Informacje prasowe

Jak zmieni się ciechanowski SOR?

Image3.jpg

Hol karetek, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wstępnej intensywnej terapii, sala obserwacyjna, gabinety lekarskie i izolatki – to niektóre elementy, o które powiększy się ciechanowski Szpitalny Oddział Ratunkowy. Placówka zaprezentowała koncepcję rozbudowy.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie planuje modernizację i rozbudowę SOR-u. Koszt inwestycji to prawie 15 mln zł. Jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego i ministerstwa zdrowia.

– Przeznaczyliśmy środki na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jest to podstawa do kolejnego kroku, czyli rozpoczęcia prac budowalnych, a potem doposażenia SOR-u w specjalistyczny sprzęt. Także na tym kolejnym etapie będziemy wspierać szpital finansowo. Szacujemy koszt dalszej rozbudowy i wyposażenia na kolejne 15 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Szpital w Ciechanowie jest największą placówką medyczną północnego Mazowsza i dysponuje największym SOR-em w tej części województwa. Jak zaznacza Andrzej Kamasa, dyrektor SSW w Ciechanowie, liczba pacjentów korzystających z pomocy szpitala stale wzrasta.

– W 2023 r. w SOR było hospitalizowanych prawie 13 tys. pacjentów, a około 26 tys. było kwalifikowanych do hospitalizacji w izbie przyjęć Z tego względu inwestycja w rozbudowę i modernizację SOR-u jest uzasadniona i niezbędna.

SOR będzie większy i funkcjonalny

Koncepcję modernizacji i rozbudowy SOR-u przygotował prof. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski z Pracowni Architektonicznej ARCHIMED.

Obecnie powierzchnia użytkowa SOR-u ma 862,55 m2. Po rozbudowie zwiększy się o 1323,48 m2. Łączna powierzchnia SOR-u po planowanej rozbudowie to 2186,03 m2. Nowy trakt budynku pomieści hol karetek, trakt tzw. „ostry” składający się z dwustanowiskowej sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wstępnej intensywnej terapii (2 stanowiska) oraz sali obserwacyjnej. Znajdą się tu również dwie izolatki i zespół pomieszczeń personelu. Na połączeniu istniejącego budynku z nowo projektowanym będzie nowy hol wejściowy dla pacjentów SOR.

Hol wejściowy wraz z rejestracją i poczekalnią w całości zostaną wyizolowane od traktu „ostrego” i od ruchu pacjentów na łóżkach pomiędzy salami obserwacji a diagnostyką szpitala. Dzieci będą miały osobną poczekalnię i gabinety konsultacyjno-zabiegowe. Przy poczekalni dla dzieci znajdzie się pokój opieki oraz osobny sanitariat.

Na przedłużeniu części ogólnodostępnej (poczekalni) usytuowane będą gabinety konsultacyjne, zaplecze sanitarne pacjentów oraz szafki szatniowe. Pomiędzy traktem ogólnodostępnym a traktem „ostrym” znajdzie się zespół pomieszczeń administracyjno-socjalnych personelu. Dodatkowo w ramach rozbudowy zostanie wydzielona część socjalna dla pracowników SOR oraz gabinet lekarski dla lekarza dyżurnego. Zostaną wydzielone dwie drogi tzw. czysta i brudna z częścią do dekontaminacji dla pacjentów oraz służb pogotowia ratunkowego

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony