Informacje prasowe

OSP z subregionu żyrardowskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza!

od prawej: Adam Struzik i Adam Orliński Autor: fot. arch. UMWM

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego 10 jednostek OSP z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma prawie 170 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Wsparcie pochodzi z programu samorządu województwa „Mazowsze dla straży pożarnych”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

– Każdego roku przeznaczamy środki na zakup samochodów bojowych, remonty i modernizacje strażnic oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckich jednostek OSP. Dziś podpisaliśmy umowy na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego. Zakupią one niezbędny sprzęt i wyposażenie – zaznacza marszałek Adam Struzik.

 W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł. Z pomocy samorządu województwa mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu żyrardowskiego. Dzięki 400 tys. zł dofinansowania jednostki OSP kupią 3 nowe pojazdy oraz wyremontują lub zmodernizują 8 strażnic, na co otrzymały ponad 280 tys. zł.

– Decyzją radnych województwa do 10 jednostek OSP z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego trafi prawie 170 tys. zł. Strażacy otrzymają pieniądze na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznego sprzętu i niezbędnego wyposażenia – wylicza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

 Lista beneficjentów do pobrania w załączniku.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony