Informacje prasowe

Podwarszawskie gminy ze wsparciem Mazowsza

DSC_0027.JPG

Na ponad 20 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza może liczyć kolejnych 8 projektów z podwarszawskich miejscowości. Umowy z beneficjentami podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, realizowane przez samorząd Mazowsza programy wsparcia to realna pomoc dla lokalnych samorządów.Wiele inwestycji bez naszego wsparcia finansowego nie mogłoby powstać. I choć ważne z punktu widzenia mieszkańców i lokalnych władz, to przez rosnącą inflację oraz ogromne koszty musiałyby czekać na lepszy czas. Do tej pory udało nam się wesprzeć tysiące inwestycji o różnym charakterze – infrastrukturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych czy sportowych. Przed nami kolejne. Tylko w tym roku na nasze autorskie programy wsparcia przeznaczyliśmy ok. 350 mln zł – podkreśla wicemarszałek.

 

Z kolei członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc zauważa, że samorząd Mazowsza jest otwarty na pomysły i inicjatywy mieszkańców. – Nasz region jest bardzo zróżnicowany. Mamy świadomość, że w każdej miejscowości są inne potrzeby. Dlatego nie ograniczamy naszej pomocy do jednego rodzaju przedsięwzięcia, ale dajemy mieszkańcom szansę na zrealizowanie tego, czego im w danym momencie najbardziej  potrzeba. Dla jednych będzie to nowa droga czy remont szkoły, a dla innych – stworzenie miejsca integracji lokalnej czy ośrodka zdrowia – dodaje.

Remont i przebudowa „Poniatówki” w Piasecznie

Duże zmiany czekają jeden z najcenniejszych piaseczyńskich zabytków. Mowa o mieszczącej się w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej „Poniatówce”, która dzięki 3,6 mln zł wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego zostanie przebudowana. Docelowo powstanie tu muzeum z kawiarnią. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym celem jest przywrócenie obiektowi właściwego stanu technicznego, w drugim przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie polichromii wewnątrz budynku.

W ramach inwestycji przewidziany jest remont oraz renowacja budynku, w tym prace konserwatorskie, które obejmą też cenne polichromie znajdujące się we wnętrzach oraz malowidła na elewacjach. Zachowana zostanie dziewiętnastowieczna stolarka okienna, osiemnastowieczna i dziewiętnastowieczna stolarka drzwiowa, piece kaflowe (w tym rekonstrukcja pieca z XVIII w.), klatka schodowa – drewniane schody wraz z balustradami oraz zabytkowe posadzki. Wzmocniona zostanie więźba dachowa, wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, izolacje oraz ocieplenie ścian fundamentowych. Planowana jest też konserwacja elewacji, drewnianych ganków, tynków wapiennych oraz cokołu z tynku romańskiego oraz renowacja i przywrócenie rzeźby Fortuny w niszy elewacji wschodniej oraz waz.

– To konieczna inwestycja, dzięki której Poniatówka odzyska swój dawny blask i stanie się wizytówką miasta. Co więcej będzie cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. – zwraca uwagę radny województwa Piotr Kandyba

Zrewitalizowany budynek stanie się wizytówką miasta, a jego wnętrza przyciągną zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Koszt inwestycji: 6 669 096,27 zł
Kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2024 r.

Budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie

Gmina Nadarzyn stawia na zdrowie. Dzięki 2 mln zł pomocy od samorządu Mazowsza w Nadarzynie powstanie nowoczesna placówka, w której mieszkańcy będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc medyczną, w tym również na wsparcie pacjentów z niewydolnością oddechową. Nowy budynek będzie wyposażony w oświetlenie LED oraz instalację fotowoltaiczną. W ramach inwestycji zaprojektowano również 46 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca dla karetek. Ponadto wybudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki oraz tereny zielone.

Koszt inwestycji: 18 000 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2023 r.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna

Do gminy Góra Kalwaria trafi ponad 2,8 mln zł z budżetu Mazowsza. Środki te umożliwią budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zasilą projektowane budynki usługowe, magazynowe i produkcyjne w Łubnej.

Celem realizacji tego zadania jest uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przyszłych inwestorów. Przedsiębiorcy poszukują przed wszystkim terenów gotowych do natychmiastowej inwestycji – uzbrojonych, dobrze skomunikowanych, w lokalizacji zapewniającej im pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, znaczenie ma również bliskość większych miast, gdzie łatwiej o klientów i poddostawców. Inwestycja dot. obszaru o wielkości ok. 80 ha, który obecnie nie posiada wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej.

Koszt inwestycji: 4 800 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 880 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r.

Nowa sala operacyjna w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

W rozwój infrastruktury medycznej inwestują władze powiatu grodziskiego. Przy wsparciu finansowym samorządu Mazowsza w Szpitalu Zachodnim przebudowane zostaną blok operacyjny oraz część pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Centralny Blok Operacyjny dysponuje tylko 4 salami zabiegowymi. Trzy sale operacyjne – neurochirurgiczna i ortopedyczne wykonują zabiegi do późnych godzin wieczornych przez 6 dni w tygodniu. Na 4 salach każdego roku wykonywanych jest blisko 7 tys. operacji. Dzięki rozbudowie placówka wzbogaci się o dodatkową salę operacyjną i zwiększy powierzchnię instrumentarium. We wszystkich salach wykonywane będą zabiegi neurochirurgiczne, chirurgiczne, naczyniowe, ortopedyczne i urazowe. Poprawiona zostanie organizacja pracy na Bloku Operacyjnym, jego przepustowość i bezpieczeństwo pracy. Ponadto uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej pozwoli bezkolizyjnie i w odpowiednim reżimie sanitarnym, wydzielić ją do wykonywania każdego rodzaju zabiegów u pacjentów zakażonych chorobą zakaźną np.SARS-Cov-2. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 1 mln zł.

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Przebudowa skweru w Nasielsku

Z kolei gmina Nasielsk otrzyma 3,6 mln zł z budżetu Mazowsza, które przeznaczy na zagospodarowanie terenu przy ul. Rynek w Nasielsku. Skwer zostanie przebudowany. Prace budowlane będą polegać na zmianie układu funkcjonalno-przestrzennego wewnątrz placu oraz na zmodernizowaniu otaczających go pasów drogowych. Skwer zostanie podzielony na różne strefy, w tym m.in.: plac zabaw, strefę historyczną, teren na imprezy okolicznościowe oraz miejsca wypoczynku. W południowo-zachodniej części działki zostanie ustawiony nowy kiosk handlowy oraz dwie nowe wiaty przystankowe. Zmodernizowany zostanie też układ dróg prowadzący do skweru. Powstaną 104 miejsca postojowe, w tym 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

– Każda inwestycja dofinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego to realne wsparcie dla samorządów i mieszkańców gmin i powiatów. Dzięki niemu realizowane są potrzeby  mieszkańców Mazowsza. Szalejąca inflacja zwiększa koszty prowadzonych inwestycji, dlatego tym bardziej przekazane wsparcie jest bardzo potrzebne i często umożliwia ich realizację. – mówi radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.  

Koszt inwestycji: 7 500 000,00 zł
Kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r.2023 r.

Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Spore zmiany czekają też grodziskich strażaków ochotników. Dzięki 2,5 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza zyskają nową siedzibę. Istniejąca strażnica budowana w latach 50-tych nie spełnia wymogów dotyczących prawidłowego prowadzenia działalności straży. W obiekcie brakuje pomieszczeń socjalnych, łazienek z natryskami, toalet oraz szatni dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Potrzebne są także pomieszczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także sala wykładowa, w której mogłyby się odbywać zbiórki szkoleniowe dla najmłodszych kandydatów, którzy z czasem przejmą tradycję niesienia pomocy innym ludziom.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie od podstaw nowy budynek. Prace obejmą m.in. wykonanie fundamentów, konstrukcji murowanej wraz ze ścianami działowymi oraz dachem, ocieplenie ścian oraz montaż okien i drzwi. Zamontowane zostaną też instalacje sanitarna, wentylacyjna, c.o. i elektryczna.

Koszt inwestycji: 4 205 235,17 zł
Kwota dotacji: 2 523 141,10 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2022 r.

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Na wsparcie Mazowsza może liczyć też gmina Michałowice, która w Komorowie wybuduje Centrum Inicjatyw Kulturalnych. W ramach projektu powstanie parterowy budynek o powierzchni 1084 m². Na parterze mieścić się będą: ogólnodostępny hol, sala wielofunkcyjna, sale ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz sala projekcyjna. Dodatkowo zlokalizowane tu będą również kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia, reżyserka oraz magazyny. Z kolei w piwnicy oprócz pomieszczeń technicznych znajdą się pomieszczenia socjalne i pomocnicze. Dodatkowo do dyspozycji osób odwiedzających centrum będą miejsca postojowe dla rowerów, ławki oraz plac zabaw. W projekcie przewidziano również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Wsparcie z budżetu Mazowsza to 2 mln zł.

Koszt inwestycji: 11 500 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Budowa drogi w Jazgarzewszczyźnie

Natomiast do gminy Lesznowola trafi 2,5 mln zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze te pomogą w budowie ponad 800-metrowego odcinka ul. Krzywej w Jazgarzewszczyźnie. W ramach projektu powstanie jezdnia z kostki brukowej betonowej. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zjazdy na posesje, a pobocze zostanie pokryte kruszywem. Z myślą o pieszych powstanie chodnik oraz oświetlenie. Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na styku miejscowości Jazgarzewszczyzna, Łoziska i Piaseczno, a także uzupełni lokalny układ komunikacyjny w gminie i powiecie piaseczyńskim. Nowa droga będzie też alternatywą dla przeciążonych ruchem odcinków dróg powiatowych: ul. Leśnej w gminie Lesznowola i ul. Orężnej w gminie Piaseczno oraz stanowić będzie dogodny wyjazd z terenów zwartej zabudowy Jazgarzewszczyzny w kierunku Piaseczna i w kierunku planowanej trasy S7 z węzłami Lesznowola i Antoninów.

Koszt inwestycji: 4 668 768,86 zł
Kwota dotacji: 2 500 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony