{"id":80724,"name":"juz-25-maja-mazopiknik-w-radomiu","title":"Ju\u017c 25 maja Mazopiknik w Radomiu","desc":"W Muzeum Wsi Radomskiej odb\u0119dzie si\u0119 pierwszy w tym roku Mazopiknik organizowany przez Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Na uczestnik\u00f3w czeka mn\u00f3stwo atrakcji \u2013 od jarmarku, przez warsztaty, po wyst\u0119py artystyczne. Start o godz. 12.","header":"Ju\u017c 25 maja Mazopiknik w Radomiu","lead":"W Muzeum Wsi Radomskiej odb\u0119dzie si\u0119 pierwszy w tym roku Mazopiknik organizowany przez Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Na uczestnik\u00f3w czeka mn\u00f3stwo atrakcji \u2013 od jarmarku, przez warsztaty, po wyst\u0119py artystyczne. Start o godz. 12.","keywords":"Rafa\u0142 Rajkowski, wicemarsza\u0142ek, samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, Mazopiknik, Radom, region radomski, Muzeum Wsi Radomskiej, Izabela Stelma\u0144ska, Ilona Jaorszek","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/juz-25-maja-mazopiknik-w-radomiu.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/juz-25-maja-mazopiknik-w-radomiu.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-05-23 13:04:47","dateLastVersionPublicate":"2024-05-23 14:13:38","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ETo pierwszy Mazopiknik organizowany w tym roku. Inauguracja odb\u0119dzie si\u0119 w \u003Cstrong\u003EMuzeum Wsi Radomskiej w\u00a0Radomiu\u003C\/strong\u003E przy ul. Szyd\u0142owieckiej 30.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak podkre\u015bla wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003ERafa\u0142 Rajkowski\u003C\/strong\u003E, pikniki maj\u0105 integrowa\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w i\u00a0promowa\u0107 turystyk\u0119 na Mazowszu. \u003Cem\u003E\u2013 \u003C\/em\u003EOferta naszego pikniku jest bardzo bogata, dzi\u0119ki czemu ka\u017cdy znajdzie co\u015b dla siebie. Przygotowali\u015bmy wiele atrakcji, kt\u00f3re spodobaj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno m\u0142odszym, jak i\u00a0starszym uczestnikom. To doskona\u0142a okazja, \u017ceby wsp\u00f3lnie sp\u0119dzi\u0107 czas na\u00a0\u015bwie\u017cym powietrzu. To te\u017c szansa, by zwiedzi\u0107 pi\u0119kne tereny radomskiego skansenu.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUczestnicy \u003C\/strong\u003Epikniku\u003Cstrong\u003E b\u0119d\u0105 mogli wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w warsztatach\u003C\/strong\u003E, m.in. robienia lampion\u00f3w w s\u0142oiku, domowych herbat czy ekokosmetyk\u00f3w. Dla mi\u0142o\u015bnik\u00f3w lokalnych przysmak\u00f3w i\u00a0r\u0119kodzie\u0142a przygotowano jarmark produkt\u00f3w regionalnych i\u00a0wyrob\u00f3w ludowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW\u0142adze Mazowsza zadba\u0142y r\u00f3wnie\u017c o najm\u0142odszych uczestnik\u00f3w zabawy, kt\u00f3rzy z pewno\u015bci\u0105 nie b\u0119d\u0105 si\u0119 nudzi\u0107. Przewidziano dla nich \u003Cstrong\u003Egry, zabawy i\u00a0konkursy z nagrodami, pokazy iluzjonisty, malowanie twarzy \u003C\/strong\u003Eczy\u003Cstrong\u003E plecenie warkoczyk\u00f3w\u003C\/strong\u003E. Mieszka\u0144cy b\u0119d\u0105 mogli te\u017c podszkoli\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015bci taneczne.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EDo wzi\u0119cia udzia\u0142u w piknikach plenerowych organizowanych przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa zach\u0119ca \u003Cstrong\u003EIzabela Stelma\u0144ska\u003C\/strong\u003E, zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urz\u0119dzie marsza\u0142kowskim\u003Cem\u003E. \u003C\/em\u003E\u2013 Przed nami dziesi\u0119\u0107 imprez plenerowych w ca\u0142ym regionie. Mazopikniki to przede wszystkim mo\u017cliwo\u015b\u0107 sp\u0119dzenia czasu z rodzin\u0105 i \u015bwietna zabawa. Przygotowali\u015bmy warsztaty, koncerty, a tak\u017ce miasteczko zdrowia, \u00a0czyli miejsce, w kt\u00f3rym b\u0119dzie mo\u017cna porozmawia\u0107 ze specjalistami i wykona\u0107 podstawowe badania.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW miasteczku zdrowia b\u0119dzie mo\u017cna skorzysta\u0107 z\u00a0bezp\u0142atnych konsultacji lekarskich\u003C\/strong\u003E, a tak\u017ce wykona\u0107 m.in. pomiar ci\u015bnienia t\u0119tniczego krwi, EKG, oznaczenie poziomu cukru, pomiar tlenku w\u0119gla w\u00a0wydychanym powietrzu. Zaplanowano nauk\u0119 pierwszej pomocy przedmedycznej i\u00a0opatrywania ran oraz prezentacj\u0119 ambulansu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWieczorem scen\u0119 przejm\u0105 arty\u015bci. O godz. 18 wyst\u0105pi Arleta Lema\u0144ska, a \u003Cstrong\u003Eo godz. 19 gwiazda wieczoru \u2013 Jacek Stachursky.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak dodaje dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej \u003Cstrong\u003EIlona Jaroszek\u003C\/strong\u003E, podczas pikniku udost\u0119pnione b\u0119d\u0105 obiekty muzealne oraz wystawy sta\u0142e i czasowe. \u2013 Mazopiknik to doskona\u0142a okazja do skorzystania z\u00a0oferty naszego skansenu. Zach\u0119cam do odwiedzenia wystawy plenerowej Tomasza Sikory \u201eWidzenie \u015awiata Sikory\u201d. Ekspozycja przedstawia ludzi oraz plenery muzeum. Z kolei na parterze Domu Ludowego, go\u015bcie maj\u0105 okazj\u0119 zanurzy\u0107 si\u0119 w atmosfer\u0119 \u017cycia dworskiego prze\u0142omu XIX i XX w. Odwiedzenie wystawy to doskona\u0142a okazja, aby zabawi\u0107 si\u0119 w\u00a0stylizacj\u0119, poczu\u0107 si\u0119 jak bohaterowie z\u00a0dawnych czas\u00f3w i zabra\u0107 ze sob\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 pami\u0105tk\u0119 z\u00a0wizyty w naszym muzeum, bo mo\u017cna zrobi\u0107 zdj\u0119cia w fotobudce.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EBiuro Prasowe\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602,\u00a0\u003Cbr \/\u003Ee-mail:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:biuro.prasowe@mazovia.pl\u0022\u003Ebiuro.prasowe@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":200406,"name":"konfa mazopiknik 005","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65967\/200406\/0x0.jpg","description":"Wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski"},{"id":200407,"name":"konfa mazopiknik 020","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65967\/200407\/0x0.jpg","description":"zdj\u0119cie zbiorowe"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/65967\/200410\/24+05+23+Dawid+Ruszczyk+dyrektor+Delegatury+UMWM+w+Radomiu.mp3","extension":"MP3","name":"0a74586f1b985c002b67c9732e71cc9a.mp3","size":"2.26 MB"},{"src":"\/resource\/65967\/200412\/24+05+23+Ilona+Jaroszek+dyrektor+Muzeum+Wsi+Radomskiej.mp3","extension":"MP3","name":"17935b71bacb70d37bf86a8617fb2d0e.mp3","size":"4.28 MB"},{"src":"\/resource\/65967\/200408\/24+05+23+IP+Mazopiknik+Radom_ost.docx","extension":"DOCX","name":"c2ebc848df3c7488d583754349793ce3.docx","size":"148.19 KB"},{"src":"\/resource\/65967\/200411\/24+05+23+Izabela+Stelma%25C5%2584ska+zast%25C4%2599pca+Dyrektor+Departamentu+Kultury+Promocji+i+Turystyki.mp3","extension":"MP3","name":"b899e245f6fe8b6cd106b643cb7fd972.mp3","size":"2.36 MB"},{"src":"\/resource\/65967\/200409\/24+05+23+Rafa%25C5%2582+Rajkowski+wicemarsza%25C5%2582ek.mp3","extension":"MP3","name":"4391aa68759637786e95298c205621a6.mp3","size":"1.52 MB"},{"src":"\/resource\/65967\/200413\/Radom+640px+x+960px+kopia.jpg","extension":"JPG","name":"c05ea05ba8380e0ada2ec9be2fd8e793.jpg","size":"555.18 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"W Muzeum Wsi Radomskiej odb\u0119dzie si\u0119 pierwszy w tym roku Mazopiknik organizowany przez Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Na uczestnik\u00f3w czeka mn\u00f3stwo atrakcji \u2013 od jarmarku, przez warsztaty, po wyst\u0119py artystyczne. Start o godz. 12."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-05-23 13:04:47","modDate":"2024-05-23 14:13:38","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":178,"TEXT":"kultura","URL":"?tag[]=178"},{"ID":280,"TEXT":"Izabela Stelma\u0144ska","URL":"?tag[]=280"},{"ID":574,"TEXT":"jarmark","URL":"?tag[]=574"},{"ID":586,"TEXT":"Radom","URL":"?tag[]=586"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":668,"TEXT":"subregion radomski","URL":"?tag[]=668"},{"ID":725,"TEXT":"warsztaty","URL":"?tag[]=725"},{"ID":726,"TEXT":"Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu","URL":"?tag[]=726"},{"ID":1029,"TEXT":"sezon artystyczny","URL":"?tag[]=1029"},{"ID":1034,"TEXT":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=1034"},{"ID":1553,"TEXT":"Ilona Jaroszek","URL":"?tag[]=1553"},{"ID":1710,"TEXT":"Mazopiknik","URL":"?tag[]=1710"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Ju\u017c 25 maja Mazopiknik w Radomiu"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":178,"TEXT":"kultura","URL":"?tag[]=178"},{"ID":280,"TEXT":"Izabela Stelma\u0144ska","URL":"?tag[]=280"},{"ID":574,"TEXT":"jarmark","URL":"?tag[]=574"},{"ID":586,"TEXT":"Radom","URL":"?tag[]=586"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":668,"TEXT":"subregion radomski","URL":"?tag[]=668"},{"ID":725,"TEXT":"warsztaty","URL":"?tag[]=725"},{"ID":726,"TEXT":"Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu","URL":"?tag[]=726"},{"ID":1029,"TEXT":"sezon artystyczny","URL":"?tag[]=1029"},{"ID":1034,"TEXT":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=1034"},{"ID":1553,"TEXT":"Ilona Jaroszek","URL":"?tag[]=1553"},{"ID":1710,"TEXT":"Mazopiknik","URL":"?tag[]=1710"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65967\/200405\/0x0.jpg","alt":"konfa mazopiknik 006.jpg","title":"Mazopiknik w Radomiu","author":"Piotr Nowakowski"}}]}