Informacje prasowe

Kolejnych 11 inwestycji w subregionie ostrołęckim ze wsparciem samorządu Mazowsza

300003170_2889350811360251_5908140978598781090_n.jpg

Regionalny Park Wodny w Kadzidle, wodociąg w Kurpiewskich, komora hiperbaryczna w szpitalu w Makowie Mazowieckim oraz przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie to przykłady inwestycji, które otrzymały wsparcie z budżetu województwa w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś umowy z beneficjentami podpisała członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniach wziął również udział Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego. Dofinansowanie w wysokości blisko 8,3 mln zł trafi na realizację 11 lokalnych inwestycji.

Jak podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego dotacje z budżetu województwa trafiają na inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców – To już nie tylko inwestycje w drogi czy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, to przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy Mazowsza mogą aktywnie uczestniczyć w kulturze czy korzystać z nowych obiektów sportowych.

Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego uzupełnia, że tych ponad sto inwestycji to pomysły, które nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie pomoc województwa – Dziś dotujemy w sumie 11 świetnych przedsięwzięć, w których realizacji z wielką przyjemnością będziemy pomagać. Widzimy, że są to inwestycje dobrze przemyślane i zaplanowane. I przede wszystkim przez lata będą służyć Mazowszanom – podkreśla członkini zarządu.

Pół miliona zł na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

Gmina Baranowo wsparcie z budżetu województwa w wysokości prawie pół miliona złotych przeznaczy na remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz wybudowanie tablic informacyjnych na terenie gminy. W budynku ośrodka zainstalowane zostaną pompa ciepła, panele fotowoltaiczne oraz wymieniony będzie piec. Plac wokół budynku zostanie na nowo zagospodarowany, a amfiteatr rozbudowany, w tym m.in. scena. Na widowni zostanie wymieniona nawierzchnia oraz ławki. Położony zostanie nowy chodnik oraz powstanie nowe ogrodzenie terenu. Ponadto wybudowana zostanie wiata ze stołami i ławkami, powstanie mały park linowy oraz tor saneczkowy. Uzupełnieniem inwestycji będą nowe nasadzenia zieleni i montaż lamp oświetleniowych hybrydowych (solarnych).

Gmina Baranowo, przy wsparciu Mazowsza stworzy system tablic informacyjnych w gminie, który będzie uzupełnieniem informacji zawartych w aplikacjach. W 29 lokalizacjach powstanie w sumie 30 tablic. Nowe nośniki informacyjne elementami konstrukcyjnymi będą nawiązywały do elementów tradycyjnego budownictwa na Kurpiach Zielonych oraz będą zawierały m.in. herb gminy, herb województwa mazowieckiego wraz z mapą gminy.

Koszt inwestycji: 980 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 490 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Milion złotych na wodociąg w Kurpiewskich w gminie Lelis

Władze Mazowsza milion złotych przeznaczyły na budowę wodociągu w miejscowości Kurpiewskie (gmina Lelis). Wodociąg będzie miał długość ponad 3 km i powstanie z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania. Na odcinku będzie 60 przyłączy wodociągowych oraz 28 kompletów hydrantów zewnętrznych nadziemnych.

Jak zaznacza radny województwa Mirosław Augustyniak, nowo wybudowana sieć wodociągowa pozwoli zmniejszyć niedobory w okresie wzmożonego zapotrzebowania na wodę. – Odpowiedzialna, rozsądna i racjonalna gospodarka wodna musi być naszym priorytetem nie tylko latem. Stąd dotacja na tę inwestycje, która jest potrzebna ludziom, ale też jest wyrazem troski o środowisko.

Budowa wodociągu zabezpieczy również tereny przed wpływem zmian klimatu – suszą oraz zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przypadku pożarów kompleksów leśnych, które stanowią ponad 37 proc. gminy. Sieć będzie dostarczała wodę na potrzeby gospodarczo-bytowe w obrębie miejscowości Kurpiewskie z perspektywą przyłączenia nowo budowanych budynków mieszkalnych oraz na potrzeby p.poż. Zlokalizowana będzie w pasach drogowych oraz w działkach prywatnych. Przyłącza wodociągowe zostaną zaprojektowane do granic działek prywatnych. Budowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z eksploatacji studni lokalnych na prywatnych nieruchomościach.

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Regionalny Park Wodny w gminie Kadzidło

Gmina Kadzidło, przy pomocy środków z budżetu województwa, zainwestuje w rozwój sportów wodnych na swoim terenie. Na przyszły rok władze Kadzidła zaplanowały budowę basenu pływackiego o długości 20-25 m z trzema torami, wodnego placu zabaw, kręgielni oraz budynku mieszkalno-usługowego (łazienki, część gastronomiczna, część magazynowa, pomieszczenie dla obsługi). W tym roku do gminy trafi wsparcie od Mazowsza w wysokości 600 tys. zł na niezbędne do przygotowania inwestycji. W przyszłym roku ruszą prace budowalne.

Koszt inwestycji: 15 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
w tym: w roku 2022 maksymalnie do kwoty 600 000,00 zł, oraz w roku 2023 maksymalnie do kwoty 3 000 000,00 zł 

Aleja spacerowa między Rzekuniem a Ostrołęką ze wsparciem Mazowsza

Inwestycja z półmilionowym wsparciem z budżetu województwa obejmuje przebudowę ul. Armii Krajowej w Rzekuniu tzw. Czarnej Dróżki. Gmina Rzekuń wspólnie z miastem Ostrołęka podjęła działania zmierzające do rewitalizacji ciągu rowerowo-spacerowego. Aleja z nową nawierzchnią, ozdobnymi drzewami najkrótszą trasą dla pieszych oraz miłośników jednośladów między Rzekuniem a miastem. Aktualnie istniejąca nawierzchnia tzw. Czarnej Dróżki jest w bardzo złym stanie technicznym. Droga przebiega w większości przez tereny niezabudowane. Jej otoczenie to głównie łąki, pastwiska oraz grunty rolne. Znajdują się na niej dwa przepusty drogowe. Projektowana droga, tzw. Czarna Dróżka uzupełniona zostanie o tablice informacyjne oraz elementy, takie jak ławki, eksponaty kolejowe, pergole, miejsca do wypoczynku. Wśród prac przewidziano, m.in. wykonanie ciągu rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości  2 m (660 m – Rzekuń, 265 – Ostrołęka), ciągu pieszego i pieszo-jezdnego z płyt betonowych, montażu ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablic informacyjnych, elementów małej architektury nawiązujących do kolei dla 4 przystanków przeznaczonych do wypoczynku w postaci drezyny, 20 lamp parkowych oraz nasadzeń drzew, kwiatów i traw.

Koszt inwestycji: 6 350 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 500 000,00 zł
w tym: w roku 2023 maksymalnie do kwoty 500 000,00 zł

Drogi gminne w gminie Płoniawy-Bramura ze wsparciem województwa

Przebudowa drogi w Młodzianowie na odcinkach o łącznej długości 1,3 km oraz drogi gminnej w Bogdalcu na odcinku o długości 850 m będzie polegać na zmianie nawierzchni. Aktualnie obie drogi są trudne w utrzymaniu i wymagają częstych napraw. Nawierzchnia jest zniszczona, popękana z licznymi dziurami oraz wykruszeniami asfaltu, połamanymi krawędziami. Drogi nie posiadają również utwardzonych poboczy. Pomoc z budżetu Mazowsza ( 378 tys. zł ) pozwoli na obustronne ścięcie poboczy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz na obustronne umocnienie poboczy kruszywem.

Koszt inwestycji: 630 000,00 zł
Kwota przyznanej dotacji: 378 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 rok

Remont nawierzchni dwóch dróg gminnych w gminie Karniewo

Remont, który będzie możliwy dzięki 600 tys. zł pomocy od władz Mazowsza, polega na wymianie nawierzchni jezdni. Dziś drogi na terenie gminy Karniewo mają starą i zniszczoną nawierzchnię z licznymi wykruszeniami. Istniejąca nawierzchnia po wyrównaniu profilu będzie wykorzystana jako podbudowa pod nową nawierzchnię bitumiczną bez poszerzania pasa. Remont nawierzchni zostanie wykonany poprzez ułożenie nowej nawierzchni w technologii betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco. Podbudowę stanowić będzie istniejąca nawierzchnia bitumiczna po uprzednim wyrównaniu masą asfaltową. Pobocza zostaną uzupełnione kruszywem łamanym do poziomu nowej jezdni.

Remont obejmuje dwie drogi gminne – dwa odcinki dróg w Zarębach o łącznej długości ponad 3 km oraz ponad kilometrowy odcinek drogi w Byszewie.

Koszt inwestycji: 1 044 723,13 zł
Kwota przyznanej dotacji: 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Komora hiperbaryczna w szpitalu w Makowie Mazowieckim

Pomoc z budżetu Mazowsza pozwoli kupić medykom z makowskiego szpitala komorę hiperbaryczną. Władze województwa wesprą tę inwestycję kwotą 1,8 mln zł. SPZOZ w Makowie Mazowieckim jest placówką medyczną wieloprofilową aktywnie uczestniczącą w walce z pandemią COVID-19. Teraz będzie mógł leczyć również przy pomocy terapii hiperbarycznej. Jej zastosowanie wpływa na lepsze dotlenienie organizmu, zwłaszcza tzw. saturację krwi, co pozwala skuteczniej walczyć z wieloma stanami chorobowymi i zapalnymi. Bóle mięśni, zmęczenie, kłopoty z koncentracją czy problemy ze snem – czyli wszystkie dolegliwości dotykające osoby, które chorowały na COVID-19 – można złagodzić, a nawet wyleczyć dzięki tlenoterapii. Co więcej, zdolność tlenu hiperbarycznego do penetracji tkanek przyspiesza procesy regeneracji organizmu i pomaga uporać się z bliznami w płucach utrudniającymi oddychanie. Dzięki terapii hiperbarycznej nawet 8-krotnie wzrasta liczba komórek macierzystych w organizmie. Drugim obszarem wykorzystanie hiperbarycznej jest wspomaganie leczenia trudno gojących się ran. Dotyczy to w szczególności pacjentów cukrzycowych oraz pacjentów ortopedycznych pourazowych.

Koszt inwestycji: 3 000 000,00 zł
Kwota przyznanej dotacji: 1 800 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Nowoczesny przystanek autobusowy w Makowie Mazowieckim

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu przystanku autobusowego, składającego się z trzech nowoczesnych wiat o konstrukcji ze stali ocynkowanej i ścian ze szkła hartowanego. Wiaty zostaną wyposażone w ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Obok wiat zostanie zamontowana toaleta publiczna. Ponadto planuje się budowę całej infrastruktury pobocznej obsługującej przystanek, tj. chodników i parkingu. Wartość wsparcia z budżetu Mazowsza to 700 tys. zł.

Koszt inwestycji: 1 209 828,00 zł
Kwota przyznanej dotacji: 700 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022-2023

Remiza strażacka w Drążdżewie w nowej odsłonie

Zadanie z prawie milionową dotacją Mazowsza polega na kompleksowej przebudowie starego budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążdżewie. Remont będzie prowadzony od prac związanych z wykonaniem części nowych fundamentów i utrwaleniem starych, przez budowę ścian, wykonanie pokrycia dachowego po przeprowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Na parterze znajdować się będą takie pomieszczenia jak szatnia, sala główna, toaleta, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu specjalistycznego oraz dwa garaże dla samochodów strażackich. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie zaplecze przeznaczone do działalności lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, które będą miały do swojej dyspozycji dużą kuchnię, salę do spotkań oraz łazienkę.

Koszt inwestycji: 1 600 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 960 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2023 rok

Leśna ścieżka rowerowa typu singletrack w gminie Rząśnik ze wsparciem Mazowsza

Inwestycja z dotacją z budżetu Mazowsza polega na przebudowie leśnych ścieżek na ścieżkę typu singletrack. Singletrack to wąskie, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Planowana ścieżka będzie treningową ścieżką rowerową w formie pętli o szerokości od 1 do 1,2 m i długości blisko 9 km. Jej głównym elementem będzie trasa typu MTB, łagodna z przeszkodami taki jak muldy, rollery, stoliki, dropy czy przeszkody drewniane np. kładki. Przebieg ścieżki, w maksymalnym stopniu wykorzystuje walory terenowe, przyrodnicze i krajobrazowe. Teren leży w obszarze Natura 2000 - PUSZCZA BIAŁA obszar Bagno Pulwy. Wartość dofinasowania z budżetu województwa to 350 tys. zł.

Koszt inwestycji: 661 484,83 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 350 000,00 zł
w tym: w roku 2022 maksymalnie do kwoty 350 000,00 zł

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w Somiance

Budynek, w którym dziś mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz hala sportowa został wybudowany w 1996 r. Czterokondygnacyjny budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Niewystarczająca izolacja i nieszczelne okna i drzwi to strata ciepła, nadmierne wychładzania pomieszczeń i podtopienia. Wśród prac, które zostaną wykonane przy wsparciu województwa są m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych, ścian przyległych do gruntu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej, wymiana rur spustowych, parapetów zewnętrznych oraz oświetlenia na LED. Wyremontowane będą schody i barierki. Wokół hali sportowej zostanie wykonana opaska. Wartość dotacji z budżetu województwa to 860 tys. zł.

Koszt inwestycji: 2 500 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 860 000,00 zł
w tym: w roku 2022 maksymalnie do kwoty 860 000,00 zł

Wsparcie dla młodzieży

„Mazowsze dla młodzieży” to nowy program wsparcia samorządu województwa. Jego celem jest dofinansowanie działań młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz dzielnic m.st. Warszawy. Niemal pół miliona złotych pomoże w rozwoju pomysłów i samym ich tworzeniu. Wsparcie w wysokości 9 tys. zł trafi także do miasta Ostrołęka na organizację Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych. Gmina Wyszków otrzyma 4,5 tys. zł na projekt Młodzieżowi Liderzy Wyszkowa, a miasto Maków Mazowiecki 8,7 tys. zł przeznaczy na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Maków Mazowiecki.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony