Informacje prasowe

Kolejne pieniądze dla strażaków z Mazowsza!

Gmina Raciąż prezentuje czek Autor: fot. Tomasz Targoński

Dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza kolejnych 11 jednostek OSP z regionu wzbogaci się o niezbędny sprzęt, wyposażenie oraz samochody ratownicze. Wsparcie w wysokości ponad 500 tys. zł trafi do strażaków z powiatów nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego i sierpeckiego. Pomoc trafi też do gminy Klembów, która zakupi zamiatarkę do ulic. Z beneficjentami spotkała się członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc oraz radni województwa Anna Brzezińska i Mirosław Adam Orliński.

– Wspieramy strażaków w ich pracy, bo wiemy jak bardzo nasza pomoc usprawnia ich pracę. W tym zawodzie oprócz doświadczenia i odwagi liczy się również specjalistyczny sprzęt. To właśnie gwarantuje większą skuteczność w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia – zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 Środki z budżetu województwa mazowieckiego trafi do 11 jednostek OSP z powiatów nowodworskiego, otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, płońskiego, płockiego i sierpeckiego.

– Doposażanie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i samochody to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. W ten sposób dbamy zarówno o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i druhów i druhen podczas służby – zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

9 z nich zakupi specjalistyczny sprzęt, środki ochrony indywidualnej strażaka i wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Z kolei strażacy z OSP Piastów i OSP Góra Kalwaria otrzymane dofinansowanie przeznaczą na zakup specjalistycznych samochodów. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczono ponad 500 tys. zł

– To bardzo potrzebne wsparcie. Umożliwi nie tylko zakup profesjonalnego sprzętu, ale też odpowiedniego umundurowania, które zabezpieczy strażaków podczas prowadzonych przez nich akcji ratowniczych – podkreśla radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

 

Lista beneficjentów znajduje się w załączonej informacji prasowej.Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony