dzie mog\u0142a si\u0119 rozbudowa\u0107"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":1101,"TEXT":"MCSW Elekrownia","URL":"?tag[]=1101"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/62300\/190328\/0x0.jpg","alt":"zdj\u0119cie uczestnik\u00f3w konferencji","title":"uczestnicy konferencji z wizualizacjami","author":"fot. Szymon Wykrota."}}]}