{"id":75570,"name":"mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim","title":"Mazowsze wspiera stra\u017cak\u00f3w i ko\u0142a gospody\u0144 w subregionie ciechanowskim!","desc":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln z\u0142. Umo\u017cliwi to zakup specjalistycznego sprz\u0119tu i \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej dla stra\u017cak\u00f3w, organizacj\u0119 imprez integracyjnych dla mieszka\u0144c\u00f3w czy te\u017c zakup niezb\u0119dnego sprz\u0119tu dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich. Dzi\u015b beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 radny Konrad Wojnarowski.","header":"Mazowsze wspiera stra\u017cak\u00f3w i ko\u0142a gospody\u0144 w subregionie ciechanowskim!","lead":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln z\u0142. Umo\u017cliwi to zakup specjalistycznego sprz\u0119tu i \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej dla stra\u017cak\u00f3w, organizacj\u0119 imprez integracyjnych dla mieszka\u0144c\u00f3w czy te\u017c zakup niezb\u0119dnego sprz\u0119tu dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich. Dzi\u015b beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 radny Konrad Wojnarowski.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.\nDodanie pliku \u002223 09 15 IP_OSP i KGW subregion ciechanowski.docx\u0022.\nDodanie pliku \u0022Ko\u0142o Gospody\u0144 Wiejskich z R\u0105bie\u017ca Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022.\nDodanie pliku \u0022Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Ko\u0142o Gospody\u0144 Wiejskich z R\u0105bie\u017ca Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022 na \u0022Ko\u0142o Gospody\u0144 Wiejskich z R\u0105bie\u017ca Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Przedstawiciele M\u0142awy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022 na \u0022Przedstawiciele M\u0142awy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022 na \u0022Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u002223 09 15 IP_OSP i KGW subregion ciechanowski.docx\u0022 na \u002223 09 15 Informacja prasowa o podpisywaniu um\u00f3w wsparcia dla OSP i KGW w subregionie ciechanowskim.docx\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-wspiera-strazakow-i-kola-gospodyn-w-subregionie-ciechanowskim.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-15 14:56:40","dateLastVersionPublicate":"2023-09-15 14:56:40","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa realizuje a\u017c 20 autorskich program\u00f3w wsparcia, w ramach kt\u00f3rych gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mog\u0105 otrzyma\u0107 dofinansowanie na wa\u017cne dla lokalnych spo\u0142eczno\u015bci inwestycje.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW tym roku jednostki ochotniczej stra\u017cy po\u017carnej z naszego wojew\u00f3dztwa mog\u0105 liczy\u0107 na wsparcie w ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych\u201d\u003C\/strong\u003E, na realizacj\u0119 kt\u00f3rego sejmik przeznaczy\u0142 prawie\u003Cstrong\u003E 28 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. Z pomocy samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego skorzystaj\u0105 m.in. \u003Cstrong\u003Estra\u017cacy z subregionu ciechanowskiego\u003C\/strong\u003E. Dzi\u0119ki \u003Cstrong\u003E1,5 mln z\u0142 wsparcia\u003C\/strong\u003E jednostki OSP \u003Cstrong\u003Ekupi\u0105 12 nowych pojazd\u00f3w\u003C\/strong\u003E oraz \u003Cstrong\u003Ewyremontuj\u0105 lub zmodernizuj\u0105 31 stra\u017cnic\u003C\/strong\u003E, na co otrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003Eponad 1 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Na tym nie ko\u0144czy si\u0119 nasze wsparcie. Decyzj\u0105 radnych wojew\u00f3dztwa do \u003Cstrong\u003E68 jednostek OSP\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Ez subregionu ciechanowskiego\u003C\/strong\u003E trafi dodatkowo \u003Cstrong\u003Eponad 623 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E. Stra\u017cacy otrzymaj\u0105 pieni\u0105dze na zakup \u003Cstrong\u003E\u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej, specjalistycznego sprz\u0119tu i niezb\u0119dnego wyposa\u017cenia\u003C\/strong\u003E \u2013 dodaje radny wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003EKonrad Wojnarowski\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EW sumie w latach 2006-2022 radni Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochod\u00f3w ratowniczo-ga\u015bniczych, odzie\u017cy ochronnej, sprz\u0119tu specjalistycznego, a tak\u017ce rob\u00f3t budowlanych w stra\u017cnicach przeznaczy\u0142y ponad 144 mln z\u0142.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ESamorz\u0105d Mazowsza wspiera KGW i organizacje pozarz\u0105dowe\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWsparcie\u003C\/strong\u003E w wysoko\u015bci \u003Cstrong\u003Eponad 877 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E trafi\u0142o r\u00f3wnie\u017c do \u003Cstrong\u003E131 k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich oraz organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu ciechanowskiego\u003C\/strong\u003E. \u015arodki z bud\u017cetu Mazowsza \u003Cstrong\u003Eumo\u017cliwi\u0105 \u003C\/strong\u003Em.in.\u003Cstrong\u003E zakup sprz\u0119tu gastronomicznego, klimatyzacji czy organizacj\u0119 piknik\u00f3w rodzinnych.\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELista beneficjent\u00f3w w za\u0142\u0105czniku.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":185933,"name":"Ko\u0142o Gospody\u0144 Wiejskich z R\u0105bie\u017ca Gruduskiego z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60695\/185933\/0x0.jpg","description":"Przedstawicielki Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich w R\u0105bie\u017cu Gruduskim z radnym Konradem Wojnarowskim"},{"id":185935,"name":"Przedstawiciele M\u0142awy z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60695\/185935\/0x0.jpg","description":"Stra\u017cacy ochotnicy i przedstawiciele miasta M\u0142awa z radnym Konradem Wojnarowskim"},{"id":185934,"name":"Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60695\/185934\/0x0.jpg","description":"Stra\u017caczka i przedstawicielki gminy miejskiej Cechan\u00f3w z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60695\/185932\/23+09+15+IP_OSP+i+KGW+subregion+ciechanowski.docx","extension":"DOCX","name":"a8f7a6c9d39b1f71cdc0381faf79d33f.docx","size":"111.03 KB"},{"src":"\/resource\/60695\/185933\/Ko%25C5%2582o+Gospody%25C5%2584+Wiejskich+z+R%25C4%2585bie%25C5%25BCa+Gruduskiego+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg","extension":"JPG","name":"653a2c91a4a509ab40954826bc7498e3.jpg","size":"273.62 KB"},{"src":"\/resource\/60695\/185935\/Przedstawiciele+M%25C5%2582awy+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg","extension":"JPG","name":"98d5ee35edc671d4a321e9609f9756fb.jpg","size":"258.46 KB"},{"src":"\/resource\/60695\/185934\/Przedstawicielki+Ciechanowa+z+radnym+Konradem+Wojnarowskim.jpg","extension":"JPG","name":"f1dc1983409370147db6bcab5af4127d.jpg","size":"391.22 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Dzi\u0119ki dofinansowaniu z sejmiku Mazowsza 68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarz\u0105dowych z subregionu ciechanowskiego otrzyma ponad 1,5 mln z\u0142. Umo\u017cliwi to zakup specjalistycznego sprz\u0119tu i \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej dla stra\u017cak\u00f3w, organizacj\u0119 imprez integracyjnych dla mieszka\u0144c\u00f3w czy te\u017c zakup niezb\u0119dnego sprz\u0119tu dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich. Dzi\u015b beneficjenci podpisali umowy. W spotkaniu wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 radny Konrad Wojnarowski."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-15 14:56:40","modDate":"2023-09-15 14:56:40","tags":[{"ID":331,"TEXT":"Konrad Wojnarowski","URL":"?tag[]=331"},{"ID":660,"TEXT":"subregion ciechanowski","URL":"?tag[]=660"},{"ID":1625,"TEXT":"KGW","URL":"?tag[]=1625"},{"ID":477,"TEXT":"ngo","URL":"?tag[]=477"},{"ID":85,"TEXT":"OSP","URL":"?tag[]=85"},{"ID":47,"TEXT":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=47"},{"ID":370,"TEXT":"samorz\u0105d Mazowsza","URL":"?tag[]=370"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze wspiera stra\u017cak\u00f3w i ko\u0142a gospody\u0144 w subregionie ciechanowskim!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":331,"TEXT":"Konrad Wojnarowski","URL":"?tag[]=331"},{"ID":660,"TEXT":"subregion ciechanowski","URL":"?tag[]=660"},{"ID":1625,"TEXT":"KGW","URL":"?tag[]=1625"},{"ID":477,"TEXT":"ngo","URL":"?tag[]=477"},{"ID":85,"TEXT":"OSP","URL":"?tag[]=85"},{"ID":47,"TEXT":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=47"},{"ID":370,"TEXT":"samorz\u0105d Mazowsza","URL":"?tag[]=370"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60695\/185934\/0x0.jpg","alt":"Przedstawicielki Ciechanowa z radnym Konradem Wojnarowskim.jpg","title":"Wsparcie samorz\u0105du Mazowsza trafi\u0142o do stra\u017cak\u00f3w ochotnik\u00f3w i k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich z subregionu ciechanowskiego.","author":"fot. arch. UMWM"}}]}