Informacje prasowe

Kolejne młodzieżowe rady gmin z dofinansowaniem samorządu Mazowsza!

Przedstawiciele samorządu województwa z beneficjentem Autor: fot. arch. UMWM

Trzy gminne rady młodzieżowe z gminy Michałowice i warszawskich dzielnic Ursynów i Bemowo otrzymają na realizację swoich projektów prawie 60 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast na terenie gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice dzięki Funduszom Europejskim w ramach RPO WM 2014-2020 zostaną rozbudowane trasy rowerowe. Dziś z beneficjentami spotkali się przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Prawie 60 tys. zł na wsparcie młodzieżowych rad gmin

Program „Mazowsze dla młodzieży” to inicjatywa, która wspiera realizację projektów edukacyjnych, społecznych czy rozwijających kompetencje młodzieżowych rad z naszego regionu. – Na Mazowszu nie brakuje młodych ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów i ogromne chęci do działania. Dlatego wspieramy młodzież, by mogła wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego przeprowadzono nabór uzupełniający. W jego efekcie wybrano 14 dodatkowych projektów na łączną kwotę ponad 280 tys. zł. Finalnie w tegorocznej edycji wyłoniono 57 inicjatyw, na realizację których samorząd przeznaczył w sumie ponad 1,1 mln zł.

Wśród beneficjentów są również dwie młodzieżowe rady z Warszawy i jedna z Michałowic.Cieszy mnie, że obok licznych programów, w których udzielamy wsparcia samorządom lokalnym i dzielnicom Warszawy, jest również program przeznaczony dla młodych mieszkańców Mazowsza – podkreślił Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Młodzieżowa rada gminy na Ursynowie w ramach wzmacniania kompetencji oraz promocji otrzyma ponad 8,5 tys. zł na organizację szkolenia dla 28 radnych i zakup gadżetów promocyjnych. Młodzi radni z Bemowa otrzymają 25 tys. zł na organizację II Bemowskiego Forum Młodzieży. Z kolei młodzieżowa rada działająca w gminie Michałowice (pow. pruszkowski) na organizację szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności współpracy, kompetencji liderskich u młodzieży oraz umiejętności planowania i realizowania projektów pozyskała 24 tys. zł.

Rozbudowa tras rowerowych w subregionie warszawskim zachodnim

Budowa sieci dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice to kolejna inwestycja na Mazowszu z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Mieszkańcy wkrótce będą mogli korzystać z ponad 6 nowych kilometrów tras rowerowych.

O tym, jak ważną funkcję w realizacji inwestycji na Mazowszu pełnią fundusze unijne, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Projekt jest istotny dla mieszkańców subregionu warszawskiego zachodniego, ponieważ wpłynie na poprawę ich mobilności.

Oprócz tras rowerowych powstaną ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, miejsca postojowe i strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Rowerzyści będą też mogli skorzystać z samoobsługowych punktów serwisowych obsługi technicznej sprzętu rowerowego.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,3 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 2,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony