Informacje prasowe

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Gminie Skórzec przejdzie termomodernizację

Grupa osób trzyma podpisane czeki. W tle logotyp Mazowsza

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Skórzec. Już wkrótce budynek przychodni przejdzie remont. Celem jest poprawa efektywności energetycznej. Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu funduszy europejskich z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację projektu samorząd województwa przeznaczył ponad 454 tys. zł. Dziś umowę o dofinansowanie podpisały członkinie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele gminy Skórzec.

Przychodnia w gminie Skórzec prowadzi działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Budynek wymaga remontu i dzięki funduszom europejskim uda się przeprowadzić następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Wnioskodawca dostosuje również istniejącą kotłownię do spalania płynnego gazu ziemnego LNG. W całym budynku wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED – w sumie będą to aż 183 punkty. A na potrzeby własne przychodni zainstalowane będą panele fotowoltaiczne.

Oczekiwane efekty inwestycji

Pozytywne skutki realizacji projektu odczują wszyscy mieszkańcy gminy. Będzie to np. zmniejszenie kosztów ogrzewania, obniżenie energochłonności budynku, a także poprawa powietrza w regionie. Niewątpliwie poprawi się komfort pacjentów oraz pracowników. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii będzie generował oszczędności w budżecie.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej w Gminie Skórzec

Beneficjent: Gmina Skórzec

Całkowita wartość projektu: 771 880,47 zł

Kwota dofinansowania: 454 368,96 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

 

Kontakt dla mediów:

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail:rzecznik@mazovia.pl


 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony