{"id":78497,"name":"rusza-kolejna-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego","title":"Rusza kolejna edycja konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","desc":"Piernik staropolski z powid\u0142ami, kazu\u0144skie zimne n\u00f3\u017cki, mi\u00f3d bartny kozienicki, pier\u00f3g zegrzy\u0144ski \u2013 to tylko wybrane smako\u0142yki wyr\u00f3\u017cnione w poprzedniej edycji konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Ju\u017c tej wiosny poznamy kolejnych laureat\u00f3w tworz\u0105cych specja\u0142y kulinarne Mazowsza, zar\u00f3wno te tradycyjne, jak i wymy\u015blane na nowo z surowc\u00f3w pozyskiwanych w naszym regionie. Wyroby nale\u017cy zg\u0142asza\u0107 do 29 lutego br.","header":"Rusza kolejna edycja konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","lead":"Piernik staropolski z powid\u0142ami, kazu\u0144skie zimne n\u00f3\u017cki, mi\u00f3d bartny kozienicki, pier\u00f3g zegrzy\u0144ski \u2013 to tylko wybrane smako\u0142yki wyr\u00f3\u017cnione w poprzedniej edycji konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Ju\u017c tej wiosny poznamy kolejnych laureat\u00f3w tworz\u0105cych specja\u0142y kulinarne Mazowsza, zar\u00f3wno te tradycyjne, jak i wymy\u015blane na nowo z surowc\u00f3w pozyskiwanych w naszym regionie. Wyroby nale\u017cy zg\u0142asza\u0107 do 29 lutego br.","keywords":"Adam Struzik, marsza\u0142ek, Laur Marsza\u0142ka, kulinaria, konkurs, fotografia, potrawy, tradycja kulinarna Mazowsza, samorz\u0105d Mazowsza, nagrody","changes":"Dodanie pliku \u002224 02 14 Adam Struzik marsza\u0142ek.mp3\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/rusza-kolejna-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/rusza-kolejna-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-02-14 13:38:01","dateLastVersionPublicate":"2024-02-15 12:47:39","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDo konkursu\u003C\/strong\u003E o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u003Cstrong\u003Emo\u017cna zg\u0142asza\u0107 produkty w o\u015bmiu kategoriach\u003C\/strong\u003E: wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mi\u0119sne (produkty pochodzenia zwierz\u0119cego), ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne (produkty pochodzenia ro\u015blinnego), produkty mleczarskie, miody, napoje.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Ju\u017c od 17 lat promujemy naszych regionalnych producent\u00f3w i popularyzujemy lokaln\u0105 tradycj\u0119 kulinarn\u0105, kt\u00f3ra cz\u0119sto przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zach\u0119camy i inspirujemy tak\u017ce do poszukiwania nowych smak\u00f3w i form kulinarnych, kt\u00f3re czerpi\u0105 z tradycji Mazowsza i bazuj\u0105 wy\u0142\u0105cznie na produktach wytwarzanych w naszym regionie. Jestem pewien, \u017ce w tym roku uczestnicy ponownie mile zaskocz\u0105 nas swoimi kulinarnymi realizacjami, a kapitu\u0142a konkursu b\u0119dzie mia\u0142a twardy orzech do zgryzienia przy wyborze najpyszniejszych potraw i napoj\u00f3w \u2013 przekonuje marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ESwoich \u003Cstrong\u003Esi\u0142 w konkursie mog\u0105 spr\u00f3bowa\u0107 zar\u00f3wno producenci indywidualni, jak i przedsi\u0119biorcy rynkowi oraz stowarzyszenia, ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne.\u003C\/strong\u003E Ka\u017cdy z\u00a0uczestnik\u00f3w mo\u017ce zaprezentowa\u0107 tylko jeden produkt i co istotne, nie mo\u017ce to by\u0107 wyr\u00f3b nagrodzony w jednej z poprzednich edycji. Wszyscy uczestnicy powinni m\u00f3c potwierdzi\u0107 sw\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 posiadanymi certyfikatami, dyplomami \u00a0lub innymi dokumentami za\u015bwiadczaj\u0105cymi o prezentowaniu w\u0142asnych wyrob\u00f3w na targach, wystawach i innych spo\u017cywczych imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ECelem konkursu jest wy\u0142onienie i nagrodzenie producent\u00f3w wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cych si\u0119 wysok\u0105 jako\u015bci\u0105 produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej,\u003C\/strong\u003E a tak\u017ce oryginalno\u015bci\u0105 i\u00a0innowacyjno\u015bci\u0105 w podej\u015bciu do tematu \u017cywno\u015bci i przetw\u00f3rstwa oraz promocji mazowieckiej \u017cywno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW poprzednich\u003C\/strong\u003E szesnastu \u003Cstrong\u003Eedycjach do konkursu zg\u0142oszono ponad 2000 produkt\u00f3w\u003C\/strong\u003E, z czego ponad \u003Cstrong\u003E200 zosta\u0142o nagrodzonych.\u003C\/strong\u003E Natomiast w ubieg\u0142orocznej ods\u0142onie wydarzenia spo\u015br\u00f3d zg\u0142oszonych 105 produkt\u00f3w jury wyr\u00f3\u017cni\u0142o 24 artyku\u0142y \u017cywno\u015bciowe.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Nasze ko\u0142o, Ko\u0142o Gospody\u0144 Wiejskich Skubianka, pierwszy raz bra\u0142o udzia\u0142 w konkursie i zostali\u015bmy docenieni przez szanown\u0105 kapitu\u0142\u0119. Nasz pier\u00f3g zegrzy\u0144ski jest z sandacza w porach i mase\u0142ku w cie\u015bcie dro\u017cd\u017cowym z oregano. Dlaczego sandacz? Bo p\u0142ywa w naszym Jeziorze Zegrzy\u0144skim. Tylko my robimy tak\u0105 potraw\u0119, dlatego serdecznie zapraszamy do nas, nad Zalew Zegrzy\u0144ski, do wsi Skubianka, ch\u0119tnie Pa\u0144stwa pocz\u0119stujemy \u2013 \u003Cstrong\u003EJoanna Folwarska-Krawczak\u003C\/strong\u003E, przedstawicielka Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich Skubianka, nagrodzonego w ubieg\u0142ym roku w grupie producent\u00f3w indywidualnych w kategorii ryby i przetwory rybne.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZg\u0142oszenia do konkursu\u003C\/strong\u003E\u00a0nale\u017cy kierowa\u0107 poczt\u0105 na\u00a0adres: Departament Rolnictwa i\u00a0Rozwoju Obszar\u00f3w Wiejskich Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w\u00a0Warszawie, ul. Skoczylasa 4,\u00a003-469 Warszawa lub mailowo, pisz\u0105c na\u00a0adres:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:wydzialrolnictwa@mazovia.pl\u0022\u003Ewydzialrolnictwa@mazovia.pl\u003C\/a\u003E. Termin przyjmowania zg\u0142osze\u0144 up\u0142ywa \u003Cstrong\u003E29\u00a0lutego br\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERegulamin i formularz zg\u0142oszenia mo\u017cna znale\u017a\u0107\u00a0na stronie z\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/konkursy\/xvii-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2023.html\u0022 title=\u0022xvii-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2023\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003E og\u0142oszeniem konkursu.\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBiuro Prasowe\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974, \u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/63691\/194279\/24+02+14+Adam+Struzik+marsza%25C5%2582ek.mp3","extension":"MP3","name":"6826020d6256a21e0755e6080e1583a8.mp3","size":"3.34 MB"},{"src":"\/resource\/63691\/194175\/24+02+14+IP+Laur+Marsza%25C5%2582ka.doc","extension":"DOC","name":"fa605df1cbe0022161c14751a60599d5.doc","size":"469.5 KB"},{"src":"\/resource\/63691\/194280\/24+02+14+Janina+Ewa+Orze%25C5%2582owska+cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa.mp3","extension":"MP3","name":"62c6800e55d0250f2637e1f816640ed0.mp3","size":"2.86 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Piernik staropolski z powid\u0142ami, kazu\u0144skie zimne n\u00f3\u017cki, mi\u00f3d bartny kozienicki, pier\u00f3g zegrzy\u0144ski \u2013 to tylko wybrane smako\u0142yki wyr\u00f3\u017cnione w poprzedniej edycji konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Ju\u017c tej wiosny poznamy kolejnych laureat\u00f3w tworz\u0105cych specja\u0142y kulinarne Mazowsza, zar\u00f3wno te tradycyjne, jak i wymy\u015blane na nowo z surowc\u00f3w pozyskiwanych w naszym regionie. Wyroby nale\u017cy zg\u0142asza\u0107 do 29 lutego br."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-02-14 13:38:01","modDate":"2024-02-15 12:47:39","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":224,"TEXT":"Laur Marsza\u0142ka","URL":"?tag[]=224"},{"ID":283,"TEXT":"potrawa wigilijna","URL":"?tag[]=283"},{"ID":370,"TEXT":"samorz\u0105d Mazowsza","URL":"?tag[]=370"},{"ID":537,"TEXT":"konkurs z nagrodami","URL":"?tag[]=537"},{"ID":689,"TEXT":"marsza\u0142ek","URL":"?tag[]=689"},{"ID":1066,"TEXT":"tradycje kulinarne","URL":"?tag[]=1066"},{"ID":1300,"TEXT":"laureaci","URL":"?tag[]=1300"},{"ID":1428,"TEXT":"nagroda","URL":"?tag[]=1428"},{"ID":1625,"TEXT":"KGW","URL":"?tag[]=1625"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rusza kolejna edycja konkursu o Laur Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":224,"TEXT":"Laur Marsza\u0142ka","URL":"?tag[]=224"},{"ID":283,"TEXT":"potrawa wigilijna","URL":"?tag[]=283"},{"ID":370,"TEXT":"samorz\u0105d Mazowsza","URL":"?tag[]=370"},{"ID":537,"TEXT":"konkurs z nagrodami","URL":"?tag[]=537"},{"ID":689,"TEXT":"marsza\u0142ek","URL":"?tag[]=689"},{"ID":1066,"TEXT":"tradycje kulinarne","URL":"?tag[]=1066"},{"ID":1300,"TEXT":"laureaci","URL":"?tag[]=1300"},{"ID":1428,"TEXT":"nagroda","URL":"?tag[]=1428"},{"ID":1625,"TEXT":"KGW","URL":"?tag[]=1625"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/63691\/194176\/0x0.png","alt":"Laur marsza\u0142ka fb4 kopia.png","title":"Laur Marsza\u0142ka","author":"Arch. UMWM"}}]}