{"id":81802,"name":"jak-zmieni-sie-ciechanowski-sor","title":"Jak zmieni si\u0119 ciechanowski SOR?","desc":"Hol karetek, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wst\u0119pnej intensywnej terapii, sala obserwacyjna, gabinety lekarskie i izolatki \u2013 to niekt\u00f3re elementy, o kt\u00f3re powi\u0119kszy si\u0119 ciechanowski Szpitalny Oddzia\u0142 Ratunkowy. Plac\u00f3wka zaprezentowa\u0142a koncepcj\u0119 rozbudowy.","header":"Jak zmieni si\u0119 ciechanowski SOR?","lead":"Hol karetek, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wst\u0119pnej intensywnej terapii, sala obserwacyjna, gabinety lekarskie i izolatki \u2013 to niekt\u00f3re elementy, o kt\u00f3re powi\u0119kszy si\u0119 ciechanowski Szpitalny Oddzia\u0142 Ratunkowy. Plac\u00f3wka zaprezentowa\u0142a koncepcj\u0119 rozbudowy.","keywords":"Adam Struzik, marsza\u0142ek, zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, SSW w Ciechanowie, szpital w Ciechanowie, ciechanowski szpital, SOR, region ciechanowski, Ciechan\u00f3w, przebudowa, koncepcja architektoniczna, Andrzej Kamasa, dyrektor SSW w Ciechanowie, plac\u00f3wka zdrowia, s\u0142u\u017cba zdrowia, modernizacja, rozbudowa","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/jak-zmieni-sie-ciechanowski-sor.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/jak-zmieni-sie-ciechanowski-sor.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-10 13:21:11","dateLastVersionPublicate":"2024-07-10 14:15:55","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ESpecjalistyczny Szpital Wojew\u00f3dzki w Ciechanowie planuje modernizacj\u0119 i rozbudow\u0119 SOR-u. Koszt inwestycji to prawie \u003Cstrong\u003E15\u00a0mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. Jej realizacja b\u0119dzie mo\u017cliwa dzi\u0119ki wsparciu samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego i ministerstwa zdrowia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Przeznaczyli\u015bmy \u015brodki na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jest to podstawa do kolejnego kroku, czyli rozpocz\u0119cia prac budowalnych, a potem doposa\u017cenia SOR-u w\u00a0specjalistyczny sprz\u0119t. Tak\u017ce na tym kolejnym etapie b\u0119dziemy wspiera\u0107 szpital finansowo. Szacujemy koszt dalszej rozbudowy i\u00a0wyposa\u017cenia na kolejne 15\u00a0mln z\u0142 \u2013 podkre\u015bla marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ESzpital w Ciechanowie jest najwi\u0119ksz\u0105 plac\u00f3wk\u0105 medyczn\u0105 p\u00f3\u0142nocnego Mazowsza i dysponuje najwi\u0119kszym SOR-em w tej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa. Jak zaznacza \u003Cstrong\u003EAndrzej Kamasa\u003C\/strong\u003E, dyrektor SSW w\u00a0Ciechanowie, liczba pacjent\u00f3w korzystaj\u0105cych z\u00a0pomocy szpitala stale wzrasta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 W 2023 r. w SOR by\u0142o hospitalizowanych prawie 13\u00a0tys. pacjent\u00f3w, a oko\u0142o 26 tys. by\u0142o kwalifikowanych do hospitalizacji w izbie przyj\u0119\u0107 Z tego wzgl\u0119du inwestycja w rozbudow\u0119 i\u00a0modernizacj\u0119 SOR-u jest uzasadniona i\u00a0niezb\u0119dna.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESOR b\u0119dzie wi\u0119kszy i funkcjonalny\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EKoncepcj\u0119 modernizacji i rozbudowy SOR-u przygotowa\u0142 prof. dr in\u017c. arch. Micha\u0142 Grzyma\u0142a-Kaz\u0142owski z\u00a0Pracowni Architektonicznej ARCHIMED.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EObecnie powierzchnia u\u017cytkowa SOR-u ma 862,55 m\u003Csup\u003E2\u003C\/sup\u003E. Po rozbudowie zwi\u0119kszy si\u0119 o 1323,48 m\u003Csup\u003E2\u003C\/sup\u003E. \u0141\u0105czna powierzchnia SOR-u po planowanej rozbudowie to 2186,03 m\u003Csup\u003E2\u003C\/sup\u003E. Nowy trakt budynku pomie\u015bci hol karetek, trakt tzw. \u201eostry\u201d sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z dwustanowiskowej sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wst\u0119pnej intensywnej terapii (2 stanowiska) oraz sali obserwacyjnej. Znajd\u0105 si\u0119 tu r\u00f3wnie\u017c dwie izolatki i zesp\u00f3\u0142 pomieszcze\u0144 personelu. Na po\u0142\u0105czeniu istniej\u0105cego budynku z nowo projektowanym b\u0119dzie nowy hol wej\u015bciowy dla pacjent\u00f3w SOR.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EHol wej\u015bciowy wraz z rejestracj\u0105 i poczekalni\u0105 w ca\u0142o\u015bci zostan\u0105 wyizolowane od traktu \u201eostrego\u201d i od ruchu pacjent\u00f3w na \u0142\u00f3\u017ckach pomi\u0119dzy salami obserwacji a diagnostyk\u0105 szpitala. Dzieci b\u0119d\u0105 mia\u0142y osobn\u0105 poczekalni\u0119 i gabinety konsultacyjno-zabiegowe. Przy poczekalni dla dzieci znajdzie si\u0119 pok\u00f3j opieki oraz osobny sanitariat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENa przed\u0142u\u017ceniu cz\u0119\u015bci og\u00f3lnodost\u0119pnej (poczekalni) usytuowane b\u0119d\u0105 gabinety konsultacyjne, zaplecze sanitarne pacjent\u00f3w oraz szafki szatniowe. Pomi\u0119dzy traktem og\u00f3lnodost\u0119pnym a traktem \u201eostrym\u201d znajdzie si\u0119 zesp\u00f3\u0142 pomieszcze\u0144 administracyjno-socjalnych personelu. Dodatkowo w ramach rozbudowy zostanie wydzielona cz\u0119\u015b\u0107 socjalna dla pracownik\u00f3w SOR oraz gabinet lekarski dla lekarza dy\u017curnego. Zostan\u0105 wydzielone dwie drogi tzw. czysta i brudna z cz\u0119\u015bci\u0105 do dekontaminacji dla pacjent\u00f3w oraz s\u0142u\u017cb pogotowia ratunkowego\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzeczniczka Prasowa\u003Cbr \/\u003EUrz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591\u00a0974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":203103,"name":"IMG-20240710-WA0008","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67049\/203103\/0x0.jpg","description":"prof. dr in\u017c. arch. Micha\u0142 Grzyma\u0142a-Kaz\u0142owski z Pracowni Architektonicznej ARCHIMED"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/67049\/203090\/24+07+10+IP+Koncepcja+SOR+Ciechan%25C3%25B3w.docx","extension":"DOCX","name":"613e67f0936a537ea4c3470d8e34dc83.docx","size":"614.43 KB"},{"src":"\/resource\/67049\/203095\/Image3.jpg","extension":"JPG","name":"988526b792b0cef18e94244ee37f88b9.jpg","size":"605.15 KB"},{"src":"\/resource\/67049\/203098\/Image7.jpg","extension":"JPG","name":"2fa547d44bde2828a6feaa4554078a12.jpg","size":"345.22 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Hol karetek, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wst\u0119pnej intensywnej terapii, sala obserwacyjna, gabinety lekarskie i izolatki \u2013 to niekt\u00f3re elementy, o kt\u00f3re powi\u0119kszy si\u0119 ciechanowski Szpitalny Oddzia\u0142 Ratunkowy. Plac\u00f3wka zaprezentowa\u0142a koncepcj\u0119 rozbudowy."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-10 13:21:11","modDate":"2024-07-10 14:15:55","tags":[{"ID":27,"TEXT":"Ciechan\u00f3w","URL":"?tag[]=27"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":269,"TEXT":"SOR","URL":"?tag[]=269"},{"ID":279,"TEXT":"Andrzej Kamasa","URL":"?tag[]=279"},{"ID":309,"TEXT":"opieka lekarska","URL":"?tag[]=309"},{"ID":594,"TEXT":"modernizacja","URL":"?tag[]=594"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":689,"TEXT":"marsza\u0142ek","URL":"?tag[]=689"},{"ID":926,"TEXT":"szpital wojew\u00f3dzki w Ciechanowie","URL":"?tag[]=926"},{"ID":1931,"TEXT":"podregion ciechanowski","URL":"?tag[]=1931"},{"ID":2279,"TEXT":"s\u0142u\u017cba zdrowia","URL":"?tag[]=2279"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Jak zmieni si\u0119 ciechanowski SOR?"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":27,"TEXT":"Ciechan\u00f3w","URL":"?tag[]=27"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":269,"TEXT":"SOR","URL":"?tag[]=269"},{"ID":279,"TEXT":"Andrzej Kamasa","URL":"?tag[]=279"},{"ID":309,"TEXT":"opieka lekarska","URL":"?tag[]=309"},{"ID":594,"TEXT":"modernizacja","URL":"?tag[]=594"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":689,"TEXT":"marsza\u0142ek","URL":"?tag[]=689"},{"ID":926,"TEXT":"szpital wojew\u00f3dzki w Ciechanowie","URL":"?tag[]=926"},{"ID":1931,"TEXT":"podregion ciechanowski","URL":"?tag[]=1931"},{"ID":2279,"TEXT":"s\u0142u\u017cba zdrowia","URL":"?tag[]=2279"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67049\/203095\/0x0.jpg","alt":"Image3.jpg","title":null,"author":null}}]}