{"id":78714,"name":"ponad-200-inwestycji-w-regionie-plockim-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza","title":"Ponad 200 inwestycji w regionie p\u0142ockim ze wsparciem sejmiku Mazowsza","desc":"Rusza rekordowe wsparcie Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego dla samorz\u0105d\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych z Mazowsza. Marsza\u0142ek Adam Struzik podpisa\u0142 umowy z beneficjentami z regionu p\u0142ockiego. To w sumie ponad 200 inwestycji, na kt\u00f3re w\u0142adze regionu przeznaczy\u0142y przesz\u0142o 18,5 mln z\u0142. Pieni\u0105dze z program\u00f3w wsparcia umo\u017cliwi\u0105 inwestycje w \u015bwietlicach wiejskich, ogrodach dzia\u0142kowych, budow\u0119 i remont obiekt\u00f3w sportowych, zakup woz\u00f3w i remont stra\u017cnic OSP, budow\u0119 chodnik\u00f3w i plac\u00f3w zabaw, zakup autobus\u00f3w dla szk\u00f3\u0142 czy realizacj\u0119 projekt\u00f3w proekologicznych.","header":"Ponad 200 inwestycji w regionie p\u0142ockim ze wsparciem sejmiku Mazowsza","lead":"Rusza rekordowe wsparcie Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego dla samorz\u0105d\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych z Mazowsza. Marsza\u0142ek Adam Struzik podpisa\u0142 umowy z beneficjentami z regionu p\u0142ockiego. To w sumie ponad 200 inwestycji, na kt\u00f3re w\u0142adze regionu przeznaczy\u0142y przesz\u0142o 18,5 mln z\u0142. Pieni\u0105dze z program\u00f3w wsparcia umo\u017cliwi\u0105 inwestycje w \u015bwietlicach wiejskich, ogrodach dzia\u0142kowych, budow\u0119 i remont obiekt\u00f3w sportowych, zakup woz\u00f3w i remont stra\u017cnic OSP, budow\u0119 chodnik\u00f3w i plac\u00f3w zabaw, zakup autobus\u00f3w dla szk\u00f3\u0142 czy realizacj\u0119 projekt\u00f3w proekologicznych.","keywords":"200 inwestycji w regionie p\u0142ockim ze wsparciem sejmik Mazowsza","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/ponad-200-inwestycji-w-regionie-plockim-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/ponad-200-inwestycji-w-regionie-plockim-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-02-23 14:07:13","dateLastVersionPublicate":"2024-02-23 14:35:49","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach kt\u00f3rych gminy i powiaty z Mazowsza mog\u0105 otrzyma\u0107 dofinansowanie na wykonanie inwestycji wa\u017cnych dla rozwoju lokalnych spo\u0142eczno\u015bci. Na realizacj\u0119 program\u00f3w wsparcia Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego przeznaczy\u0142 \u003Cstrong\u003Eponad\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E1 mld z\u0142\u003C\/strong\u003E. Jak zauwa\u017ca marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, dzi\u0119ki temu samorz\u0105dy lokalne mog\u0105 planowa\u0107 kolejne inwestycje.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Nasze autorskie programy wsparcia to ogromna pomoc dla miast, gmin, powiat\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych z ca\u0142ego Mazowsza. Bardzo cz\u0119sto s\u0142ysz\u0119, \u017ce bez naszej pomocy finansowej te inwestycje by nie powsta\u0142y. Dlatego te\u017c ci\u0105gle zwi\u0119kszmy \u015brodki na programy wsparcia \u2013 w tym roku jest to ponad miliard z\u0142otych. Rozstrzygn\u0119li\u015bmy ju\u017c nabory do 12 z 22 program\u00f3w wsparcia i dzi\u015b ruszyli\u015bmy z podpisywaniem pierwszych um\u00f3w w\u00a0regionie p\u0142ockim.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EW trosce o klimat i czyste powietrze\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach program\u00f3w\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla klimatu\u201d \u003C\/strong\u003Ei\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla czystego powietrza\u201d \u003C\/strong\u003Ena terenie regionu p\u0142ockiego zosta\u0142y dofinansowane \u003Cstrong\u003E22\u00a0projekty\u003C\/strong\u003E. \u0141\u0105czna warto\u015b\u0107 dofinansowania z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa to \u003Cstrong\u003Eponad 2 \u00a0mln\u00a0z\u0142\u003C\/strong\u003E. Kwoty dofinansowania dla program\u00f3w:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla czystego powietrza\u201d \u2013 11 projekt\u00f3w, ponad 647 tys. z\u0142 dofinansowania\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla klimatu\u201d \u2013 11 projekt\u00f3w, blisko 1,4 mln z\u0142 dofinansowania\u003C\/strong\u003E.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENowe place zabaw, chodniki i o\u015bwietlenie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach programu\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla so\u0142ectw\u201d\u003C\/strong\u003E na pomoc finansow\u0105 mog\u0105 liczy\u0107 niewielkie inwestycje w\u00a0so\u0142ectwach, takie jak budowa o\u015bwietlenia lub wymiana na energooszcz\u0119dne, budowa plac\u00f3w zabaw, si\u0142owni plenerowych czy budowa chodnik\u00f3w lub parking\u00f3w. W tym roku w subregionie p\u0142ockim dofinansowanie otrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003E43 projekty so\u0142eckie\u003C\/strong\u003E na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 prawie \u003Cstrong\u003E1,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. Dzi\u0119ki tym \u015brodkom zostan\u0105 zakupione i zamontowane lampy solarne, b\u0119d\u0105 zbudowane i\u00a0wyposa\u017cone place zabaw, powstan\u0105 si\u0142ownie plenerowe, parkingi czy wiaty przystankowe, zostan\u0105 te\u017c wyremontowane i\u00a0zmodernizowane \u015bwietlice wiejskie.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych\u201d\u003C\/strong\u003E to wsparcie dla gmin na budow\u0119 lub remonty \u015bwietlic wiejskich, gminnych czy dom\u00f3w kultury. W\u015br\u00f3d dofinansowanych projekt\u00f3w znalaz\u0142o si\u0119 \u003Cstrong\u003E18\u00a0inwestycji\u003C\/strong\u003E z\u00a0subregionu p\u0142ockiego. Na\u00a0ich realizacj\u0119 sejmik przeznaczy\u0142 \u003Cstrong\u003E3,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E54 projekty stra\u017cackie z dofinansowaniem \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych\u201d\u003C\/strong\u003E to program, w ramach kt\u00f3rego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze stra\u017ce po\u017carne z ca\u0142ego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu p\u0142ockiego to ponad \u003Cstrong\u003E2,2\u00a0mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. Pieni\u0105dze zostan\u0105 przeznaczone m.in. na remonty i\u00a0modernizacj\u0119 budynk\u00f3w stra\u017cnic, zakup\u00a0samochod\u00f3w, a tak\u017ce specjalistyczny sprz\u0119t dla ochotniczych stra\u017cy po\u017carnych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EPonad 4 mln z\u0142 na boiska i hale sportowe \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EOd lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w ca\u0142ym regionie. W tym roku w\u00a0ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla sportu\u201d\u003C\/strong\u003E wsparcie otrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003E23 projekty\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Esportowe\u003C\/strong\u003E w subregionie p\u0142ockim\u003Cstrong\u003E. \u003C\/strong\u003E\u0141\u0105cznie trafi do nich ponad \u003Cstrong\u003E4\u00a0mln\u00a0z\u0142\u003C\/strong\u003E. Dofinansowane projekty to m.in. budowa kortu tenisowego w Ma\u0142ej Wsi, modernizacja orlika w P\u0142ocku, remont sali sportowej przy szkole w Sierpcu czy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w\u00a0Lelicach, budowa boiska wielofunkcyjnego w Grabinie, budowa skateparku w\u00a0Bodzanowie i Rogozinie oraz si\u0142owni plenerowych w Mi\u0142ob\u0119dzinie, \u0141uszczanowie, Ludwikowie i\u00a0Wyszynie.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ECztery ogrody dzia\u0142kowe ze wsparciem\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EJu\u017c po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansowa\u0142 inwestycje w ogrodach dzia\u0142kowych w ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla dzia\u0142kowc\u00f3w\u201d\u003C\/strong\u003E. W tym roku \u003Cstrong\u003Ecztery ogrody dzia\u0142kowe z Gostynina \u003C\/strong\u003Eotrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003E48 tys. z\u0142 dofinansowania\u003C\/strong\u003E. Na pomoc mog\u0142y liczy\u0107 projekty: zakup r\u0119baka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Dzia\u0142kowego \u201eTulipan\u201d, rozbudowa o\u015bwietlenia zewn\u0119trznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia\u0142kowego \u201eKrokus\u201d, remont sieci wodoci\u0105gowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia\u0142kowego \u201eBratoszewo\u201d oraz remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Dzia\u0142kowego \u201eRelax\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EMazowsze dla m\u0142odzie\u017cy\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESamorz\u0105d Mazowsza pomo\u017ce tak\u017ce w realizacji inicjatyw m\u0142odzie\u017cowych rad. W\u015br\u00f3d dofinansowanych projekt\u00f3w znalaz\u0142y si\u0119 m.in. \u003Cstrong\u003Etrzy projekty m\u0142odzie\u017cowych rad z subregionu p\u0142ockiego\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re otrzyma\u0142y w sumie prawie\u003Cstrong\u003E 60\u00a0tys. z\u0142 \u003C\/strong\u003Ewsparcia. \u015arodki mo\u017cna by\u0142o pozyska\u0107 m.in. na organizowanie szkole\u0144 z\u00a0zakresu edukacji obywatelskiej, warsztat\u00f3w rozwijaj\u0105cych u m\u0142odzie\u017cy kompetencje merytoryczne, spo\u0142eczne i przyw\u00f3dcze, inicjatywy zg\u0142oszone przez rady m\u0142odzie\u017cowe. Wsparciem mog\u0142y zosta\u0107 obj\u0119te dzia\u0142ania zwi\u0105zane z\u00a0organizowaniem i\u00a0przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacj\u0105 inauguracyjnej sesji m\u0142odzie\u017cowych rad, warsztaty i\u00a0szkolenia przygotowuj\u0105ce do\u00a0pe\u0142nienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przysz\u0142ych opiekun\u00f3w m\u0142odzie\u017cowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E9 autobus\u00f3w dla gmin z regionu p\u0142ockiego\u00a0 \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u201eAutobusy dla mazowieckich szk\u00f3\u0142\u201d\u003C\/strong\u003E to jeden z nowych program\u00f3w wsparcia, kt\u00f3re w ubieg\u0142ym roku by\u0142y prowadzone w ramach pilota\u017cu. Dzi\u0119ki niemu gminy z Mazowsza mog\u0105 kupi\u0107 autobusy dowo\u017c\u0105ce uczni\u00f3w do szk\u00f3\u0142. W tym roku z pomocy finansowej skorzysta\u0142o \u003Cstrong\u003Edziewi\u0119\u0107 gmin \u003C\/strong\u003Ez subregionu p\u0142ockiego:\u003Cstrong\u003E Ma\u0142a Wie\u015b, S\u0142upno, \u0141\u0105ck, Staro\u017areby, Nowy Dunin\u00f3w, S\u0142ubice, Gostynin, Sierpc \u003C\/strong\u003Ei \u003Cstrong\u003EZawidz\u003C\/strong\u003E. Otrzyma\u0142y one \u0142\u0105cznie ponad \u003Cstrong\u003E4,3 mln\u00a0z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EMazowszanie pod opiek\u0105 \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESejmik wojew\u00f3dztwa dba o zdrowie Mazowszan, dofinansowuj\u0105c prozdrowotne projekty. W subregionie p\u0142ockim b\u0119d\u0105 realizowane \u003Cstrong\u003E4\u00a0takie zadania\u003C\/strong\u003E. Nale\u017c\u0105 do nich: w \u003Cstrong\u003Epowiecie p\u0142ockim\u003C\/strong\u003E \u2013 bezp\u0142atne badania PET dla mieszka\u0144c\u00f3w powiatu p\u0142ockiego oraz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, na terenie \u003Cstrong\u003EP\u0142ocka\u003C\/strong\u003E \u2013 profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek P\u0142ocka w wieku 30-44 lata oraz profilaktyczne badania prostaty dla mieszka\u0144c\u00f3w P\u0142ocka w\u00a0wieku 40+. W sumie to prawie \u003Cstrong\u003E360 tys. z\u0142 \u003C\/strong\u003Ewsparcia.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESeniorzy ze wsparciem sejmiku \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla senior\u00f3w\u201d\u003C\/strong\u003E samorz\u0105dy mog\u0142y ubiega\u0107 si\u0119 o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady senior\u00f3w. W tym roku tak\u0105 pomoc otrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003E2 projekty\u003C\/strong\u003E skierowane do senior\u00f3w mieszkaj\u0105cych w P\u0142ocku i gminie S\u0142upno. \u0141\u0105czna kwota wsparcia to \u003Cstrong\u003E80 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E. Dofinansowane projekty to: \u201eParada i Senioriada \u2013 P\u0142ocki Miesi\u0105c Senior\u00f3w 2024\u201d oraz \u201eZ mi\u0142o\u015bci i pasji do r\u0119kodzie\u0142a \u2013 warsztaty i wyjazdy studyjne\u201d. \u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EPomoc dla bezdomnych zwierz\u0105t \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EMazowieckie gminy i powiaty mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomno\u015bci zwierz\u0105t i utrzymywaniu schronisk. W subregionie p\u0142ockim wsparcie otrzyma\u0142o \u003Cstrong\u003E20 takich projekt\u00f3w. \u003C\/strong\u003EOtrzymaj\u0105 one\u003Cstrong\u003E prawie 265\u00a0tys. z\u0142 \u003C\/strong\u003Edofinansowania z programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla zwierz\u0105t\u201d\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELISTA BENEFICJENT\u00d3W W ZA\u0141\u0104CZNIKU.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBiuro Prasowe\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974, \u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":194864,"name":"SL-10.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194864\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci 4"},{"id":194863,"name":"SL-13.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194863\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci 3"},{"id":194862,"name":"SL-16.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194862\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci 2"},{"id":194861,"name":"SL-19.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194861\/0x0.jpg","description":"Beneficjenci 1"},{"id":194865,"name":"SL-7.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194865\/0x0.jpg","description":"SL-7.jpg"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/63910\/194859\/24+02+23+IP+Programy+wsparcia+P%25C5%2582ock.docx","extension":"DOCX","name":"1e4e31b4bcae8f2b61505f80395be1cb.docx","size":"106.55 KB"},{"src":"\/resource\/63910\/194867\/Programy+wsparcia+-+listy+beneficjent%25C3%25B3w+z+sub.+p%25C5%2582ockiego.pdf","extension":"PDF","name":"ea33757277d5f8eaf8514eb6448326f3.pdf","size":"251.73 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Rusza rekordowe wsparcie Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego dla samorz\u0105d\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych z Mazowsza. Marsza\u0142ek Adam Struzik podpisa\u0142 umowy z beneficjentami z regionu p\u0142ockiego. To w sumie ponad 200 inwestycji, na kt\u00f3re w\u0142adze regionu przeznaczy\u0142y przesz\u0142o 18,5 mln z\u0142. Pieni\u0105dze z program\u00f3w wsparcia umo\u017cliwi\u0105 inwestycje w \u015bwietlicach wiejskich, ogrodach dzia\u0142kowych, budow\u0119 i remont obiekt\u00f3w sportowych, zakup woz\u00f3w i remont stra\u017cnic OSP, budow\u0119 chodnik\u00f3w i plac\u00f3w zabaw, zakup autobus\u00f3w dla szk\u00f3\u0142 czy realizacj\u0119 projekt\u00f3w proekologicznych."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-02-23 14:07:13","modDate":"2024-02-23 14:35:49","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":89,"TEXT":"P\u0142ock","URL":"?tag[]=89"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Ponad 200 inwestycji w regionie p\u0142ockim ze wsparciem sejmiku Mazowsza"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":89,"TEXT":"P\u0142ock","URL":"?tag[]=89"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/63910\/194866\/0x0.jpg","alt":"SL-11.jpg","title":"Moment pozowania do zdj\u0119cia","author":"Fokusmedia"}}]}