Informacje prasowe

Samorząd Mazowsza wspiera strażaków z subregionu radomskiego

Wicemarszałek Rafał Rajkowski wraz z radnym województwa Leszkiem Przybytniakiem przekazują czek beneficjentom Autor: arch. UMWM

Aż 81 projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego otrzymało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. Strażacy ochotnicy nie tylko wzbogacą się o specjalistyczne samochody, ale też zmodernizują strażnice. Łączna kwota wsparcia to ponad 5,9 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W wydarzeniu wziął również udział radny województwa Leszek Przybytniak.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, pomoc finansowa dla ochotniczych straży pożarnych wpłynie na poprawę warunków pracy druhów i druhen.

– Strażacy ochotnicy zasługują na szczególną pomoc, bo to oni na co dzień stoją na straży naszego zdrowia i życia i dbają o nasze bezpieczeństwo. Dzięki naszemu wsparciu gminy z subregionu radomskiego wykonają remonty strażnic i zakupią wozy strażackie w pełni wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 5,9 mln zł trafi do jednostek z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego, które zakupią 27 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 54 strażnice

Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak podkreśla, że odpowiedni sprzęt bojowy i funkcjonalne strażnice warunkują efektywną pracę strażaków.

– Należy pamiętać, że tego typu inwestycje wiążą się z dużymi wydatkami, a gminy często w swoich budżetach nie mają wystarczających środków na ich pokrycie. Wtedy taka pomoc jak nasza jest wręcz nieodzowna.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony