Informacje prasowe

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego

Przedstawicielki gminy Młodzieszyn  z wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem oraz wiceprzewodniczącymi Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orlińskim i Marcinem Podsędkiem Autor: arch. UG Młodzieszyn

Ponad 3 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Młodzieszyn. Oprócz tego 29 kół gospodyń z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego czy doposażenie siedzib KGW w meble niezbędne do prowadzenia działalności. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza.

– Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Młodzieszyn ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 3 mln zł dla gminy Młodzieszyn na realizację II etapu przebudowy oraz rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwie studnie i stacja uzdatniania wody w miejscowości Mistrzewice. Planowana jest też rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

29 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach sochaczewskim i żyrardowskim z dofinansowaniem

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 171 tys. zł otrzyma aż 29 organizacji z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, w tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 350 mln zł na realizacje różnego rodzaju programów wsparcia.

– Jednym z nich są właśnie granty dla kół gospodyń wiejskich. Te środki to przede wszystkim inwestycja w naszą tradycję, którą mieszkanki Mazowsza kultywują i rozwijają. Dziś chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto bez udziału kół gospodyń wiejskich. Granty nie są duże, ale bardzo potrzebne.

Z kolei wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek zwraca uwagę na fakt, że działalność kół gospodyń wiejskich to nie tylko spotkania.

– To jest także angażowanie się w różnego rodzaju święta na terenie gminy czy na terenie powiatu. Jeżdżąc po wielu miejscowościach wschodniego, zachodniego czy centralnego Mazowsza spotykam całą grupę kobiet, pięknie ubranych, zaangażowanych w święta lokalne. To są kobiety, które budują siłę swojej lokalnej ojczyzny. I nie możemy dzisiaj o nich zapominać. Dlatego, że to właśnie oddolnie, a nie centralistycznie powinniśmy budować ducha narodu. 

Lista beneficjentów z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego w załączeniu. 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony