Informacje prasowe

OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Podpisywanie umów w Radzyminie Autor: P. Walewski

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. We wtorek umowy z władzami gmin Tłuszcz, Klembów, Wołomin i Radzymin oraz prezesem OSP w Markach podpisali marszałek Adam Struzik i radna województwa Anna Brzezińska. W spotkaniu wzięła udział Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego to 4,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – ponad 250 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, które na zakup 22 pojazdów otrzymają w sumie ponad 20,1 mln zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy pięć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,4 mln zł trafi do OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.  

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

4,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu wołomińskiego

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej gmina Tłuszcz zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem

Beneficjent: Gmina Tłuszcz

Całkowita wartość projektu: 1 715 519,99 zł

Dofinansowanie z UE: 857 759,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Klembów kupi średni samochód ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszu. Odbędzie się także akcja edukacyjna z udziałem strażaków obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością na piknikach czy festynach.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu

Beneficjent: Gmina Klembów

Całkowita wartość projektu: 1 465 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 732 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie będzie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie

Beneficjent: Gmina Wołomin

Całkowita wartość projektu: 2 207 600,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 103 800,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie

Beneficjent: Gmina Radzymin

Całkowita wartość projektu: 1 765 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 882 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy i sprzęt ratownictwa medycznego. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markach.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

Całkowita wartość projektu: 1 650 000,29 zł

Dofinansowanie z UE: 824 999,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Marta Zakrzewska
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
tel. 22 542 22 71,
e-mail: media@mazowia.eu 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony