Informacje prasowe

Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego wybrana!

DSC_7030-2.jpg

Reprezentowanie interesów seniorów, wspieranie inicjatyw i projektów do nich skierowanych, a także działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych to zadania, jakie stoją przed Radą Seniorów Województwa Mazowieckiego. Dziś poznaliśmy jej członków, którzy akty powołania odebrali z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc.

To pierwsza kadencja Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Tworzy ją 11 osób z całego Mazowsza: Roman Biskupski (Stanisławów Pierwszy), Teresa Czerniawska (Nadarzyn), Tadeusz Godzik (Warszawa), Wojciech Jagielski (Radom), Tadeusz Lempkowski (Cegłów), Elżbieta Ostrowska (Warszawa), Ewa Pietrzak (Płock), Marek Szczygielski (Płock), Alicja Szymla (Mińsk Mazowiecki), Elżbieta Wiśniewska (Warszawa) i Małgorzata Żuber-Zielicz (Warszawa). Ich zadaniem jest współpraca z różnymi podmiotami oraz angażowanie społeczności lokalnej w podejmowane działania, które przyczynią się m.in. do poprawy jakości życia seniorów i ich aktywizację.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, seniorzy są coraz liczniejszą grupą społeczną, która bardzo aktywnie działania w przestrzeni publicznej. – Żyjemy w czasach, w których wiek nie jest ograniczeniem. Wręcz przeciwnie – im jesteśmy starsi, tym więcej możliwości się przed nami otwiera. Warto to wykorzystać i umożliwić osobom starszym udział w życiu społecznym, a także w realizacji projektów, które będą odpowiedzią na ich potrzeby. Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego jest tego doskonałym przykładem. 

Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego to organ, który ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. W jej skład wchodzą przedstawiciele seniorów i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku. Umożliwia ona osobom starszym wyrażanie swoich opinii, wniosków i sugestii. Jej celem jest zapewnienie wsparcia społecznego i walka z dyskryminacją ze względu na wiek. 

Nabór do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego był prowadzony do 2 listopada br. Kandydaci musieli być mieszkańcami województwa mazowieckiego, mieć doświadczenie w działalności na rzecz środowisk osób starszych, pracować społecznie na rzecz seniorów czy być członkiem organizacji działających na rzecz środowisk senioralnych. W ramach naboru zgłoszono 52 kandydatów z całego województwa, z których komisja wyłoniła 11 członków.

Samorząd Mazowsza wspiera seniorów

Wsparcie osób starszych to jedno z priorytetowych zadań samorządu województwa mazowieckiego. Wśród inicjatyw skierowanych do seniorów jest prowadzony od 2022 r. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów”. To program wsparcia skierowany do gmin, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy, przy których działają lokalne rady seniorów, a jego celem jest zapewnienie wsparcia, opieki i poprawy jakości życia osób starszych.

– Powołaliśmy Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego, aby lepiej uwzględniać postulaty tej grupy społecznej w działaniach samorządu województwa. Mam nadzieję, że Rada będzie skutecznie działać na rzecz seniorów z Mazowsza – powiedział Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Program „Mazowsze dla Seniorów” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród lokalnych samorządów. Dla wielu z nich był motywacją do utworzenia na swoim terenie gminnych czy powiatowych rad seniorów. W  momencie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków na Mazowszu działało ok. 60 gminnych rad seniorów, natomiast z pomocy finansowej skorzystało aż 41 gmin. W drugiej edycji programu wnioski złożyły 73 gminy, które otrzymały wsparcie samorządu Mazowsza w wysokości ponad 2,4 mln zł na realizację 100 inicjatyw.

Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi również wiele bezpłatnych programów zdrowotnych adresowanych m.in. do seniorów. Wśród nich są m.in.  program poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia, program szczepień przeciwko pneumokokom, jak również profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego czy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc oraz fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony