Informacje prasowe

Kolejnych 8 inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

308015854_2224915371019159_4337092775433180157_n.jpg

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem wsparcie trafi na realizację 3 inicjatyw młodzieżowych rad oraz 5 inwestycji sportowych. Wartość dofinansowania to ponad 1,2 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W spotkaniu udział wziął także radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Od maja władze regionu podpisują umowy z lokalnymi samorządowcami na wsparcie w ramach mazowieckich programów wsparcia. Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wszystkie projekty wspierane przez samorząd mają realny wpływ na jakość życia Mazowszan.

To ponad 350 mln zł przyznanych tylko w tym roku. Te pieniądze pomagają w realizacji tysięcy inwestycji na terenie naszego województwa. Większość umów została już podpisana, a inwestycje są w trakcie realizacji. Już niedługo będą służyć naszym mieszkańcom.

 

#Mazowszedlasportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. Dziś umowy w tej sprawie podpisało kolejnych 5 gmin z regionu.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Gmina Pułtusk

Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku

250 000

2.

Gmina Wiskitki

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki

300 000

3.

Gmina Izabelin

Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń technicznych Szkoły Podstawowej w Izabelinie

300 000

4.

Gmina Ciechanów

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Przążewo

130 000

5.

Gmina Lipowiec Kościelny

Modernizacja rozbiegu do skoku w dal oraz bieżni lekkoatletycznej prostej przy boisku szkolnym w Lipowcu Kościelnym

215 492

1 195 492,00 zł

 

#Mazowszedlamłodzieży

Na realizację programu „Mazowsze dla młodzieży” sejmik województwa przeznaczył 1 mln zł z ze swojego budżetu. Jego celem jest wsparcie działań młodzieżowych rad. Łącznie w tym roku wsparcie otrzymało 48 powiatów, gmin i dzielnic z regionu. Dzięki przekazanym środkom rady będą mogły jeszcze lepiej rozwinąć swoją bieżącą działalność, ale nie tylko. Dziś podpisane zostały kolejne umowy na wsparcie 3 inicjatyw.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

2.

Powiat Żuromiński

Wzmacnianie kompetencji Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego i jej opiekuna

16 900,00 zł

3.

Powiat Płoński

Młodzieżowy Rel - powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego

25 000,00 zł

4.

Miasto Żyrardów

Żyrardów dla młodzieży

18 630,00 zł

60 530,00 zł

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony