Informacje prasowe

Kolejne dofinansowania dla subregionu radomskiego

Podpisanie umów Autor: Archiwum UMWM

Gminy i powiaty z subregionu radomskiego otrzymają dofinansowanie w ramach programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Znalazły się wśród nich m.in. inwestycje związane z tworzeniem centrów integracji i bazy sportowej, zadania dotyczące zdrowia kobiet czy inicjatywy młodzieżowych rad gminnych. Wkrótce rozpoczną się też remonty dróg wojewódzkich nr 728, 729 i 754. Prace będą prowadzone na terenach gmin Klwów, Potworów, Nowe Miasto nad Pilicą i Solec nad Wisłą. Dziś umowy z beneficjentami programów wsparcia podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski, a dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, wsparcie samorządu województwa pozwala zrealizować wiele ważnych inwestycji w regionie. – W tym roku przygotowaliśmy aż 20 programów, które pozwalają samorządom lokalnym rozwijać się, inwestować w bazę sportową czy tworzyć miejsca, w których mieszkańcy mogą się spotkać i integrować. Za nami już setki podpisanych umów, dziś podpisujemy kolejne. Sukcesywnie pomagamy też w remontach dróg wojewódzkich, a są to inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających  kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli ponad 889,5 tys. zł na realizację 44 projektów. W tej puli znalazły się 2 inicjatywy młodzieżowych rad gminnych z subregionu radomskiego, na które radni województwa mazowieckiego przeznaczyli prawie 30 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

W ramach programu „Mazowsze dla sportu” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. W subregionie radomskim wsparcie w wysokości prawie 600 tys. zł otrzymały 2 inwestycje. Pierwsza z nich dotyczy budowy zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, druga – remontu boiska sportowego w miejscowości Falęcice.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się 2 inwestycje z subregionu radomskiego. Na ich realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 290 tys. zł.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i  profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W powiecie szydłowieckim będzie realizowane zadanie dotyczące profilaktyki raka piersi. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel 25,8 tys. zł.

Remonty dróg wojewódzkich

Wkrótce rozpoczną się też remonty dróg wojewódzkich nr 728, 729 i 754. Na te inwestycje samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie ponad 9 mln zł.

Droga wojewódzka nr 754 w gminach Solec nad Wisłą i Lipsko

2,4-kilometrowy odcinek drogi w gminie Solec nad Wisłą i Lipsko zyska nową konstrukcję jezdni. Pobocza i rowy zostaną odtworzone. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2023 r. Koszt remontu to prawie 3,5 mln zł.

Remont drogi wojewódzkiej nr 729 na terenie gmin Klwów i Potworów

Na terenie gmin Klwów i Potworów (pow. przysuski) zostanie wyremontowany1,2 -kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 729. Zakres robót obejmie m.in. rozebranie starej konstrukcji jezdni i budowę nowej, remont nawierzchni zjazdów, a także odmulenie rowów i odtworzenie poboczy. Planowane zakończenie remontu to grudzień 2023 r. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 1,2 mln zł.

Remont drogi wojewódzkiej nr 728 terenie gmin Nowe Miasto nad Pilicą i Odrzywół

Inwestycja dotyczy remontu prawie 7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie gmin Nowe Miasto nad Pilicą i Odrzywół. Remont będzie prowadzony na odcinkach Wólka Magierowa-Żdżarki oraz Wysokin-Ceteń. Prace obejmą rozebranie starej jezdni i budowę nowej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią. Remont przejdą też azyle dla pieszych, a pobocza i rowy zostaną odtworzone. Samorząd województwa mazowieckiego na realizację inwestycji przeznaczył prawie 4,4 mln zł. Prace mają potrwać do końca listopada.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony