Informacje prasowe

Kolejne warszawskie inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza

DSC_6532.JPG

Warszawskie dzielnice po raz kolejny otrzymały dofinansowanie w ramach programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Na pomoc sejmiku Mazowsza mogą liczyć stołeczne jednostki ochotniczych straży pożarnych, inicjatywy rad senioralnych, zadania dotyczące ograniczania bezdomności zwierząt, a także inwestycje związane z tworzeniem centrów integracji, renowacją miejsc pamięci czy ochroną powietrza. W sumie samorząd województwa na realizację 22 zadań przeznaczył 1,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W wydarzeniu uczestniczył Ludwik Rakowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. – Wiemy, że lokalne samorządy bardzo liczą na pomoc ze strony województwa, a nasze programy wsparcia mają być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Mazowsza. Dzięki naszej pomocy są realizowane zadania, dzięki którym Mazowszanom żyje się lepiej i bezpieczniej – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Jak zauważa Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, znaczna część środków, które sejmik przeznaczył w tym roku na realizację programów wsparcia, wesprze projekty na terenie warszawskich dzielnic. – Podpisane dzisiaj umowy pozwolą m.in. na realizację ważnych dla mieszkańców stolicy przedsięwzięć, począwszy od wsparcia działań rad seniorów i rad młodzieżowych, poprawy jakości powietrza, zapobiegania bezdomności zwierząt, po remonty instytucji kultury czy strażnicy OSP Ursus.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach mazowieckie gminy mogą otrzymać dofinansowanie zadań związanych z rozwojem tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych, osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. W sumie wsparcie otrzyma w tym roku 238 inwestycji. Wśród beneficjentów są także dzielnice: Śródmieście, Ursynów i Wawer, które otrzymają łącznie ponad 320 tys. zł.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową w jego ramach mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową, takich jak pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Sejmik województwa mazowieckiego dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. Wśród beneficjentów znalazła się warszawska Wola, która na prace konserwatorskie przy Pomniku Pamięci Ludności Woli wymordowanych w czasie powstania w 1944 r. otrzyma ponad 85 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Celem programu „Mazowsze dla klimatu” jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu na całym Mazowszu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. Warszawskie dzielnice Ursus, Ursynów i Rembertów na realizację 4 zadań otrzymały wsparcie w wysokości ponad 520 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa włączają się w walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazły się 3 zadania zgłoszone przez warszawskie dzielnice Rembertów, Mokotów i Wawer. Na ich realizację Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 400 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Mazowieckie miasta i gminy ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, a także na wykonanie sterylizacji i czipowanie. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów programu znalazły się także dzielnice Ursynów i Mokotów, które na realizację inwestycji związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt otrzymają 35 tys. zł.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli 40 tys. zł trafi do jednostki OSP Ursus, która dzięki pozyskanym środkom przeprowadzi remont strażnicy.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli ponad 889,5 tys. zł na realizację 44 projektów. W tej puli znalazło się 7 zadań z warszawskich dzielnic: Śródmieście, Rembertów, Bielany, Wawer, Ursus, Wola i Wilanów, które na realizację zgłoszonych projektów otrzymały ponad 150 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku sejmik wesprze 100 takich projektów. Wartość dofinansowania to łącznie 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 30 tys. zł trafi do Rembertowa, który dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizuje projekt „Urząd przyjazny seniorom”.

Lista beneficjentów w załączniku.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony