Informacje prasowe

Samorząd Mazowsza pomaga regionowi radomskiemu

Rafał Rajkowski przekazuje symboliczny czek władzom Lipska Autor: Fot. arch. UMWM

Budowa domów dziecka w Lipsku, rozbudowa drogi krajowej nr 12 w Radomiu oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu przy ul. Lipskiej 2. Łącznie to 6 mln zł dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których samorządy lokalne z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych inwestycji.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla, że to projekty, które służą przede wszystkim mieszkańcom. – Pomagamy w tworzeniu dobrej infrastruktury drogowej, ale też w realizacji ważnych inwestycji społecznych. W tym przypadku w budowie domów dziecka w Lipsku i rozbudowie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.

2 mln zł na budowę domów dziecka w powiecie lipskim

Samorząd Mazowsza pomoże w powstaniu trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych – budynków domu dziecka oraz budynku administracyjnego. Każdy z nich będzie przystosowany do pobytu 14 podopiecznych. Inwestycja jest konieczna, by zapobiec likwidacji placówki i rozdzieleniu dzieci. Nowe siedziby powstaną w Lipsku, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala powiatowego, Zespołu Opieki Zdrowotnej i przychodni specjalistycznych, co zapewni wychowankom dostęp do usług medycznych. Domy zapewnią dzieciom odpowiednie warunki materialno-bytowe, mieszkaniowe, wsparcie i opiekę. Na realizację inwestycji władze regionu przeznaczą 2 mln zł.

Nazwa zadania: Budowa Domów Dziecka w Lipsku

Koszt inwestycji: 6 691 697,51 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 20222024

Droga krajowa nr 12 zostanie rozbudowana

Inwestycja obejmie rozbudowę niebezpiecznego skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu – połącznie ul. Maratońskiej (drogi krajowej nr 12) z ul. Dębową (drogą gminną). Odcinek ul. Maratońskiej pełni ważną funkcję komunikacyjną na obszarze południowo-wschodniego Radomia, łącząc dwie drogi powiatową nr 3564W – ul. Limanowskiego oraz wojewódzką nr 735 – ul. Kielecką. Z kolei poprzez połączenie z gminną ul. Dębową umożliwia dojazd do centrum. Na rozbudowę drogi krajowej nr 12 w Radomiu samorząd województwa przekaże 2 mln zł.

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W – ul. Dębowej w Radomiu

Koszt inwestycji: 4 500 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 20232024

Nowe pomieszczenia w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu przy ul. Lipskiej 2

Placówka realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, kształci i wychowuje dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu). Istotne jest zatem zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków lokalowo-wyposażeniowych. Obecnie działa tu 49 oddziałów świadczących edukację i rehabilitację dla około 500 uczniów. Dzięki rozbudowie szkoła zyska dodatkowe pomieszczenia rehabilitacyjne, dydaktyczne i sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowana powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie łącznie 1 125,51 m2.   W ramach inwestycji przewidywane są roboty rozbiórkowe, instalacyjne i budowlane, w tym m.in. wykonanie tynków, docieplenie, pokrycie dachu czy obróbki blacharskie. Samorząd województwa dofinansuje przedsięwzięcie kwotą 2 mln zł.

Nazwa zadania: Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 20232025

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony