75570;mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim;Mazowsze wspiera strażaków i koła gospodyń w subregionie ciechanowskim!;Dzięki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarządowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln zł. Umożliwi to zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków, organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców czy też zakup niezbędnego sprzętu dla kół gospodyń wiejskich. Dziś beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wziął udział radny Konrad Wojnarowski.;Mazowsze wspiera strażaków i koła gospodyń w subregionie ciechanowskim!;Dzięki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarządowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln zł. Umożliwi to zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków, organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców czy też zakup niezbędnego sprzętu dla kół gospodyń wiejskich. Dziś beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wziął udział radny Konrad Wojnarowski.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.Dodanie pliku "23 09 15 IP_OSP i KGW subregion ciechanowski.docx".Dodanie pliku "Koło Gospodyń Wiejskich z Rąbieża Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg".Dodanie pliku "Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg".Zmiana nazwy pliku z "Koło Gospodyń Wiejskich z Rąbieża Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg" na "Koło Gospodyń Wiejskich z Rąbieża Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg".Zmiana nazwy pliku z "Przedstawiciele Mławy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg" na "Przedstawiciele Mławy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg".Zmiana nazwy pliku z "Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg" na "Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg".Zmiana nazwy pliku z "23 09 15 IP_OSP i KGW subregion ciechanowski.docx" na "23 09 15 Informacja prasowa o podpisywaniu umów wsparcia dla OSP i KGW w subregionie ciechanowskim.docx".;;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim.html;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim.html;;2023-09-15 14:56:40;2023-09-15 14:56:40;;;Zwykła;; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Informacje prasowe; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł. Z pomocy samorządu województwa mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu ciechanowskiego. Dzięki 1,5 mln zł wsparcia jednostki OSP kupią 12 nowych pojazdów oraz wyremontują lub zmodernizują 31 strażnic, na co otrzymały ponad 1 mln zł.

– Na tym nie kończy się nasze wsparcie. Decyzją radnych województwa do 68 jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego trafi dodatkowo ponad 623 tys. zł. Strażacy otrzymają pieniądze na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznego sprzętu i niezbędnego wyposażenia – dodaje radny województwa Konrad Wojnarowski.

W sumie w latach 2006-2022 radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowlanych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Samorząd Mazowsza wspiera KGW i organizacje pozarządowe

Wsparcie w wysokości ponad 877 tys. zł trafiło również do 131 kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych z subregionu ciechanowskiego. Środki z budżetu Mazowsza umożliwią m.in. zakup sprzętu gastronomicznego, klimatyzacji czy organizację pikników rodzinnych. 

Lista beneficjentów w załączniku. 

 

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;185933;Koło Gospodyń Wiejskich z Rąbieża Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg;/resource/image/1/3/60695/185933/0x0.jpg;Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim z radnym Konradem Wojnarowskim; ;185935;Przedstawiciele Mławy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg;/resource/image/1/3/60695/185935/0x0.jpg;Strażacy ochotnicy i przedstawiciele miasta Mława z radnym Konradem Wojnarowskim; ;185934;Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg;/resource/image/1/3/60695/185934/0x0.jpg;Strażaczka i przedstawicielki gminy miejskiej Cechanów z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/60695/185932/23+09+15+IP_OSP+i+KGW+subregion+ciechanowski.docx;DOCX;a8f7a6c9d39b1f71cdc0381faf79d33f.docx;111.03 KB; ;/resource/60695/185933/Ko%25C5%2582o+Gospody%25C5%2584+Wiejskich+z+R%25C4%2585bie%25C5%25BCa+Gruduskiego+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg;JPG;653a2c91a4a509ab40954826bc7498e3.jpg;273.62 KB; ;/resource/60695/185935/Przedstawiciele+M%25C5%2582awy+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg;JPG;98d5ee35edc671d4a321e9609f9756fb.jpg;258.46 KB; ;/resource/60695/185934/Przedstawicielki+Ciechanowa+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg;JPG;f1dc1983409370147db6bcab5af4127d.jpg;391.22 KB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Dzięki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarządowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln zł. Umożliwi to zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków, organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców czy też zakup niezbędnego sprzętu dla kół gospodyń wiejskich. Dziś beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wziął udział radny Konrad Wojnarowski.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-09-15 14:56:40;2023-09-15 14:56:40;331;Konrad Wojnarowski;?tag[]=331; ;660;subregion ciechanowski;?tag[]=660; ;1625;KGW;?tag[]=1625; ;477;ngo;?tag[]=477; ;85;OSP;?tag[]=85; ;47;Sejmik Województwa Mazowieckiego;?tag[]=47; ;370;samorząd Mazowsza;?tag[]=370; ;107;programy wsparcia;?tag[]=107; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Mazowsze wspiera strażaków i koła gospodyń w subregionie ciechanowskim!; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;331;Konrad Wojnarowski;?tag[]=331; ;660;subregion ciechanowski;?tag[]=660; ;1625;KGW;?tag[]=1625; ;477;ngo;?tag[]=477; ;85;OSP;?tag[]=85; ;47;Sejmik Województwa Mazowieckiego;?tag[]=47; ;370;samorząd Mazowsza;?tag[]=370; ;107;programy wsparcia;?tag[]=107; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/60695/185934/0x0.jpg;Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg;Wsparcie samorządu Mazowsza trafiło do strażaków ochotników i kół gospodyń wiejskich z subregionu ciechanowskiego.;fot. arch. UMWM; ; ;