76389;mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow;Mobilne centrum badań dla rolników;Mobilna analiza próbek gleby, jakiej jeszcze nie było. Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby. Pilotażowy program ruszył w subregionie ostrołęckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 11 mln zł. W uroczystej inauguracji projektu wzięli udział m.in. członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.;Mobilne centrum badań dla rolników;Mobilna analiza próbek gleby, jakiej jeszcze nie było. Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby. Pilotażowy program ruszył w subregionie ostrołęckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 11 mln zł. W uroczystej inauguracji projektu wzięli udział m.in. członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.;;;;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow.html;/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow.html;;2023-10-30 13:18:11;2023-10-30 14:09:45;;;Zwykła;; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Informacje prasowe; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

W październiku na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego ruszył pilotaż projektu. Jego nazwa to „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Mieszkańcy tych powiatów będą mogli uzyskać dostęp do specjalnej aplikacji, która zinterpretuje dane satelitarne (np. na temat wskaźnika roślinności czy zawartości wody) oraz informacje ze stacji meteorologicznych zbudowanych w ramach rozwoju autorskiego programu samorządu województwa – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020. Dzięki specjalnemu mobilnemu laboratorium rolnik uzyska informacje o zawartości w glebie makroelementów, m.in. azotu, fosforu, potasu, magnezu oraz wapnia. Co ważne, usługa ta jest bezpłatna.

Jak to działa w praktyce? Do rolnika, który zamówił badanie, pojedzie Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby, czyli wyspecjalizowany samochód terenowy (ISUZU D-MAX) z przenośnym laboratorium wyposażonym w spektrometr NIR firmy AgroCares i spektrometr XRF z wbudowaną pompą próżniową do analizy minerałów – model EDX 3300S. Wyniki rolnik pozna w ciągu jednego dnia. Operatorem mobilnego centrum jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.

– Rolnik po ściągnięciu przygotowanej aplikacji będzie mógł zamówić badanie gleby. Następnie dostanie wyniki tego badania i na tej podstawie będzie mógł korygować swoją produkcję rolniczą. Ostatecznie będzie mógł nawet dostać certyfikat świadczący o tym, że produkuje zdrową żywność – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 Zlecenie i przeprowadzenie badań gleby jest nieodpłatne. Użytkownik aplikacji będzie miał możliwość zgłoszenia do badania gleby z każdej działki rolnej, która wchodzi w skład jego gospodarstwa, dwa razy w roku kalendarzowym. Badania w kampaniach wiosennej (od 1 marca do 31 maja) i jesiennej (od 1 września do 30 listopada) będą wykonywane przez wykwalifikowanych laborantów mających odpowiednie uprawnienia. Rolnik będzie miał możliwość wglądu do wyników w systemie ROLMApp.

– Usługa certyfikacji pozwala na nadanie mazowieckiego znaku jakości związanego z produkcją żywności. Kryteria przyznawania regionalnego Certyfikatu Mazowieckiego opierają się na wyselekcjonowanych standardach certyfikatów ekologicznych. Będzie on wydawany przez marszałka województwa mazowieckiego na rok – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Jakie plany?

Docelowo system ma być dostępny dla wszystkich rolników z województwa mazowieckiego. Właściciele gospodarstw rolnych będą mogli skorzystać z monitoringu z danymi teledetekcyjnymi, informacją pogodową i elektronicznym Agrodziennikiem.

– W jego ramach, na podstawie m.in. wyników i analiz przeprowadzonych w części badawczej, jest opracowywany optymalny system pomagający rolnikowi podejmować decyzje dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej – mówi dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM Marcin Pawlak.

 W najbliższych latach koncepcja wsparcia obszarów wiejskich i ekologicznej działalności rolnej będzie kontynuowana przy dofinansowaniu w ramach instrumentu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) na lata 2021-2027. W ramach projektu „Smart Villages 2” jest planowana m.in. rozbudowa systemu ROLMApp o nowe funkcjonalności i rozszerzenie usług certyfikacji i badania gleb na całe województwo mazowieckie.

System ROLMapp jest dostępny dla rolników pod adresem: https://rolmapp.pl, natomiast aplikację mobilną Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;188286;1-DSC_0989.jpg;/resource/image/1/3/61542/188286/0x0.jpg;Konferencja dotycząca mobilnego centrum badań; ;188287;3-DSC_1017.jpg;/resource/image/1/3/61542/188287/0x0.jpg;Mobilne centrum badań dla rolników; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/61542/188298/23+10+30+Edward+G%25C5%2582a%25C5%25BCewski+dyrektor+Mazowieckie+Biuro+Geodezji+i+Urz%25C4%2585dze%25C5%2584+Rolnych+w+Ostro%25C5%2582%25C4%2599ce.mp3;MP3;7196dea987257031b2d0c69510abaadd.mp3;1.03 MB; ;/resource/61542/188297/23+10+30+El%25C5%25BCieta+Lanc+cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3;MP3;6ccdd73c1e86de4faa878caec3ed609e.mp3;1.57 MB; ;/resource/61542/188284/23+10+30+IP_Cyfrowa+wie%25C5%259B.docx;DOCX;eb2d3cf0db4f705f5728e9002494c6b1.docx;70.87 KB; ;/resource/61542/188299/23+10+30+Marcin+Pawlak+dyrektor+cyfryzacji+UMWM.mp3;MP3;1147d0118e77f73150543184faa5ba38.mp3;1.11 MB; ;/resource/61542/188295/23+10+30+Miros%25C5%2582aw+Augustyniak+radny+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3;MP3;1f3402d11e221194c0f91669ed881510.mp3;1.74 MB; ;/resource/61542/188296/23+10+30+Pawe%25C5%2582+Kubis+pracownik+centrum.mp3;MP3;e1c991d1c837831909a3c8e223a92758.mp3;3 MB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Mobilna analiza próbek gleby, jakiej jeszcze nie było. Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby. Pilotażowy program ruszył w subregionie ostrołęckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 11 mln zł. W uroczystej inauguracji projektu wzięli udział m.in. członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-10-30 13:18:11;2023-10-30 14:09:45;37;Elżbieta Lanc;?tag[]=37; ;284;Mirosław Augustyniak;?tag[]=284; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Mobilne centrum badań dla rolników; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;37;Elżbieta Lanc;?tag[]=37; ;284;Mirosław Augustyniak;?tag[]=284; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/61542/188285/0x0.jpg;4-DSC_1042.jpg;;Bartosz Bartosiński; ; ;