Informacje prasowe

Najlepiej odnowione zabytki otrzymają nagrody

RRZM_2024_1200x900px.jpg

Pałace, dwory czy kamienice, które odzyskały dawny blask mogą teraz powalczyć o nagrody za najlepiej zrewitalizowany mazowiecki zabytek. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów historycznych do udziału w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca br.

Mazowsze to region bogaty w perełki architektoniczne i obiekty zabytkowe. Z danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa wynika, że w naszym województwie znajduje się ponad 8 tys. obiektów zabytkowych w grupie zabytków nieruchomych. Są to zarówno pojedyncze obiekty, jak i ich zespoły czy też całe układy urbanistyczne. Wiele z nich wymaga remontów lub rewitalizacji. Od lat w takich pracach pomaga samorząd województwa mazowieckiego, dofinansowując remonty obiektów zabytkowych w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Od czterech lat samorząd województwa nagradza także najlepiej przeprowadzone prace konserwatorskie mazowieckich zabytków. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, renowacje zabytków to szansa na zachowanie tych cennych obiektów dla przyszłych pokoleń. – To nasz obowiązek i odpowiedzialność, aby dbać o zachowanie naszej tożsamości i dziedzictwa kulturowego także w ten sposób. Dzięki modernizacji i adaptacji stare budynki często zyskują nowy potencjał i funkcje bardziej pasujące do potrzeb współczesnej przestrzeni urbanistycznej czy ruralistycznej. Cała sztuka w tym, by zachować odpowiednie proporcje, dobry smak i poszanowanie dla historycznej tkanki. Jury organizowanego przez nas konkursu docenia kunszt i jakość oraz stopień trudności przeprowadzanych prac konserwatorskich.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie udział może wziąć każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, który jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany, albo figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, muszą być zakończone po dniu 1 stycznia 2021 r.

To bardzo ważne, abyśmy dbali o zabytki naszego Mazowsza. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli zabytków, którzy w ostatnim czasie dokonali ich renowacji, do udziału w konkursie – zachęca wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Nagrody dla zwycięzców

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach: zabytki wpisane do rejestru zabytków i zabytki figurujące w gminnej ewidencji zabytków. W obu kategoriach za zajęcie I miejsca nagroda wynosi 15 tys. zł, za zdobycie II miejsca 12 tys. zł. III nagroda wiąże się z nagrodą w wysokości 10 tys. zł, a ewentualne wyróżnienia z nagrodą 5 tys. zł.

 – Właściciele niedawno odnowionych zabytków mają szansę nie tylko na prestiżowe wyróżnienie, ale też na całkiem konkretne nagrody. Pokażmy, jakie mamy piękne zabytki na Mazowszu – mówi  Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystki w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia konkursowe należy składać pocztą elektroniczną na adres mailowy: dziedzictwo@mazovia.pl. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej Turystycznej Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki pod nr telefonu (22) 59 79 161, a także pisząc na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Laureaci z ubiegłego roku

W ubiegłym roku nagrody główne w kategorii obiektów wpisanych do rejestru zabytków trafiły do gminy Nadarzyn za renowację oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, gminy Stary Luboń za renowację drewnianej kaplicy cmentarnej z XIX wieku oraz do Nowego Dworu Mazowieckiego, który został doceniony za renowację klubu oficerskiego w Twierdzy Modlin. Natomiast w kategorii zabytków figurujących w gminnej ewidencji zabytków nagrodę główną zdobyło miasto Żyrardów za remont i renowację kamienicy przy ul. Chopina 17. Przyznano także wyróżnienia.

Patronat nad konkursem objęły Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Natomiast marszałek województwa mazowieckiego i Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) sprawują nad konkursem patronat honorowy.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602,
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony