{"id":75564,"name":"o-srodkach-unijnych-w-kadzidle-konferencja-nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci--fem-2021-2027","title":"O \u015brodkach unijnych w Kadzidle. Konferencja \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d","desc":"Jakie sukcesy ma region ostro\u0142\u0119cki w pozyskiwaniu funduszy europejskich? Czy w obecnej perspektywie b\u0119dzie kontynuowa\u0142 polityk\u0119 zmian i rozwoju swoich miast, powiat\u00f3w i gmin? To oka\u017ce si\u0119 ju\u017c wkr\u00f3tce, bo przed nami jesie\u0144 pe\u0142na nowych nabor\u00f3w wniosk\u00f3w w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. A w poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu ostro\u0142\u0119ckiego otrzymali blisko 534,3 mln z\u0142 na ponad 350 projekt\u00f3w. O tym, jak skutecznie wykorzysta\u0107 wsparcie w obecnej perspektywie, b\u0119dzie mo\u017cna dowiedzie\u0107 si\u0119 podczas trwaj\u0105cej dzi\u015b w Kadzidle konferencji \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d.","header":"O \u015brodkach unijnych w Kadzidle. Konferencja \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d","lead":"Jakie sukcesy ma region ostro\u0142\u0119cki w pozyskiwaniu funduszy europejskich? Czy w obecnej perspektywie b\u0119dzie kontynuowa\u0142 polityk\u0119 zmian i rozwoju swoich miast, powiat\u00f3w i gmin? To oka\u017ce si\u0119 ju\u017c wkr\u00f3tce, bo przed nami jesie\u0144 pe\u0142na nowych nabor\u00f3w wniosk\u00f3w w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. A w poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu ostro\u0142\u0119ckiego otrzymali blisko 534,3 mln z\u0142 na ponad 350 projekt\u00f3w. O tym, jak skutecznie wykorzysta\u0107 wsparcie w obecnej perspektywie, b\u0119dzie mo\u017cna dowiedzie\u0107 si\u0119 podczas trwaj\u0105cej dzi\u015b w Kadzidle konferencji \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d.","keywords":"FEM, \u015brodki unijne","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/o-srodkach-unijnych-w-kadzidle-konferencja-nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci--fem-2021-2027.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/o-srodkach-unijnych-w-kadzidle-konferencja-nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci--fem-2021-2027.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-15 11:31:25","dateLastVersionPublicate":"2023-09-15 15:08:44","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ERegion ostro\u0142\u0119cki pozyska\u0142 534,3 mln z\u0142 z UE\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EOdk\u0105d Polska zosta\u0142a cz\u0142onkiem Unii Europejskiej, Mazowsze rozwin\u0119\u0142o si\u0119 dzi\u0119ki pomocy funduszy europejskich \u2013 wskaza\u0142 radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003EMiros\u0142aw Augustyniak\u003C\/strong\u003E. \u2013 \u003Cem\u003EBeneficjenci zrealizowali setki inwestycji w ka\u017cdym subregionie. \u003C\/em\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u015arodki europejskie wp\u0142yn\u0119\u0142y na jako\u015b\u0107 \u017cycia mieszka\u0144c\u00f3w poprzez inwestycje w s\u0142u\u017cb\u0119 zdrowia, popraw\u0119 transportu publicznego, podnios\u0142y jako\u015b\u0107 edukacji, wreszcie pomog\u0142y w rewitalizacji wielu zabytk\u00f3w, a tak\u017ce ochroni\u0105 nasz klimat. Z\u00a0efekt\u00f3w zrealizowanych projekt\u00f3w korzystaj\u0105 za\u015b wszyscy mieszka\u0144cy.\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu pozyskali a\u017c \u003Cstrong\u003E534,3 mln z\u0142 unijnej pomocy na realizacj\u0119 ponad 350 projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E. Pozwoli\u0142o to na realizacj\u0119 inwestycji \u003Cstrong\u003Eo \u0142\u0105cznej warto\u015bci 845,1 mln z\u0142. \u003C\/strong\u003EWymienia\u0107 mo\u017cna d\u0142ugo. Oto kilka przyk\u0142ad\u00f3w:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ewzrost udzia\u0142u odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii w og\u00f3lnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec \u003C\/strong\u003E\u2013 \u003Cstrong\u003E7,7 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Eograniczenie emisji zanieczyszcze\u0144 powietrza poprzez zr\u00f3wnowa\u017cony rozw\u00f3j mobilno\u015bci miejskiej na terenie Ostro\u0142\u0119ki\u003C\/strong\u003E \u2013 \u003Cstrong\u003E25,8\u00a0mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Eochrona zabytkowego budynku \u201eJatek\u201d w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych\u003C\/strong\u003E \u2013 \u003Cstrong\u003E3 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Epodniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpiecze\u0144stwa zdrowotnego pacjenta oraz jako\u015bci us\u0142ug medycznych\u003C\/strong\u003E \u2013 \u003Cstrong\u003E10,7 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Eedukacyjny Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci w Zdziw\u00f3ju Nowym i Zdziw\u00f3ju Starym jako spos\u00f3b na rewitalizacj\u0119 teren\u00f3w wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny \u015awiatowej \u003C\/strong\u003E\u2013 \u003Cstrong\u003E8,4 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ebudowa obwodnicy \u015br\u00f3dmiejskiej Wyszkowa \u2013 etap III i IV \u003C\/strong\u003E\u2013 \u003Cstrong\u003E17,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Eaktywizacja os\u00f3b w wieku 30 lat i powy\u017cej pozostaj\u0105cych bez pracy w mie\u015bcie Ostro\u0142\u0119ka i powiecie ostro\u0142\u0119ckim (II)\u003C\/strong\u003E \u2013 \u003Cstrong\u003E4,6 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ebudowa \u015bcie\u017cek rowerowych na terenie miasta Ostr\u00f3w Mazowiecka \u003C\/strong\u003E\u2013 1\u003Cstrong\u003E5,8 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ELiderzy Funduszy Europejskich\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW subregionie ostro\u0142\u0119ckim najwi\u0119cej projekt\u00f3w w perspektywie finansowej 2014-2020, bo a\u017c 73 zosta\u0142o zrealizowanych w obszarze przedsi\u0119biorczo\u015bci i innowacji, na drugim miejscu znalaz\u0142y si\u0119 projekty edukacyjne 70 inicjatyw, trzecie miejsce przypad\u0142o inwestycjom z zakresu przej\u015bcia na gospodark\u0119 niskoemisyjn\u0105 54 projekty. A kto jest liderem?\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E-\u003Cstrong\u003Emiasto Ostro\u0142\u0119ka\u003C\/strong\u003E \u2013 125,8 mln z\u0142 dofinansowania\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Epowiat przasnyski\u003C\/strong\u003E \u2013 111,9 mln z\u0142 dofinansowania\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Epowiat wyszkowski\u003C\/strong\u003E \u2013 107,7 mln z\u0142 dofinansowania\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENowa perspektywa \u2013 nowe mo\u017cliwo\u015bci\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrzed mazowieckimi beneficjentami kolejne mo\u017cliwo\u015bci. I to w\u0142a\u015bnie by\u0142o tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowieck\u0105 Jednostk\u0119 Wdra\u017cania Program\u00f3w Unijnych we wsp\u00f3\u0142pracy z Urz\u0119dem Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwi\u0119kszenie konkurencyjno\u015bci gospodarki, rozw\u00f3j niskoemisyjnego transportu czy rozw\u00f3j opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdra\u017cania Program\u00f3w Unijnych ju\u017c og\u0142osi\u0142a pierwsze nabory wniosk\u00f3w. Po latach by\u0142o mo\u017cliwe ubieganie si\u0119 o dofinansowanie gospodarki wodno-\u015bciekowej, ze wsparcia skorzystaj\u0105 tak\u017ce \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EOchotnicze Stra\u017ce Po\u017carne. \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EG\u0142\u00f3wni beneficjenci z subregionu \u017cyrardowskiego to przedsi\u0119biorcy, miasta i gminy, np. I\u0142\u00f3w, Sochaczew, Gr\u00f3jec czy Chyn\u00f3w, powiaty takie jak \u017cyrardowski, sochaczewski i\u00a0gr\u00f3jecki, a tak\u017ce parafie, plac\u00f3wki przedszkolne i szpitale. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E\u2013 Dzi\u0119ki pomocy finansowej z Unii Europejskiej wspieramy zr\u00f3wnowa\u017cony rozw\u00f3j Mazowsza. Poprzez dofinansowanie tysi\u0119cy inwestycji spo\u0142eczno-gospodarczych wzmacniamy wszystkie regiony wojew\u00f3dztwa, staramy si\u0119 niwelowa\u0107 r\u00f3\u017cnice. Kolejna perspektywa to szansa na jeszcze wi\u0119ksz\u0105 popraw\u0119 \u017cycia mieszka\u0144c\u00f3w Mazowsza, zach\u0119cam do aktywnego udzia\u0142u w konkursach, kt\u00f3re jesieni\u0105 b\u0119d\u0105 dost\u0119pne w r\u00f3\u017cnych obszarach \u2013 podkre\u015bla\u0142 \u003C\/em\u003E\u003Cstrong\u003Edyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdra\u017cania Program\u00f3w Unijnych Mariusz Frankowski. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENajbli\u017csze konkursy \u2013 Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPriorytet II \u2013 Fundusze Europejskie na zielony rozw\u00f3j Mazowsza \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Zwi\u0119kszanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutk\u00f3w suszy poprzez retencjonowanie w\u00f3d opadowych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 13 listopada 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 91 534\u00a0475 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 2.5 Gospodarka wodno-\u015bciekowa\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Zarz\u0105dzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodoci\u0105gowymi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 13 pa\u017adziernika 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja 59\u00a0552 550 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchi\u0105 post\u0119powania z odpadami\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 13 listopada 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja 44 817 070 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Transformacja przedsi\u0119biorstw w kierunku GOZ (nab\u00f3r dla przedsi\u0119biorc\u00f3w)\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 13 grudnia 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja 52\u00a0935\u00a0600 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 2.7 Bior\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Ochrona r\u00f3\u017cnorodno\u015bci biologicznej i rodzimych gatunk\u00f3w ro\u015blinnych i zwierz\u0119cych na terenach miejskich i pozamiejskich\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 13 grudnia 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja 48\u00a0325\u00a0792 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPriorytet III \u2013 Fundusze Europejskie na rozw\u00f3j mobilno\u015bci miejskiej na\u00a0Mazowszu\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 3.2 Mobilno\u015b\u0107 miejska w ZIT\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Infrastruktura rowerowa i piesza \u2013 Alokacja 247 032\u00a0800 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EEkologiczny i konkurencyjny transport publiczny - Alokacja 53 369\u00a0637 PLN\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 15 grudnia 2023\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPriorytet IV \u2013 Fundusze Europejskie dla lepiej po\u0142\u0105czonego i dost\u0119pnego Mazowsza\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 4.1 Transport regionalny i lokalny\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Budowa i przebudowa dr\u00f3g powiatowych i gminnych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 29 grudnia 2023\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 145 572\u00a0900 PLN\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPriorytet VII \u2013 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost\u0119pnej edukacji na Mazowszu\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczni\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: \u00a0Rozw\u00f3j kompetencji kluczowych i umiej\u0119tno\u015bci niezb\u0119dnych na rynku pracy uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 podstawowych i ponadpodstawowych og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105cych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 29 wrze\u015bnia 2023\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 12 792 770 PLN\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPriorytet VIII \u2013 Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us\u0142ug spo\u0142ecznych i zdrowotnych na Mazowszu\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie: 8.1 Aktywizacja spo\u0142eczna i zawodowa\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Aktywizacja spo\u0142eczna i zawodowa os\u00f3b zagro\u017conych ub\u00f3stwem lub wykluczeniem spo\u0142ecznym oraz os\u00f3b biernych zawodowo przy zastosowaniu us\u0142ug aktywnej integracji, \u00a0Aktywizacja spo\u0142eczna i zawodowa w ramach podmiot\u00f3w integracji spo\u0142ecznej\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: listopad 2023\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 42 273\u00a0316 PLN\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie:8.3 Potencja\u0142 partner\u00f3w spo\u0142ecznych i organizacji pozarz\u0105dowych\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Wzmocnienie potencja\u0142u organizacyjnego i kompetencyjnego partner\u00f3w spo\u0142ecznych i organizacji spo\u0142ecze\u0144stwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jako\u015bci realizowanych us\u0142ug\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 20 grudnia 2023\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 13 233 900 PLN\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie: 8.4 Integracja spo\u0142eczno-zawodowa obywateli pa\u0144stw trzecich\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Kompleksowe dzia\u0142ania w zakresie integracji spo\u0142ecznej, zawodowej uzupe\u0142nione niezb\u0119dnymi us\u0142ugami spo\u0142ecznymi na rzecz obywateli pa\u0144stw trzecich, w tym migrant\u00f3w oraz ich otoczenia\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: 24 pa\u017adziernika 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 36\u00a0393\u00a0243 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142anie: 8.6 Us\u0142ugi spo\u0142eczne na rzecz rodzin\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETypy projekt\u00f3w: Rozw\u00f3j us\u0142ug spo\u0142ecznych na rzecz dzieci i m\u0142odzie\u017cy, w tym w ramach us\u0142ug wsparcia systemu pieczy zast\u0119pczej.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPlanowane rozpocz\u0119cie: grudzie\u0144 2023 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAlokacja: 19 362 740 z\u0142\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EKontakt dla medi\u00f3w: \u003Cbr \/\u003EEdyta Al-Tawil\u003Cbr \/\u003EWydzia\u0142 Informacji i Promocji Funduszy Europejskich\u003Cbr \/\u003EMazowiecka Jednostka Wdra\u017cania Program\u00f3w Unijnych\u003Cbr \/\u003Etel. 22 542 25 62\u003Cbr \/\u003Ee-mail: media@mazowia.eu\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzeczniczka Prasowa \u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: rzecznik@mazovia.pl\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60688\/185928\/23+09+15+Mariusz+Frankowski+dyrektor+Mazowieckiej+Jednostki+Wdra%25C5%25BCania+Program%25C3%25B3w+Unijnych.mp3","extension":"MP3","name":"533d86b65890ac6d7a9163238ce163b4.mp3","size":"35.36 MB"},{"src":"\/resource\/60688\/185927\/23+09+15+Miros%25C5%2582aw+Augustyniak+radny+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3","extension":"MP3","name":"f9a13c72b089cfd518b0ebd3f2ba6024.mp3","size":"5.96 MB"},{"src":"\/resource\/60688\/185901\/IP+Konferencje_regionalne_2023_Ostro%25C5%2582%25C4%2599ka.docx","extension":"DOCX","name":"b2159e39bfe580221a22807fada488ad.docx","size":"1.52 MB"},{"src":"\/resource\/60688\/185900\/Kadziad%25C5%2582oUE1.jpg","extension":"JPG","name":"e0b17a213c6c048fa4581ee2b1a3b161.jpg","size":"338.59 KB"},{"src":"\/resource\/60688\/185899\/Kadziad%25C5%2582oUE2.jpg","extension":"JPG","name":"42a117ec2e8993d3e67d2f6aee6fe067.jpg","size":"365.11 KB"},{"src":"\/resource\/60688\/185898\/Kadzid%25C5%2582oGrafika.jpg","extension":"JPG","name":"7177719dd5b08ef519208381ef7b4e13.jpg","size":"231.26 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Jakie sukcesy ma region ostro\u0142\u0119cki w pozyskiwaniu funduszy europejskich? Czy w obecnej perspektywie b\u0119dzie kontynuowa\u0142 polityk\u0119 zmian i rozwoju swoich miast, powiat\u00f3w i gmin? To oka\u017ce si\u0119 ju\u017c wkr\u00f3tce, bo przed nami jesie\u0144 pe\u0142na nowych nabor\u00f3w wniosk\u00f3w w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. A w poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu ostro\u0142\u0119ckiego otrzymali blisko 534,3 mln z\u0142 na ponad 350 projekt\u00f3w. O tym, jak skutecznie wykorzysta\u0107 wsparcie w obecnej perspektywie, b\u0119dzie mo\u017cna dowiedzie\u0107 si\u0119 podczas trwaj\u0105cej dzi\u015b w Kadzidle konferencji \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-15 11:31:25","modDate":"2023-09-15 15:08:44","tags":[{"ID":284,"TEXT":"Miros\u0142aw Augustyniak","URL":"?tag[]=284"},{"ID":337,"TEXT":"Unia Europejska","URL":"?tag[]=337"},{"ID":1468,"TEXT":"FEM 2021-2027","URL":"?tag[]=1468"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"O \u015brodkach unijnych w Kadzidle. Konferencja \u201eNowa perspektywa, nowe mo\u017cliwo\u015bci \u2013 #FEM 2021-2027\u201d"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":284,"TEXT":"Miros\u0142aw Augustyniak","URL":"?tag[]=284"},{"ID":337,"TEXT":"Unia Europejska","URL":"?tag[]=337"},{"ID":1468,"TEXT":"FEM 2021-2027","URL":"?tag[]=1468"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60688\/185898\/0x0.jpg","alt":"Grafika Konferencja Regionalna","title":"Cykl konferencji regionalnych","author":"arch. UMWM"}}]}