71376;mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji;Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji;Ośrodki i domy kultury czy świetlice wiejskie są często miejscami napędzającymi aktywność mieszkańców mazowieckich miejscowości. Teraz gminy mają szansę na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z budżetu Mazowsza można składać do 24 lutego br.;Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji;Ośrodki i domy kultury czy świetlice wiejskie są często miejscami napędzającymi aktywność mieszkańców mazowieckich miejscowości. Teraz gminy mają szansę na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z budżetu Mazowsza można składać do 24 lutego br.;;Dodanie pliku "Lokalnych centrów integracyjnych TT kopia.png".Dodanie pliku "Lokalnych centrów integracyjnych1 kopia.png".Zmiana nazwy pliku z "Lokalnych centrów integracyjnych TT kopia.png" na "infografika 2.png".Zmiana nazwy pliku z "Lokalnych centrów integracyjnych1 kopia.png" na "infografika 1.png".;;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji.html;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji.html;;2023-02-14 10:27:39;2023-02-14 13:54:07;;;Zwykła;; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Informacje prasowe; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program ma przysłużyć się lokalnemu rozwojowi kultury i integracji. – Na Mazowszu mamy wiele grup, które ożywiają i aktywizują swoje miejscowości. To lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich czy gminne ośrodki kultury. Często jednak potrzebują one miejsc do działania i organizowania wydarzeń. Wychodzimy zatem naprzeciw tym potrzebom i uruchamiamy nowy program wsparcia.

Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i maksymalnie 150 tys. zł. Do udziału w programie uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

– Takie zadania jak remonty świetlic czy centrów kultury często pojawiały się w ramach innych naszych programów wsparcia – mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Świadczy to o społecznej potrzebie tworzenia miejsc integracji. Mają one duże znaczenie zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których często brakuje miejsc spotkań.

Szczegóły naboru

By ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek z załączoną kopią wstępnego kosztorysu. Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji „z dołu”, czyli po rozliczeniu zadania. Gminy są zobowiązane do zachowania trwałości projektu do końca 2028 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl oraz https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/rolnictwo/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2023-nabor-wnioskow.html.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/56320/172375/23+02+14_IP+Mazowsze+dla+lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych.docx;DOCX;5542703bceb0d84417bf63df4017aee9.docx;92.21 KB; ;/resource/56320/172372/mp3_Adam_Struzik_marsza%25C5%2582ek_centra+integracyjne.mp3;MP3;e0ab4ee35f01275f0b21cf51d643541c.mp3;600.37 KB; ;/resource/56320/172373/mp3_Janina+_Ewa_Orze%25C5%2582owska_cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego_centra+integracyjne.mp3;MP3;62e21ed516c602a795d865d13d3151cb.mp3;903.63 KB; ;/resource/56320/172376/Lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych1+kopia.png;PNG;5ded7eaeadeb2a2c75acbc42965b329b.png;1020.74 KB; ;/resource/56320/172386/Lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych+TT+kopia.png;PNG;9b9d4e161796ec7c33121dfed13981a7.png;1.04 MB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Ośrodki i domy kultury czy świetlice wiejskie są często miejscami napędzającymi aktywność mieszkańców mazowieckich miejscowości. Teraz gminy mają szansę na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z budżetu Mazowsza można składać do 24 lutego br.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-02-14 10:27:39;2023-02-14 13:54:07;; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/56320/172376/0x0.png;Infografika programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.;;; ; ;