Informacje prasowe

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z subregionu płockiego oraz powiatów płońskiego i żuromińskiego

IMG_2345.JPG Autor: fot. Dariusz Ossowski

Ponad 22,3 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach płockim i płońskim. Oprócz tego 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy komputerów. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Konrad Wojnarowski.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

7 inwestycji ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy łącznie ponad 22,3 mln zł na 7 inwestycji w powiatach płońskim i płockim.

 

  • gmina Raciąż (pow. płoński) otrzyma ponad 3 mln zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • gmina Załuski (pow. płoński) otrzyma ponad 3,2 mln zł na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karolinowo i Załuski oraz budowę SUW wraz z ujęciem wody w Załuskach i trzech odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Załuski i Szczytno;
  • gmina Płońsk otrzyma ponad 2,3 mln zł na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Krępica i Siedlin oraz przebudowę SUW w Cholewach;
  • gmina Radzanowo (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo;
  • Miasto i Gmina Sochocin (pow. płoński) otrzyma blisko 5 mln zł na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo;
  • gmina Naruszewo (pow. płoński) otrzyma ponad 2,7 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
  • gmina Nowy Duninów (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Duninowie.

Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zauważa, że inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich są ogromnie ważne dla wszystkich mieszkańców. – Nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody to ogromny krok naprzód. Realizacja tych projektów usprawni codzienne życie na wsi i podniesie jego komfort. Co więcej, będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko.  

 125 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim, płońskim i żuromińskim z dofinansowaniem

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 819 tys. zł otrzyma aż 125 organizacji z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, płońskiego i żuromińskiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

 

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, w tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 350 mln zł na realizacje różnego rodzaju programów wsparcia. – Jednym z nich są właśnie granty dla kół gospodyń wiejskich. Te środki to przede wszystkim inwestycja w naszą tradycję, którą mieszkanki Mazowsza kultywują i rozwijają. Dziś chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto bez udziału kół gospodyń wiejskich. Granty nie są duże, ale bardzo potrzebne.

 

Lista beneficjentów znajduje się w załączniku. 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony