Informacje prasowe

OSP z subregionu warszawskiego wschodniego ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego 24 jednostki OSP z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego otrzyma prawie 400 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Wsparcie pochodzi z programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

– Każdego roku przeznaczamy środki na zakup samochodów bojowych, remonty i modernizacje strażnic oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckich jednostek OSP. Tym razem dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego druhowie z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego zakupią niezbędny sprzęt i wyposażenie – zaznacza marszałek Adam Struzik.

W tym roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu czy środków ochrony indywidualnej, a także remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice, a także zakupią sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej strażaka. Sejmik przeznaczył na pomoc prawie 28 mln zł. Z tej puli prawie 400 tys. zł trafi do 24 jednostek OSP z 13 miast i gmin z subregionu warszawskiego wschodniego.

– Przeznaczyliśmy środki na zakup samochodów pożarniczych dla naszych mazowieckich strażaków z OSP, a teraz dofinansujemy im zakup sprzętu specjalistycznego, który zdecydowanie poprawi skuteczność akcji. Cieszę się że druhny  i druhowie z OSP mogą na nas liczyć, a my na nich – podkreśla radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

 

O tym, jak ważną funkcję społeczną pełnią jednostki OSP, mówi radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. – Wsparcie dla druhów i druhen jest bardzo potrzebne. To oni są zawsze pierwsi i zawsze na czas, ratują ludzkie mienie, a nierzadko też życie. Jako radna sejmiku uważam, że jako samorząd województwa musi dbać o ich bezpieczeństwo, wyposażając ich w odpowiedni sprzęt czy odzież ochronną.

W sumie w latach 2006-2022 radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowlanych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Lista beneficjentów w załączonej informacji prasowej.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony