Informacje prasowe

Powiat garwoliński ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Kobiety i mężczyzna stoją na tle ścianki Autor: arch. UMWM

Aż 77 inwestycji z powiatu garwolińskiego otrzymało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to prawie 37 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, przebudowy dróg gminnych, zakup autobusu szkolnego, doposażenie jednostek OSP, modernizację oświetlenia, budowę placów zabaw, badania dla kobiet, organizację wydarzeń mających na celu aktywizację seniorów czy działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. – Wiemy, że lokalne samorządy bardzo liczą na naszą pomoc finansową. Dlatego co roku realizujemy nasze autorskie programy wsparcia. Dziś podpisaliśmy prawie 80 umów na ponad 37 mln zł wsparcia – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

– Dofinansowane projekty są różnorodne. Wśród nich znalazły się m.in. inwestycje w ogrodach działkowych, projekty aktywizujące seniorów, zadania związane ze zdrowiem kobiet, dotyczące ograniczenia bezdomności zwierząt, doposażenia mazowieckich OSP, budowy żłobka, hali sportowej czy wspierające ochronę powietrza na Mazowszu – zaznacza członkini zarządu Elżbieta Lanc.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie z nich otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD.

– W powiecie garwolińskim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymały 4 inwestycje na łączną kwotę prawie 70 tys. zł – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W powiecie garwolińskim dofinansowanie otrzymała gmina Łaskarzew, która na ten cel dostanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego 300 tys. zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, jak ważne dla lokalnych społeczności jest wsparcie ze strony województwa mazowieckiego. – Środki na zakup autobusów to realna pomoc dla budżetów gmin. Warto zaznaczyć, że wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie.

Prawie 32 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że władze województwa wspierają lokalne samorządy. – W tym roku zdecydowaliśmy, że wesprzemy 17 inwestycji z powiatu garwolińskiego. Łączna kwota dofinansowania to prawie 32 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację inwestycji, na które czekają mieszkańcy.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków z budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że w powiecie garwolińskim wsparcie otrzymało 17 projektów. – To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu garwolińskiego, zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Łączna kwota dofinansowania to prawie 3,3 mln zł. Cieszę się, że możemy wspomóc lokalne samorządy w realizacji tych zadań.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 8 z nich zostanie przeprowadzonych w gminach z powiatu garwolińskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 80 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Mazowsze dla seniorów

Samorząd województwa mazowieckiego wesprze 100 projektów rad senioralnych. Na realizację programu „Mazowsze dla seniorów” radni przeznaczyli ponad 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 50 tys. zł trafi do miasta Garwolin na realizację 2 zadań – Garwolińskiego Tygodnia Seniora oraz projektu Aktywny Senior w Garwolinie.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazły się 4 zadania z powiatu garwolińskiego. Beneficjenci otrzymają z budżetu województwa ponad 200 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom dla zwierząt to cele programu wsparcia „Mazowsze dla zwierząt”. Gminy z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji czy czipowania. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów znalazły się miasta i gminy z powiatu garwolińskiego. Wsparcie w łącznej kwocie prawie 90 tys. zł trafi do 7 samorządów.

Mazowsze dba o zdrowie kobiet

W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla zdrowia kobiety” powiat garwoliński otrzymał prawie 30 tys. zł dofinansowanie na zadanie polegające na wykonaniu badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u kobiet, mieszkanek powiatu garwolińskiego w wieku 30-60 lat.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 950 tys. zł trafi do jednostek z powiatu garwolińskiego, które zakupią 3 specjalistyczne wozy strażackie i zmodernizują lub wyremontują 13 strażnic

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony