Informacje prasowe

Kolejne 120 inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim ze wsparciem Mazowsza

Podpisanie umów w Karczewie fot. 1.jpg

Władze Mazowsza wspierają lokalne samorządy w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą m.in. w przedsięwzięciach drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników w subregionie warszawskim wschodnim . Suma dofinansowania to ponad 7,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego.

Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podkreśla, że na wiele z tych inwestycji mieszkańcy czekają od dawna.

– Wiemy jak trudne jest zarządzanie samorządowym budżetem i wyznaczanie priorytetów inwestycyjnych. Wysoka inflacja czy podwyżki cen tego zadania nie ułatwiają. Nasze programy wsparcia są w wielu przypadkach jedynym optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację ważnych dla lokalnych społeczności projektów infrastrukturalnych, społecznych czy z zakresu bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy w sumie ponad 350 mln zł.   

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, programy wsparcia przygotowane przez samorząd województwa cieszą się ogromną popularnością.

– Wynika to zapewne z zakresu pomocy, na jaką mogą liczyć lokalne samorządy. Szansę na wsparcie mają zarówno inwestycje związane z budową dróg, hal sportowych, ochroną klimatu czy zakupem specjalistycznego sprzętu dla czuwających nad naszym bezpieczeństwem strażaków ochotników, jak i zadania związane z integracją seniorów. Każde sołectwo, gmina, powiat czy miasto mogą z tych środków skorzystać, by stworzyć coś, co wpłynie na ich rozwój i zwiększy komfort życia mieszkańców.

#Mazowszedlasportu

10 inwestycji sportowych w subregionie warszawskim wschodnim

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe.

W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł. W subregionie warszawskim wschodnim 10 obiektów sportowych uzyskało wsparcie w wysokości ponad 2 mln zł. Wyremontowane lub zmodernizowane zostaną boiska i sale sportowe. Powstaną też nowe obiekty m.in. skatepark w Wieliszewie czy pumtracki w Malcanowie i Radzyminie.

#Mazowszedlastrażypożarnych

 Blisko 2,7 mln zł dla jednostek OSP z subregionu warszawskiego wschodniego

Na Mazowszu funkcjonuje około 2 tys. jednostek OSP. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przeznaczeniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. Wśród dofinansowanych jednostek jest 60 OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, do których na zakup sprzętu trafi prawie 1,9 mln zł.

Kolejne ponad 6,5 mln zł z budżetu Mazowsza trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP. Ponad 790 tys. pomoże w realizacji 29 tego typu strażackich inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim.

#FOGR

Blisko 2,9 mln zł na realizację 17 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości blisko 2,9 mln zł otrzyma 16 inwestycji drogowych i jedno zadanie związane z renowacją Jeziora Wieliszewskiego.

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5,6 tys. inwestycji.

#Mazowszedlaseniorów 

Ponad 75 tys. zł dla rad seniorów z subregionu warszawskiego wschodniego

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczyli 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. Wsparcie w wysokości ponad 75 tys. zł trafi także do 4 rad seniorów z subregionu warszawskiego.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 [1] Umowy z gminą Wołomin zostaną podpisane w późniejszym terminie, a umowy z beneficjentami z powiatu mińskiego zostały podpisane 8 lipca br.  

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony