{"id":68432,"name":"otwarcie-zmodernizowanej-szkoly-w-gorkach-i-kolejne-dofinansowanie-dla-gmin-debe-wielkie-i-latowicz","title":"Otwarcie zmodernizowanej szko\u0142y w G\u00f3rkach i kolejne dofinansowanie dla gmin D\u0119be Wielkie i Latowicz","desc":"Zmodernizowana szko\u0142a podstawowa w G\u00f3rkach ju\u017c otwarta. Realizacja inwestycji by\u0142a mo\u017cliwa dzi\u0119ki wsparciu samorz\u0105du Mazowsza w wysoko\u015bci 3,6 mln z\u0142 w ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d. W otwarciu udzia\u0142 wzi\u0119\u0142y cz\u0142onkinie zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc i Janina Ewa Orze\u0142owska. Podczas spotkania podpisane zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c umowy na kolejne wsparcie \u2013 budow\u0119 stra\u017cnicy OSP w D\u0119bem Wielkim i wsparcie dla m\u0142odzie\u017cy.","header":"Otwarcie zmodernizowanej szko\u0142y w G\u00f3rkach i kolejne dofinansowanie dla gmin D\u0119be Wielkie i Latowicz","lead":"Zmodernizowana szko\u0142a podstawowa w G\u00f3rkach ju\u017c otwarta. Realizacja inwestycji by\u0142a mo\u017cliwa dzi\u0119ki wsparciu samorz\u0105du Mazowsza w wysoko\u015bci 3,6 mln z\u0142 w ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d. W otwarciu udzia\u0142 wzi\u0119\u0142y cz\u0142onkinie zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc i Janina Ewa Orze\u0142owska. Podczas spotkania podpisane zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c umowy na kolejne wsparcie \u2013 budow\u0119 stra\u017cnicy OSP w D\u0119bem Wielkim i wsparcie dla m\u0142odzie\u017cy.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/otwarcie-zmodernizowanej-szkoly-w-gorkach-i-kolejne-dofinansowanie-dla-gmin-debe-wielkie-i-latowicz.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/otwarcie-zmodernizowanej-szkoly-w-gorkach-i-kolejne-dofinansowanie-dla-gmin-debe-wielkie-i-latowicz.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2022-08-29 15:18:14","dateLastVersionPublicate":"2022-08-29 15:26:18","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ENasze programy wsparcia to przyk\u0142ad samorz\u0105dno\u015bci, pomocniczo\u015bci i solidarno\u015bci z samorz\u0105dami lokalnymi \u2013 zaznacza \u003Cstrong\u003EJanina Ewa Orze\u0142owska\u003C\/strong\u003E, cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Dajemy samorz\u0105dom lokalnym mo\u017cliwo\u015b\u0107 ubiegania si\u0119 o\u00a0\u015brodki na\u00a0realizacj\u0119 inwestycji w\u00a0ramach kilkunastu autorskich program\u00f3w wsparcia. Efekty ju\u017c wida\u0107. Dzi\u015b otworzyli\u015bmy wyremontowan\u0105 szko\u0142\u0119, ale te\u017c podpisali\u015bmy umow\u0119 na kolejne wsparcie. Dzi\u0119ki naszym programom zmieniamy Mazowsze na lepsze. Tylko w tym roku z nasz\u0105 pomoc\u0105 zostanie zrealizowanych kilka tysi\u0119cy inwestycji rocznie \u2013 dodaje.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EOdnowiony budynek szko\u0142y \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWyremontowana i odnowiona szko\u0142a podstawowa w G\u00f3rkach ju\u017c gotowa na powr\u00f3t uczni\u00f3w do szko\u0142y. Dzi\u0119ki wsparciu samorz\u0105du Mazowsza budynek szko\u0142y zosta\u0142 rozbudowany. Powsta\u0142y 3 sale lekcyjne dla dzieci m\u0142odszych i 5 sal lekcyjnych dla starszej m\u0142odzie\u017cy. Powsta\u0142a tak\u017ce du\u017ca \u015bwietlica, pokoje logopedy i\u00a0pedagoga, pomieszczenia administracyjne oraz \u0142azienki dla dzieci. W ramach inwestycji powsta\u0142a tak\u017ce kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, jadalnia dla dzieci, biblioteka i archiwum. W budynku znalaz\u0142a si\u0119 r\u00f3wnie\u017c winda, kt\u00f3ra znacznie u\u0142atwi komunikacj\u0119 osobom niepe\u0142nosprawnym\u003Cstrong\u003E. Samorz\u0105d Mazowsza na realizacj\u0119 inwestycji przekaza\u0142 3,6 mln z\u0142 w ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Wspieramy samorz\u0105dy i poprawiamy jako\u015b\u0107 \u017cycia lokalnych spo\u0142eczno\u015bci. Dzi\u015b otworzyli\u015bmy odnowion\u0105, pi\u0119kn\u0105 szko\u0142\u0119 w G\u00f3rkach. Pomogli\u015bmy w stworzyli\u015bmy warunk\u00f3w sprzyjaj\u0105cych nauce, ale przede wszystkim spe\u0142niaj\u0105cych niezb\u0119dne standardy \u2013 podkre\u015bla cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003EEl\u017cbieta Lanc\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWsparcie na budow\u0119 stra\u017cnicy OSP w D\u0119bem Wielkim \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EKolejne wsparcie w ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d. Samorz\u0105d Mazowsza na\u00a0budow\u0119 stra\u017cnicy przeznaczy a\u017c 3,6 mln z\u0142. W ramach projektu powstanie obiekt sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z\u00a06\u00a0stanowisk dla woz\u00f3w, cz\u0119\u015bci sanitarno-socjalnej oraz sali szkoleniowej. Dzi\u015b cz\u0142onkinie zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego podpisa\u0142y umow\u0119 w tej sprawie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWsparcie dla m\u0142odzie\u017cy \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u201eMazowsze dla m\u0142odzie\u017cy\u201d to nowy program wsparcia samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa. Jego celem jest dofinansowanie dzia\u0142a\u0144 m\u0142odzie\u017cowych rad gmin, powiat\u00f3w oraz dzielnic m.st. Warszawy. Niemal p\u00f3\u0142 miliona z\u0142otych pomo\u017ce w rozwoju pomys\u0142\u00f3w i samym ich tworzeniu. \u003Cstrong\u003EWsparcie w wysoko\u015bci 16,4 tys. z\u0142 trafi tak\u017ce do gminy Latowicz na realizacj\u0119 projektu pt. \u003C\/strong\u003E\u003Cspan\u003EM\u0142odzi maj\u0105 g\u0142os! M\u0142odzie\u017cowa Rada w gminie Latowicz.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":162616,"name":"otwarcie gorki 2","image":"\/resource\/image\/1\/3\/53280\/162616\/0x0.jpg","description":"Grupa os\u00f3b trzyma czek i pozuje"},{"id":162623,"name":"otwarcie gorki 3","image":"\/resource\/image\/1\/3\/53280\/162623\/0x0.jpg","description":"Grupa os\u00f3b trzyma czek i stoi na nogach"},{"id":162618,"name":"otwarcie szkoly gorki1","image":"\/resource\/image\/1\/3\/53280\/162618\/0x0.jpg","description":"Grupa os\u00f3b przecina wst\u0119g\u0119"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/53280\/162615\/22+08+29+IP_Otwarcie+szko%25C5%2582y+w+G%25C3%25B3rkach+i+podpisanie+umowy.docx","extension":"DOCX","name":"365d4e03b151f8f03ecdffdbc2e7383a.docx","size":"330.22 KB"},{"src":"\/resource\/53280\/162617\/302153473_1711151605909455_7346129799718578175_n.jpg","extension":"JPG","name":"8d38758ba36ed9cd4c3e7f2d2988cf69.jpg","size":"122 KB"},{"src":"\/resource\/53280\/162618\/302179783_5186300881478409_2934528490403953477_n.jpg","extension":"JPG","name":"2a32fd919fcdcf425e961f2e41807bf4.jpg","size":"335.79 KB"},{"src":"\/resource\/53280\/162619\/302243259_1711151372576145_1235967494608586062_n.jpg","extension":"JPG","name":"2388c9d3d89bcaf2700ec6d9d0527597.jpg","size":"113.26 KB"},{"src":"\/resource\/53280\/162616\/302414784_5186301078145056_6466049303442760542_n.jpg","extension":"JPG","name":"2f34796e56e2cf1ac1a8a2b920799938.jpg","size":"335.42 KB"},{"src":"\/resource\/53280\/162620\/302580267_5186300861478411_5206820061100434484_n.jpg","extension":"JPG","name":"a3c448bf34ff5ed8785c2804a9cf2e17.jpg","size":"351.63 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zmodernizowana szko\u0142a podstawowa w G\u00f3rkach ju\u017c otwarta. Realizacja inwestycji by\u0142a mo\u017cliwa dzi\u0119ki wsparciu samorz\u0105du Mazowsza w wysoko\u015bci 3,6 mln z\u0142 w ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d. W otwarciu udzia\u0142 wzi\u0119\u0142y cz\u0142onkinie zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc i Janina Ewa Orze\u0142owska. Podczas spotkania podpisane zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c umowy na kolejne wsparcie \u2013 budow\u0119 stra\u017cnicy OSP w D\u0119bem Wielkim i wsparcie dla m\u0142odzie\u017cy."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2022-08-29 15:18:14","modDate":"2022-08-29 15:26:18","tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Otwarcie zmodernizowanej szko\u0142y w G\u00f3rkach i kolejne dofinansowanie dla gmin D\u0119be Wielkie i Latowicz"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/53280\/162618\/0x0.jpg","alt":"302179783_5186300881478409_2934528490403953477_n.jpg","title":null,"author":"arch. UMWM"}}]}