Informacje prasowe

Samorząd Mazowsza wspiera gminy Przysucha i Rusinów

Władze gminy i miasta Przysucha otrzymały symboliczny czek na 4 mln zł Autor: arch. UMWM

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze oraz przebudowa drogi w Zychorzynie to inwestycje z powiatu przysuskiego, które będą realizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel ponad 4,5 mln zł w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, realizowane przez samorząd Mazowsza programy wsparcia cieszą się niesłabnącą popularnością wśród lokalnych samorządów.

– Dla wielu gmin czy powiatów te środki to często jedyna opcja, która umożliwia im zrealizowanie planowanych od dawna i ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Można powiedzieć, że pomagamy im w pewien sposób spinać budżet, co w obecnych czasach nabiera jeszcze większego znaczenia. Szalejąca inflacja, która odbija się wzrostem cen m.in. na rynku budowlanym jest dla wielu samorządów przeszkodą w prowadzeniu dużych inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych. Dlatego pomagamy i tylko w tym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy 350 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze

Dobre wieści dla mieszkańców Przysuchy. Dzięki 4 mln zł z budżetu Mazowsza miejscowa oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana, a wraz z nią sieć kanalizacyjna. Projekt obejmuje m.in. wykonanie koncepcji modernizacji, projektów budowlanego i wykonawczego, jak również uzyskanie wymaganych decyzji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami czy przeprowadzenie wymaganych prób i badań.

Aktualnie Gmina i Miasto Przysucha nie posiada wystarczającej infrastruktury technicznej,
która w pełni zaspokoiłaby potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewniającej właściwy odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach 1975-1976 i mimo przeprowadzonych kilkukrotnie modernizacji nadal wymaga kompleksowego przebudowania. Rozbudowa obiektu oznacza przede wszystkim zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 1550 m3/d do 1800 m3/d, co pozwoli również na przyłączenie większej liczby gospodarstw do kanalizacji sanitarnej. 

Koszt inwestycji: 12 227 283,56 zł brutto

Wnioskowana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022–2023

Przebudowa drogi gminnej w Zychorzynie

Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego trafi również do gminy Rusinów, która przebuduje drogę gminną nr 330704W na odcinku ponad 1,2 km od granicy gmin Rusinów i Gielniów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3313W. W ramach inwestycji powstanie jezdnia z obustronnymi poboczami. Oprócz tego przepusty pod drogą zostaną wyremontowane, a rowy – oczyszczone.

- To ważna dla mieszkańców gminy inwestycja zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. – To istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności szlak komunikacyjny, który łączy dwie miejscowości Zychorzyn i Antoniów oraz dwie drogi powiatowe. Remont tej drogi jest wręcz konieczny, by mieszkańcy mogli podróżować sprawnie, komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie. 

Obecnie stan techniczny drogi uniemożliwia korzystanie z niej w pełnym zakresie ze względu na powstające wyboje i koleiny. Droga nie posiada również wydzielonych i utwardzonych poboczy, zjazdów gospodarczych, odwodnienia i zjazdów na pola, a to utrudnia ruch pieszy na całym jej odcinku.

Na realizację tej inwestycji samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 570 tys. zł.

Koszt inwestycji: 955 862,96 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 573 517,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony