Informacje prasowe

Inwestycje drogowe w subregionie radomskim ze wsparciem samorządu Mazowsza

Mężczyźni przecinają wstęgę na otwarciu nowego odcinka drogi.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W w miejscowości Bąkowa oraz modernizacja ul. Garszwo w Pionkach to inwestycje, które powstaną dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył prawie 1,8 mln zł w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. Otwarto też drogę powiatową relacji Suskowola – Policzna, której przebudowa również została wsparta środkami z budżetu Mazowsza.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, lokalne samorządy chętnie korzystają ze wsparcia na realizacje projektów drogowych.

– Budowa czy modernizacje dróg to inwestycje o charakterze ponadlokalnym. Umożliwiają nie tylko sprawne i komfortowe dotarcie do pracy, szkoły czy urzędu, ale też łączą ludzi i ułatwiają komunikację. Dobra jakość dróg to też większe bezpieczeństwo, a na tym szczególnie nam wszystkim zależy.

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bąkowa

To ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja z uwagi na zły stan nawierzchni, która wymaga pilnej przebudowy. Prace prowadzone będą na odcinku drogi powiatowej nr 1910W w miejscowości Bąkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w Jaworze Soleckim. Cały 2,7-kilometrowy odcinek zostanie poszerzony do 5 m. Nawierzchnia będzie wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, a pobocze – z kruszywa naturalnego. Ponadto pas drogowy zostanie oczyszczony z krzaków, a przydrożne rowy – odmulone. Pojawią się też przepusty pod zjazdami na drogi leśne, co usprawni proces odwodnienia pasa drogowego.

Realizacja tej inwestycji nie tylko usprawni komunikację między gminami Sienno i Ciepielów. Będzie też naturalnym objazdem dla mieszkańców podróżujących do Radomia w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej 747. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko 1,4 mln zł.

Planowany okres realizacji: 4 maja 2022 r. – 15 grudnia 2024 r.

Ulica Garszwo w Pionkach w nowej odsłonie

Wsparcie z budżetu Mazowsza trafi również do Pionek. Dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł umożliwi modernizację odcinka ul. dr M. Garszwo na długości blisko 2 km. Nawierzchnię z betonowych bloczków zastąpi jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych. Poprawione zostanie odwodnienie i powstaną pobocza. Dodatkowo w miejscu poszerzenia jezdni wykonana będzie podbudowa, a na całej jej szerokości – nakładka asfaltowa. Droga ta łączy miasto Pionki z sąsiednią wiejską gminą Pionki i jest ważnym elementem systemu komunikacyjnego regionu. To również jedyne połączenie komunikacyjne Pionek z sąsiadującymi miejscowościami: Januszowo i Krasna Dąbrowa.

Planowany okres realizacji: 20 maja 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Droga powiatowa  Policzna-Suskowola już oddana

To dobre wieści dla mieszkańców i kierowców podróżujących do Radomia, Czarnolasu, Pionek czy Zwolenia. Dzięki ponad 237 tys. zł wsparcia samorządu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego blisko kilometrowy odcinek drogi nr 3520W Suskowola – Policzna został przebudowany. W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię (warstwa wyrównawcza i ścieralna). Przebudowano też skrzyżowania z drogą gminną, przepusty pod koroną drogi. Oczyszczono również przydrożny rów. Z kolei w miejscu poboczy gruntowych są dziś pobocza utwardzone kruszywem. 

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602,
kom. 510 591 974;
e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony