Informacje prasowe

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej w Sannikach

Przedstawiciele samorządu i wykonawcy Autor: fot. MZDW

Już niedługo rozpoczną się prace projektowe związane z rozbudową ponad 3,5-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od Lwówka do skrzyżowania z ul. Warszawską w Sannikach. Samorząd Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczył ponad 1,6 mln zł.

Projekt obejmie 3,6-kilometrowy fragment drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od 25. kilometra drogi w miejscowości Lwówek do skrzyżowania z ul. Warszawską w Sannikach. Planowany zakres prac jest szeroki – budowa i przebudowa jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. Jezdnia zostanie poszerzona, co zmniejszy ryzyko kolizji pojazdów. Remont przejdą system odwodnienia i miejsca do kontroli pojazdów. Elementy infrastruktury technicznej kolidujące z planowaną inwestycją zostaną rozebrane, a w ich miejsce powstaną nowe.

Dzięki środkom, jakie dotychczas sejmik województwa przeznaczył na remont drogi wojewódzkiej nr 583, zostało wybudowane rondo w Lwówku, powstał nowy przepust w Krubinie i wyremontowano odcinek o długości prawie 4,5 km. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym dla rozbudowy kolejnych 2,5 km tej drogi. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do sierpnia 2026 r. Równolegle jest opracowywana dokumentacja dla rozbudowy pozostałych dróg wojewódzkich na terenie gminy Sanniki. Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy DW 577 w miejscowościach Czyżew, Szkarada i Brzezina na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. Przygotowywana jest też dokumentacja na rozbudowę DW 584 od Sannik do granicy województwa.

Koszt dokumentacji rozbudowy 3,6-kilometrowego odcinka DW 583 to ponad 1,6 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Projekt ma być gotowy w listopadzie 2026 r.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony