Informacje prasowe

 • Grupa ludzi na czerwonej ściance

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z regionu radomskiego

  Blisko 15,5 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w regionie radomskim. Dodatkowo z budżetu województwa zostanie dofinansowanych 100 kół gospodyń i organizacji pozarządowych działających w na terenie powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz grójeckiego. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął udział także radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.
 • IMG_2345.JPG

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z subregionu płockiego oraz powiatów płońskiego i żuromińskiego

  Ponad 22,3 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach płockim i płońskim. Oprócz tego 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy komputerów. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Konrad Wojnarowski.
 • Grupa osób z czekiem

  Koła gospodyń wiejskich z powiatów radomskiego i przysuskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza

  120 kół gospodyń z powiatów radomskiego i przysuskiego z dofinansowaniem od samorządu województwa. Zakup wyposażenia świetlic, nagłośnienia czy rowerów, organizacja kulturalnych imprez okolicznościowych, widowisk, warsztatów kulinarnych i krawieckich, czy rajdów rowerowych – to tylko niektóre inwestycje ze wsparciem. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.
 • 2.jpg

  Konieczne większe rekompensaty od NFZ dla mazowieckich szpitali

  Radni województwa mazowieckiego zwracają uwagę na brak środków i apelują do rządu o zwiększenie finansowania na wynagrodzenia w ochronie i zdrowia, a także podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte podczas dzisiejszej sesji sejmiku.
 • Szkoła policealna.png

  Wołomin będzie kształcił w zawodach medycznych

  Decyzją Radnych Województwa Mazowieckiego w Wołominie powstanie Medyczna Szkoła Policealna, która będzie kształcić w zawodach z branż medycznej i pomocy społecznej. Łączny koszt utworzenia placówki to 5 mln zł.
 • 1.jpg

  Środki unijne na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w subregionie ostrołęckim

  Ponad 22 mln zł z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do siedmiu gmin z subregionu ostrołęckiego na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.
 • Trzy osoby stoją na tle czerwonej ścianki z napisem Mazowsze. Trzymają czek

  Uczniowie z mazowieckich szkół z szansą na lepszą edukację oraz termomodernizacja w Nowodworskim Centrum Medycznym dzięki Funduszom Europejskim

  Fundusze europejskie wspierają rozwój edukacji. Dwie szkoły podstawowe z gminy Izabelin oraz cztery szkoły w Sulejówku zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz pomoce cyfrowe. Z kolei laboratorium Nowodworskiego Centrum Medycznego przejdzie termomodernizację. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 • Trzech mężczyzn z czekiem

  4 mln zł z budżetu Mazowsza dla ursynowskich szkół i przedszkola

  Dwie szkoły i przedszkole na warszawskim Ursynowie wkrótce będą odnowione. Pomoże samorząd województwa mazowieckiego, który na wsparcie placówek edukacyjnych w dzielnicy przekazał 4 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Robert Kempa.
Powrót na początek strony