Informacje prasowe

Powiaty węgrowski i sokołowski ze wsparciem samorządu Mazowsza

Kobiety i mężczyźni stoją na tle czerwonej ścianki i trzymają czeki Autor: arch. UMWM

32 zadania w powiatach węgrowskim i sokołowskim otrzymały dofinansowanie w ramach programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na pomoc sejmiku Mazowsza mogą liczyć inicjatywy związane z ochroną powietrza, tworzeniem centrów integracji czy bazy sportowej, renowacją miejsc pamięci, a także inicjatywy młodzieżowych rad gminnych. W sumie samorząd województwa przeznaczył na ten cel 4,4 mln zł. Powiat sokołowski na realizację 13 zadań otrzyma prawie 2 mln zł, a powiat węgrowski na 19 inwestycji dostanie ponad 2,4 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

W tym roku samorząd województwa realizuje 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. – Nasze programy wsparcia dają bardzo duże możliwości. Nie ograniczamy się do jednego typu działań, ale dostosowujemy do potrzeb samorządów lokalnych. To one najlepiej wiedzą, jakich inwestycji potrzebują mieszkańcy. Cieszę się, że kolejne powiaty z subregionu siedleckiego otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Pomoc władz Mazowsza w ramach programów wsparcia to dla lokalnych samorządów nierzadko jedyna szansa na realizację ważnych zadań. – Reagujemy na potrzeby mazowieckich miast, gmin i powiatów. Dzięki naszej pomocy powstają projekty, które nie tylko wpływają komfort życia mieszkańców, lecz także integrują lokalne społeczności. Nowe drogi, przedszkola, obiekty sportowe czy samochody dla strażaków – każda z tych inwestycji w realny sposób wpływa na poprawę warunków życia Mazowszan – zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Mazowsze dla sportu

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. Dzięki dofinansowaniu z tego programu w powiatach węgrowskim i sokołowskim zostanie zrealizowanych 14 inwestycji. Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono ponad 2,6 mln zł.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój świetlic wiejskich, gminnych, osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 12 inwestycji z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego . Wsparcie z budżetu województwa to 1,5 mln zł.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki mogły przeznaczyć na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd Mazowsza dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. W powiecie węgrowskim wsparcie w wysokości 80 tys. zł otrzymała gmina Sadowne na remont pomnika pamięci poległych za Ojczyznę w Wilczogębach.

Mazowsze dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. W powiecie węgrowskim wsparcie w wysokości prawie 140 tys. zł otrzymały 2 gminy.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli ponad 889,5 tys. zł na realizację 44 projektów, w tym 1 zadanie w powiecie węgrowskim. Gmina Łochów otrzymała 12 tys. 900 zł na działalność tamtejszej Młodzieżowej Rady Miejskiej, która dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego zrealizuje projekt pn. „Świat jest w naszych rękach”.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera także organizacje pozarządowe. Środki z budżetu Mazowsza trafią do dwóch NGO z powiatu sokołowskiego, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. Na realizację działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego otrzymają w sumie ponad 32,5 tys. zł.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony