{"id":71376,"name":"mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji","title":"Mazowsze przeznaczy 5 mln z\u0142 na rozw\u00f3j lokalnych miejsc integracji","desc":"O\u015brodki i domy kultury czy \u015bwietlice wiejskie s\u0105 cz\u0119sto miejscami nap\u0119dzaj\u0105cymi aktywno\u015b\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w mazowieckich miejscowo\u015bci. Teraz gminy maj\u0105 szans\u0119 na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z bud\u017cetu Mazowsza mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 do 24 lutego br.","header":"Mazowsze przeznaczy 5 mln z\u0142 na rozw\u00f3j lokalnych miejsc integracji","lead":"O\u015brodki i domy kultury czy \u015bwietlice wiejskie s\u0105 cz\u0119sto miejscami nap\u0119dzaj\u0105cymi aktywno\u015b\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w mazowieckich miejscowo\u015bci. Teraz gminy maj\u0105 szans\u0119 na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z bud\u017cetu Mazowsza mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 do 24 lutego br.","keywords":"","changes":"Dodanie pliku \u0022Lokalnych centr\u00f3w integracyjnych TT kopia.png\u0022.\nDodanie pliku \u0022Lokalnych centr\u00f3w integracyjnych1 kopia.png\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Lokalnych centr\u00f3w integracyjnych TT kopia.png\u0022 na \u0022infografika 2.png\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Lokalnych centr\u00f3w integracyjnych1 kopia.png\u0022 na \u0022infografika 1.png\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-przeznaczy-5-mln-zl-na-rozwoj-lokalnych-miejsc-integracji.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-02-14 10:27:39","dateLastVersionPublicate":"2023-02-14 13:54:07","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EProgram \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2023\u201d to nowa pozycja w\u015br\u00f3d program\u00f3w wsparcia samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozw\u00f3j tzw.\u00a0centr\u00f3w integracyjno-kulturalnych, np. \u015bwietlic wiejskich, gminnych\/osiedlowych o\u015brodk\u00f3w kultury, dom\u00f3w kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczy\u0142 na ten cel \u003Cstrong\u003E5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak m\u00f3wi marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, program ma przys\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 lokalnemu rozwojowi kultury i integracji. \u2013\u00a0Na\u00a0Mazowszu mamy wiele grup, kt\u00f3re o\u017cywiaj\u0105 i aktywizuj\u0105 swoje miejscowo\u015bci. To lokalne grupy dzia\u0142ania, ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich czy gminne o\u015brodki kultury. Cz\u0119sto jednak potrzebuj\u0105 one miejsc do dzia\u0142ania i\u00a0organizowania wydarze\u0144. Wychodzimy zatem naprzeciw tym potrzebom i uruchamiamy nowy program wsparcia.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EDzi\u0119ki programowi mo\u017cna uzyska\u0107 dofinansowanie do 80 proc. koszt\u00f3w kwalifikowalnych zadania i\u00a0\u003Cstrong\u003Emaksymalnie 150 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E. Do udzia\u0142u w programie uprawnione s\u0105 gminy wiejskie, miejskie i\u00a0miejsko-wiejskie z\u00a0terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Jedna gmina mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 tylko jeden wniosek na jedno zadanie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Takie zadania jak remonty \u015bwietlic czy centr\u00f3w kultury cz\u0119sto pojawia\u0142y si\u0119 w ramach innych naszych program\u00f3w wsparcia \u2013 m\u00f3wi cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003EJanina Ewa Orze\u0142owska\u003C\/strong\u003E. \u2013\u00a0\u015awiadczy to o spo\u0142ecznej potrzebie tworzenia miejsc integracji. Maj\u0105 one du\u017ce znaczenie zw\u0142aszcza w\u00a0mniejszych miejscowo\u015bciach, w kt\u00f3rych cz\u0119sto brakuje miejsc spotka\u0144.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESzczeg\u00f3\u0142y naboru\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBy ubiega\u0107 si\u0119 o dofinansowanie, nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 wniosek z za\u0142\u0105czon\u0105 kopi\u0105 wst\u0119pnego kosztorysu. Pomoc finansowa b\u0119dzie przyznawana w formie dotacji \u201ez do\u0142u\u201d, czyli po rozliczeniu zadania. Gminy s\u0105 zobowi\u0105zane do zachowania trwa\u0142o\u015bci projektu do ko\u0144ca 2028 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESzczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 na stronie: \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.mazovia.pl\u0022\u003Ewww.mazovia.pl\u003C\/a\u003E oraz \u003Ca href=\u0022\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/rolnictwo\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2023-nabor-wnioskow.html\u0022\u003Ehttps:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/rolnictwo\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2023-nabor-wnioskow.html\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/56320\/172375\/23+02+14_IP+Mazowsze+dla+lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych.docx","extension":"DOCX","name":"5542703bceb0d84417bf63df4017aee9.docx","size":"92.21 KB"},{"src":"\/resource\/56320\/172372\/mp3_Adam_Struzik_marsza%25C5%2582ek_centra+integracyjne.mp3","extension":"MP3","name":"e0ab4ee35f01275f0b21cf51d643541c.mp3","size":"600.37 KB"},{"src":"\/resource\/56320\/172373\/mp3_Janina+_Ewa_Orze%25C5%2582owska_cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego_centra+integracyjne.mp3","extension":"MP3","name":"62e21ed516c602a795d865d13d3151cb.mp3","size":"903.63 KB"},{"src":"\/resource\/56320\/172376\/Lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych1+kopia.png","extension":"PNG","name":"5ded7eaeadeb2a2c75acbc42965b329b.png","size":"1020.74 KB"},{"src":"\/resource\/56320\/172386\/Lokalnych+centr%25C3%25B3w+integracyjnych+TT+kopia.png","extension":"PNG","name":"9b9d4e161796ec7c33121dfed13981a7.png","size":"1.04 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"O\u015brodki i domy kultury czy \u015bwietlice wiejskie s\u0105 cz\u0119sto miejscami nap\u0119dzaj\u0105cymi aktywno\u015b\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w mazowieckich miejscowo\u015bci. Teraz gminy maj\u0105 szans\u0119 na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z bud\u017cetu Mazowsza mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 do 24 lutego br."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-02-14 10:27:39","modDate":"2023-02-14 13:54:07","tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze przeznaczy 5 mln z\u0142 na rozw\u00f3j lokalnych miejsc integracji"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/56320\/172376\/0x0.png","alt":"Infografika programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych.","title":null,"author":null}}]}