Informacje prasowe

Powiat lipski i gmina Głowaczów ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego

Prezentacja czeku Autor: fot. Piotr Nowakowski

2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafią do powiatu lipskiego. Wsparcie umożliwi przebudowę dróg powiatowych. Dziś wicemarszałek Rafał Rajkowski podpisał w tej sprawie umowę z przedstawicielami powiatu. Wziął również udział w uroczystym otwarciu inwestycji zrealizowanych w gminie Głowaczów dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego

Duże zmiany czekają drogę powiatową nr 1923W relacji Sienno-Kochanówka-Grabowiec. Już niebawem władze powiatu lipskiego przebudują bowiem ponad 5-kilometrowy odcinek od końca Starej Wsi do Grabowca. Pomogą środki z budżetu Mazowsza w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.  Dzięki wsparciu uda się zmodernizować ciąg komunikacyjny, który łączy  dwie gminy – Sienno i Rzeczniów i ułatwi dojazd do znajdujących się w nich ośrodkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, biblioteki, OSP czy ośrodki zdrowia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9,5 mln zł, z czego 2 mln zł stanowią środki finansowe z budżetu województwa mazowieckiego.

– Ta inwestycja to przykład dobrej współpracy z lokalnymi samorządami. Wspieramy ich w realizacji projektów, na które czekają mieszkańcy. Kilka lat temu wsparliśmy finansowo modernizację 1,5  kilometrowego odcinka w miejscowości Stara Wieś. Dziś podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego etapu tej inwestycji – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.  

Gmina Głowaczów ze wsparciem samorządu Mazowsza

Mazowsze dla sołectw, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Mazowsze dla sportu, Mazowsze dla klimatu czy Mazowsze dla straży pożarnych to tylko przykłady programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, dzięki którym gmina Głowaczów mogła zrealizować szereg inwestycji. W tym roku na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1,4 mln zł.

Dzięki ponad 88 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” zmodernizowano oświetlenie drogowe w sołectwach Lipska Wola i Leżenice, doposażono budynek OSP w Ursynowie w niezbędny sprzęt, zakupiono sprzęt nagłaśniający dla sołectwa Kosny oraz sprzęt do utrzymania terenów zielonych w sołectwach Ignacówka Bobrowska, Helenów i Dąbrówki. Poza tym sołectwo Ignacówka Grabnowolska pozyskała sprzęt do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców, a w sołectwie Klementynów udało się wymienić okna w świetlicy wiejskiej i zakupić wyposażenie.

Kolejne 150 tys. zł to wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, które umożliwiło dostosować budynek OSP w Ursynowie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Natomiast dzięki ponad 293 tys. zł z programu „Mazowsze dla sportu” boisko piłkarskie w Głowaczowie zyskało nowe oświetlenie.

Do gminy Głowaczów z budżetu Mazowsza trafiły też środki na zadania związane z budową i  modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Dzięki 250 tys. zł władze gminy przebudowały drogi gminne w miejscowościach Miejska Dąbrowa oraz na odcinku Klementów-Mała Wieś. Gmina zakupiła też autobus szkolny dla uczniów. Pomogły środki w wysokości 300 tys. zł w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Samorząd województwa mazowieckiego wsparł również strażaków. W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” wyremontowano strażnicę OSP Ursynów i zakupiono sprzęt dla druhów. W  sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przekazano 80 tys. zł.

Gmina Głowaczów skorzystała też ze środków z programu „Mazowsze dla klimatu” i z  dofinansowaniem w wysokości 200 tys. zł wybudowała tężnię solankową w Głowaczowie. Oprócz tego otrzymała wsparcie w wysokości ponad 35 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej i prawie 10 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, które przeznaczyła na sterylizację psów i kotów.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony